PS Paisie Sinaitul la Vârșeț: Iisus S-a înălţat la ceruri ca să poată înălța pe omul căzut, până la tronul lui Dumnezeu

„Iisus S-a coborât din ceruri ca să-l poată ridica pe om; Iisus a suferit ca să-l poată face fericit pe om; Iisus a murit ca să-l poată învia pe om; Iisus S-a coborât până la iad, ca să elibereze pe om; Iisus S-a înălţat la ceruri ca să poată înălța pe omul căzut, până la tronul lui Dumnezeu”, a spus miercuri seară Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul la Vârșet, Serbia.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a oficiat slujba privegherii pentru praznicul Înălțării Domnului la Catedrala Episcopală din Vârșet, Serbia, care își serbează joi hramul.

În predica rostită la finalul slujbei, ierarhul a subliniat trei semnificații ale praznicului Înălțării Domnului.

Îndumnezeirea firii omenești

„Înălțarea Domnului înseamnă îndumnezeirea umanului, a firii omenești. Adică, înălțarea cu trupul la cer a Mântuitorului nostru Iisus Hristos reprezintă în primul rând ridicarea firii umane, pe care El a avut-o ca Om, la slava dumnezeiască, la o demnitate şi o cinste nemaiîntâlnite până atunci”, a explicat Preasfinția Sa.

Ierarhul, citându-l pe Sfântul Ioan Gură de Aur, a spus că „prin Înălțarea lui Hristos la cer, firea noastră omenească, pe care şi Hristos Domnul a avut-o prin Întrupare, a trecut mai presus de îngeri, s-a înălțat peste arhangheli, peste heruvimi şi serafimi, şi nu s-a oprit până ce a șezut pe tronul lui Dumnezeu”.

„Înălțarea firii omenești a fost posibilă pentru că Hristos Cel Înviat nu a lepădat firea umană atunci când S-a înălţat întru slavă, ci a asumat-o total şi a condus-o în însuși centrul vieții Sfintei Treimi”.

„Hristos nu Se întoarce la ceruri şi nu Se înfățișează Tatălui numai ca Dumnezeu, ci şi ca Om, ca pe noi, oamenii, să ne facă fii după har ai Tatălui ceresc în slava Împărăției cerurilor”, a explicat Episcopul vicar patriarhal.

A doua semnificație a sărbătorii, evidențiată de Preasfinția Sa, este faptul că Înălțarea Domnului la cer „reprezintă de fapt o apropiere supremă a lui Dumnezeu faţă de oameni. Prin Înălțare, Hristos poate deveni interior celor care cred în El”.

Practic, prin Înălțarea Sa la cer, Iisus nu se desparte nici de ucenicii Săi de atunci, nici de noi, ucenicii Săi de astăzi, ci Iisus îşi schimbă numai modul de prezenţă între noi, de la o prezenţă vizibilă, la o prezentă tainică!

Praznic al bucuriei

„Al treilea lucru pe care trebuie să îl reținem este că sărbătoarea Înălțării Domnului este un praznic al bucuriei. Așa spune Sf. Ap. Ev. Luca, că după Înălțarea lui Hristos la cer, apostolii, închinându-se Lui s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

„Bucurie pentru că Iisus, învingând moartea şi pe diavolul, ne-a adus mântuirea. Bucurie pentru că de acum avem în ceruri pe Mijlocitorul suprem; bucurie pentru că rugăciunile noastre sunt acum purtate în sânul Preasfintei Treimi de Însuși Fiul lui Dumnezeu; bucurie pentru că Hristos, înălţat mai întâi pe Cruce, se înalță acum unind cerul cu pământul, pe Dumnezeu cu omul pierdut”.

Preasfinția Sa a concluzionat că „Mântuitorul Hristos nu ne lasă singuri, El însuși spune ucenicilor Săi, şi prin ei ne spune şi nouă: Nu vă voi lăsa orfani (Matei 28, 20). Înălţarea Domnului nu ne lasă singuri!”

Catedrala din Vârșeț

Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a evidențiat aspecte din istoria Catedralei Episcopale din Vârșeț, emblematică pentru Episcopia Daciei Felix.

„Praznicul Înălțării Domnului constituie o sărbătoare aparte pentru credincioșii români din Banatul Sârbesc, deoarece, în această zi de sărbătoare, este serbat și hramul Catedralei Episcopale”.

„Catedrala a fost realizată, în stil baroc bizantin, de arhitectul Dimitrie Boitor, inspirată de planurile Catedralei Ortodoxe Române din Sibiu, pictura fiind realizată de pictorul lugojean Virgil Simionescu, cu motive religioase inspirate din arta populară românească”, a expicat Preasfinția Sa.

„Catedrala din Vârșeț a fost sfinţită în data de 23 mai/5 iunie 1913, de sărbătoarea Înălţării Domnului, de către vrednicul de pomenire Patriarhul Miron Cristea, pe atunci Episcopul de Caransebeş”.

Moaștele Sfinților Sila, Paisie și Natan

Miercuri după-amiază au fost aduse la Vârșeț moaștele Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei și au fost așezate spre închinare. Delegația care a dus cinstitele moaște în Serbia a fost condusă de Arhimandritul Nectarie Clinci, starețul Mănăstirii Sihăstria Putnei.

Programul hramului va continua joi cu oficierea Sfintei Liturghii de către un sobor de ierarhi, pomenirea eroilor și a ctitorilor Catedralei Episcopale din Vârșeț, iar de la ora 18:00 va avea loc un concert de cântări religioase.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul este delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la manifestările prilejuite de hramul Catedralei Episcopale din Vârșeț.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu


Știri recente