Reorganizarea bibliotecii din Parohia Birda, Protopopiatul Deta

De curând au început reorganizarea și reinventarierea cărților de ritual și religioase existente în Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Parohia Birda. Biblioteca conține astăzi carte veche bisericească, cărți religioase din cele patru laturi ale teologiei ortodoxe: biblică, sistematică, istorică și practică, la care se adaugă reviste vechi bisericești, precum și colecțiile revistelor centrale și locale editate de Biserica Ortodoxă Română după 1948, după cum informează Ziarul Lumina, Ediția de Banat.

Un cercetător al cărții vechi bisericești din Banat opina: „Cartea e manifestarea de conștiință și vitalitate a unui popor”. (Ion B. Mureșianu, „Cartea veche bisericească din Banat”, Editura Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1985, p. 12). Astăzi se regăsesc în biblioteca parohială 171 de volume, din care 16 la capela din Sîngeorge, iar numărul revistelor bisericești se ridică la 948 de exemplare.

O situație deosebită este acordată cărții vechi bisericești, care a cunoscut două etape de inventariere, cea din 1959, datorată regretatului părinte George Florin, și cea realizată în 1985 de istoricul I. B. Mureșianu. Între cele două etape de identificare, șapte volume din perioada anilor 1743 – 1864 s-au regăsit în biblioteca eparhială din Timișoara, un singur volum, o Psaltire tipărită la Sibiu în 1847, s-a pierdut. (Cf. Viorel Dorel Cherciu, „Biserică, carte, lectură și bibliotecă în Banat”, Ed. Eubeea, Timișoara, 2011, p. 149). Astăzi se găsesc în bibliotecă (fragmentar) două volume din Octoihul imprimat în 1864 la Buda. Din cărțile și revistele vechi existente la biserica din Birda amintim doar câteva: David Voniga, „Enciclopedia biblică, bisericească și teologică”, Tipografia Globus, Arad, 1932; Euseviu Popovici, „Istoria Bisericească Universală”, Tipografia Cărților Bisericești, București, 1925; George Dragomir, „Manual de Teologia Morală”, Tiparul Tipografiei Diecezane Gr-Ort. Române din Arad, 1909; Petru Barbu, „Religiunea în Școala poporală”, Tiparul Diecezan, Caransebeș, 1897; Gheorghe Ciuhandu, „Patronatul eclesiastic ungar în raport cu drepturile Statului Român”, Tiparul Tipografiei Diecezane, Arad, 1928; Ștefan Cioroianu, „Lauda crinilor”, Tipografia Rapid, Timișoara, 1942. În ceea ce privește revistele vechi teologice centrale și eparhiale amintim existența sporadică a revistei eparhiale „Duh și adevăr” de la Timișoara pe anii 1941-1947, a „Revistei Teologice” de la Sibiu (1910-1911; 1913-1916; 1924; 1926), „Candela” de la Cernăuți (1929) și „Altarul Banatului” (Caransebeș, 1946).

Biblioteca astfel organizată rămâne deschisă în fiecare duminică și sărbătoare oricărui doritor de a cerceta fondul de carte existent, o adevărată cronică a Bisericii Ortodoxe Române.

Comentarii Facebook


Știri recente