Realizări și perspective în lucrarea social-filantropică

În cursul anului trecut, Sectorul social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și-a diversificat și îmbunătățit calitatea serviciilor sociale, informează „Ziarul Lumina”. În acest an se are în vedere dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul parohiilor, mai ales în comunitățile locale unde există încă oportunități de organizare a unor centre sociale care nu au fost până în prezent valorificate.

Slujirea misionară a acestui sector se derulează prin intermediul mai multor instituții precum Fundația „Bucuria Ajutorului”, Asociația „Diaconia”, Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniță Sofia”, Cantina socială „Casa Barnabas”, Centrul de informare și consiliere al Centrului eparhial și Căminul de bătrâni Pasărea, dar și la nivelul unităților de cult. „Prin intermediul Fundației „Bucuria Ajutorului”, în luna februarie a anului 2013, Centrul de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” al fundației a fost autorizat de către Ministerul Sănătății ca unitate de spitalizare continuă pentru pacienți cu afecțiuni oncologice în stadiu terminal, a fost încheiat contractul de furnizare de servicii medicale spitalicești cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București și a fost încheiată o convenție de colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în vederea acordării de îngrijiri paliative persoanelor care necesită acest tip de asistență medicală aflate în evidențele instituției respective. De asemenea, a fost înființat Centrul de zi pentru copii „Sfântul Stelian” al Fundației „Bucuria Ajutorului” – filiala Urlați, care are rolul de a preveni riscul de excluziune socială a copiilor aflați în dificultate prin oferirea de servicii sociale, educaționale și psihologice, un punct de lucru al Fundației „Bucuria Ajutorului” – filiala Urlați la Parohia Cioranii de Jos II prevăzut cu un centru de găzduire pentru mame și copii, victime ale violenței domestice, cu o capacitate de 8 locuri”, a precizat arhid. Ionuț Viorel Iordăchescu, consilier eparhial al Sectorului social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Calitatea serviciilor sociale s-a diversificat și prin intermediul activităților derulate de Asociația „Diaconia”, precum furnizarea prin Așezământul „Justinian Marina” din Capitală de servicii sociale specializate pentru 17 mame și 32 de copii victime ale violenței domestice, în cadrul centrului de găzduire în regim de urgență; servicii socioeducaționale cu caracter permanent pentru 40 de copii din cadrul centrului de zi. De asemenea, Asociația „Diaconia” a inaugurat în luna februarie a anului trecut la Câmpina o filială, anume Centrul de găzduire în regim de urgență „Sfântul Nicolae”, destinat a oferi persoanelor fără adăpost găzduire, asistență socială, moral-religioasă, psihologică și juridică. Capacitatea acestui centru este de 20 de locuri.

În Capitală, servicii sociale mai sunt furnizate și de Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniță Sofia”, acreditat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin care se previne abandonul școlar și se integrează educațional 30 de copii proveniți din familii aflate în dificultate. „La nivelul Arhiepiscopiei Bucureștilor funcționează 15 cabinete medicale pe lângă unitățile de cult, în scopul oferirii de servicii medicale persoanelor defavorizate, și primesc produse alimentare prin programul „Masa Bucuriei” 34 de unități de cult și centre sociale, și anume 10 cantine și trapeze parohiale din București și județul Ilfov, 13 trapeze parohiale din Ploiești, județul Prahova, 3 cămine de bătrâni, 3 trapeze de mănăstiri, 5 centre sociale și ONG-uri. Numărul persoanelor care au fost beneficiari indirecți ai Programului Masa Bucuriei în Arhiepiscopia Bucureștilor este de 1.261, iar din fondurile de asistență socială „Filantropia” de la protoierii s-au acordat ajutoare financiare persoanelor aflate în dificultate în cuantum de 21.930 lei, în vederea depășirii unor situații de dificultate generate de problemele medicale. Totodată, în cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor își desfășoară activitatea pastoral-misionară 129 de preoți de caritate, care slujesc în 108 lăcașuri de rugăciune, dintre care 40 sunt biserici și 68 sunt capele construite sau amenajate în incinta unităților mai sus menționate”, a mai spus arhid. Ionuț Viorel Iordăchescu.

„Resursa umană este cea mai importantă resursă de care dispune Biserica”

Pentru acest an, Sectorul social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor își propune dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul parohiilor, mai ales în comunitățile locale unde există încă oportunități de organizare a unor centre sociale care nu au fost până în prezent valorificate. „Deși la nivelul Centrului eparhial rețeaua de asistență socială s-a dezvoltat și consolidat, în teritoriu, la nivelul unor protoierii este oportună înființarea unor centre în cadrul parohiilor, care să răspundă unor nevoi reale de servicii sociale cu caracter primar și specializate pentru diverse categorii de beneficiari. Începând cu anul 2014 ne propunem ameliorarea unor discrepanțe existente între protoierii în ceea ce privește ponderea serviciilor sociale. Dacă în sectoarele 2 și 6 din Capitală, la nivelul parohiilor funcționează un număr important de centre sociale, datorită și unei bune conlucrări cu autoritățile locale, în sectoarele 1, 3 și 5 nu funcționează nici un centru social acreditat. De asemenea, în județul Ilfov și în orașul Ploiești, nici o parohie nu este acreditată ca furnizor de servicii sociale. Prin urmare, în cadrul acestor protoierii, este nevoie de o implicare mai activă și de o conștientizare a importanței activității social-filantropice a preotului la parohie ca lucrare misionară în comunitate și pentru comunitate. Faptul că unele centre sociale au fost organizate în comunități sărace de către preoți cu zel misionar întărește convingerea că, în contextul crizei economice și al lipsei resurselor materiale, resursa umană este cea mai importantă resursă de care dispune Biserica în lucrarea ei social-filantropică”, explică coordonatorul Sectorului social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Comentarii Facebook


Știri recente