Resfințirea bisericii din Valea Hranei – Episcopia Sălajului

Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului a făcut duminică, 6 iulie 2014, un popas duhovnicesc în localitatea Valea Hranei, filie a parohiei Ceaca din Protopopiatul Jibou. După întâmpinarea ierarhului de către părinții împreună slujirori și credincioșii satului, dar și de cei veniți din localitățile vecine, Preasfințitul Părinte Petroniu a resfințit biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. În continuare a fost săvârșită Sfânta Liturghie pe o scenă amenajată în vecinătatea locașului de cult, a precizat Arhid. Adrian Onica.

Satul Valea Hranei este atestat documentar pentru prima dată în anul 1595. În 1830 satul se numea Valea Hreanului, după numele plantei legumicole cu același nume care creștea din abundență în această zonă, iar apoi din obișnuință oamenii au numit satul Valea Hranei, nume consfințit de autorități începând cu 1966.

Prima biserică din Valea Hranei despre care avem știre este biserica de lemn cu hramul Sfinii Arhangheli Mihail și Gavriil care datează din anul 1780. Această biserică a slujit comunitatea din Valea Hranei până la ridicarea bisericii actuale de zid în anul 1929. În anul 1932 biserica de lemn este vândută comunității din Poiana Onții, județul Sălaj, unde o regăsim și în ziua de azi. Modificările aduse, atât în interior cât și în exterior au determinat neincluderea acestei biserici pe lista monumentelor istorice.

Odată cu trecerea timpului biserica nouă de zid a fost supusă degradării așa încât începând cu anul 2008, sub coordonarea vrednicului de pomenire părinte Ioan Ceaca, trecut la domnul în anul 1013, au fost demarate lucrările de reînnoire a locașului de cult. Începând cu anul 2011 lucrările au fost continuate de noul și tânărul părinte paroh Vlad-Iulian Bene. Sub cei doi preoți biserica a fost repictată, a fost refăcută pardoseala, a fost înlocuit iconostasul, tencuindu-se și exteriorul locașului de cult. Toate aceste lucrări au fost posibile prin jertfelnicia celor 25 de familii care mai trăiesc astăzi și sat și a altor binefecători.

Comentarii Facebook


Știri recente