PS Siluan al Italiei – Un ierarh dinamic şi misionar

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la aniversarea a 10 de ani de la întronizarea Preasfinţitului Părinte Siluan, în demnitatea de Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, 08 mai 2018:

 

Prin purtarea de grijă a Preamilostivului Dumnezeu, în data de 08 mai 2018, aniversăm împlinirea a 10 de ani de rodnică slujire arhierească în demnitatea de Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei a Preasfinţitului Părinte Siluan Șpan.

Demnitatea şi dificultăţile misiunii episcopale în contextul contemporan al diasporei româneşti, marcat de schimbări multiple şi mutații rapide, au cerut din partea Preasfinţiei Sale o adaptare adecvată a orientării spirituale, a metodelor şi mijloacelor de pastoraţie şi misiune, cu scopul de a mărturisi fidelitatea faţă de Domnul Iisus Hristos şi faţă de Biserica Sa, precum şi dragostea faţă de credincioşii încredinţaţi spre păstorire pe calea mântuirii.

Cu multă osteneală şi zel misionar, Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan al Italiei a desfășurat în această eparhie o bogată activitate pastoral-liturgică şi social-misionară, slujind „cu timp şi fără timp” Biserica lui Hristos din sufletele românilor aflați în Italia.

Înzestrat de Dumnezeu cu reală vocație misionară, dublată de o fire foarte energică, Preasfinţitul Părinte Siluan a împlinit şi a înmulţit faptele iubirii milostive, dezvoltând o bogată lucrare social-filantropică prin fondarea mai multor instituţii şi aşezăminte social-filantropice. De asemenea, lucrarea pastorală consacrată copiilor, tineretului şi familiei a constituit o prioritate misionară, concretizată în multe activităţi, concursuri, tabere şi pelerinaje.

Totodată, Preasfinţitul Părinte Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei a înnoit şi intensificat viaţa pastorală, administrativă şi duhovnicească a românilor din Peninsula italică, înființând noi protopopiate, parohii, mănăstiri, ori diferite centre pastoral-misionare şi culturale, cu scopul păstrării şi cultivării credinței creștine ortodoxe, a spiritualității şi identității românești.

În anul 2008, cu sprijinul Patriarhiei Române şi al Guvernului României, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei a cumpărat un sediu propriu la Roma, unde a fost înființat şi un Paraclis închinat Maicii Domnului, care găzduiește adeseori întruniri ale tinerilor ortodocși români, ale clericilor şi credincioșilor misionari.

În urma demersurilor repetate, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei a fost recunoscută juridic, în anul 2011, de către Președintele și Parlamentul Italiei, având în vedere atât numărul mare de români stabiliți în Italia, peste 1 milion, precum şi contribuția lor economică, socială şi culturală.

Preocupat intens de importanța bunei educații a tinerilor viitori slujitori ai Bisericii, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat, în anul 2017, înființarea la Roma a unei extensii a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, unde se predau cursuri de licență (specializarea Teologie Pastorală).

Astăzi, la ceas aniversar, aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Preasfinţitului Părinte Siluan, asupra clerului şi credincioșilor din Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Totodată, îl felicităm pe Preasfinţitul Părinte Siluan pentru modul în care a înmulțit darurile primite de la Dumnezeu, lucrând „cu timp şi fără timp”, îmbinând viața spirituală cu slujirea socială, dar şi pacea între culte cu dragostea de țară!

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) şi „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1) să-i dăruiască în continuare aceeași bunătate părintească şi aceiași râvnă sfântă pentru Biserică şi Neam!

 

Întru mulți şi fericiți ani, Preasfinția Voastră!

 

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: ortodoxiaenelche.blogspot.ro

Comentarii Facebook


Știri recente