PS Varlaam | Unitatea Bisericii, dar al lui Dumnezeu și lucrare a Duhului Sfânt, se păstrează mai ales prin rugăciune

Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul a slujit la altarul de vară al Catedralei Patriarhale în Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic. În omilia sa, el a subliniat că unitatea Bisericii se păstrează numai în Duhul Sfânt. De aceea, cel mai important lucru pe care îl putem face este să-I cerem Domnului prin rugăciune să ne dăruiască această unitate, după cum și Mântuitorul a cerut-o pentru noi în Rugăciunea Arhierească rostită în Joia Mare.

Ierarhul a explicat taine ale credinței ortodoxe clarificate de părinții pomeniți în această duminică: cele referitoare la persoana și dumnezeirea Mântuitorului și la statutul Lui de Arhiereu veșnic și de Jertfă Care Se aduce pe Sine pentru păcatele oamenilor.

În persoana Sa, Hristos unește firea umană cu cea dumnezeiască, devenind Arhiereul veșnic și desăvârșit, pentru că este și Fiul al Omului, și al lui Dumnezeu. Așa cum arhiereul era în Vechiul Testament cel care aducea jertfă pentru iertarea păcatelor poporului, jertfa pe care o aduce Hristos Tatălui este chiar sângele său, a spus Episcopul Vicar.

Hristos, Arhiereu și Jertfă în veșnicie

El a menționat că jertfa Mântuitorului este el Însuși, Care se aduce astfel și în planul veșniciei: „Iisus Hristos intră în Sfânta Sfintelor cea mai presus de ceruri prin jertfa Trupului Său pe Golgota, adică în Slava Împărăției Cerurilor șezând pe tronul slavei de la dreapta lui Dumnezeu în ziua Înălțării Sale la ceruri”.

„Hristos este Arhiereul Cel fără de moarte care a adus o Jertfă Tatălui pentru totdeauna.”

La fiecare Sfântă Liturghie se întâmplă în veșnicie același lucru: „Hristos este Mielul care se aduce jertfă, de această dată nesângeros, sub chipul pâinii oferite ca dar pentru Dumnezeu de către credincioși. Iar această pâine sfințită, care devine Trupul lui Hristos, se întoarce ca dar al lui Dumnezeu către oameni”, a explicat Preasfințitul Părinte Varlaam.

Astfel, Mântuitorul este simultan și Arhiereul, și Jertfa Ce Se aduce, după cum se rostește la Sfânta Liturghie: „Că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce Te aduci, Cel ce primești și Cel ce Te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru”.

Unitatea Bisericii, dar primit prin rugăciune și ascultare

Ierarhul a mai vorbit despre rugăciunea Mântuitorului pentru unitatea Bisericii, citită la Evanghelia zilei: „Se roagă pentru creștinii din toate timpurile și din toate locurile, până la generația noastră și pentru generațiile viitoare care vor crede în Hristos”.

„Din această evanghelie înțelegem că mai importantă decât orice străduință a noastră de a lucra pentru păstrarea unității de credință a Bisericii este rugăciunea. Pentru că unitatea Bisericii, înainte de toate, este un dar al lui Dumnezeu și o lucrare a Duhului Sfânt în Biserică.”

De aceea, a spus Părintele Episcop Vicar, și noi avem datoria „să ne rugăm ca Însuși Hristos, Mirele Bisericii și piatra cea din capul unghiului, să păzească neștirbită această unitate”.

„Unitatea dintre ucenici are ca izvor, ca putere și ca model unitatea și comuniunea desăvârșită dintre persoanele Preasfintei Treimi: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt”, a mai spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene

Comentarii Facebook


Știri recente