PS Macarie în Pastorală: Crăciunul este o sărbătoare a gingășiei, căldurii familiale, generozității și reumanizării noastre

În Pastorala de Crăciun 2020, Episcopul Macarie al Europei de Nord afirmă că, de veacuri, Crăciunul este o „sărbătoare a gingășiei, a fragilității, a căldurii familiale, a îmbrățișării, a generozității și a reumanizării noastre”.

Ierarhul atrage atenţia că în lume există mulţi copii care au nevoie de ajutorul semenilor.

„Sunt atâția copii sărmani, atâția suferinzi, atâția însingurați și părăsiți, pe care noi, cei grăbiți să bifăm agendele acestei lumi sau luați cu grijile și fricile zilei, îi uităm, pur și simplu”.

„Sunt invizibili pentru lume, dar prețioși pentru Dumnezeu, și te încredințez, iubite frate, iubită soră, că acești copilași cu inimile tremurânde se bucură de orice dar, de orice clipă de atenție, de orice chip întors către ei cu iubire și generozitate”, subliniază Episcopul.

Preasfinţitul Părinte Macarie face trimitere în Pastorală la mesajul Sărbătorii Naşterii Domnului.

„Crăciunul a rămas până în zilele noastre un eveniment care face lumea să se oprească din mersul ei cotidian, să-și aducă aminte că Mesia a venit printre noi, că există un Dumnezeu Care e Stăpânul cosmosului.

„Crăciunul înmoaie și acum inimile celor care se opresc pentru o clipă din freamătul cotidian, înălțându-și ochii către Cer: căci Prunc S-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă (Isaia 9, 5), Mesia Hristos, Care, după mare mila Sa ne-a născut din nou, spre nădejde vie, spre moştenire nestricăcioasă şi neîntinată şi neveştejită, păstrată în ceruri pentru noi (cf. 1 Petru 1:3-4)”.

Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi (Ioan 1:14), înțelegând prin aceasta că cele de aici sunt vremelnice și nu merită să le dedicăm total inima și sufletul nostru, ci că singurul lucru care trebuiește este să câștigăm veșnicia, să fim împreună cu Domnul în slava Împărăției Sale”.

Episcopul Macarie îndeamnă la curaj şi mărturisire a credinţei.

„Vă îndemn, așadar, frățește și părintește, să fiți frați și surori curajoși! Să fiți mărturii vii ale sărbătorii Nașterii Domnului. Să fiți martori și mărturisitori ai Preamilostivului Dumnezeu, Care este Creatorul și Stăpânul acestui univers”.

„Să fiți purtători ai bucuriei Crăciunului așa cum se poate, în cadrele actualelor restricții și limitări. Să nu cedați fricii, deznădejdii, nici să vă amăgiți după promisiuni false de izbăvire sau de belșug pământesc”.

„Ci să vă strângeți inimile laolaltă în rugăciune, pocăință adâncă și mulțumire, lângă ieslea în care stă așezat Pruncul Sfânt, alături de Fecioara Maria, Dreptul Iosif, cei trei magi, păstorii și îngerii, cântând împreună cu ei: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire! (Luca 2, 14)”.

Pastorala Episcopului Macarie poate fi lecturată integral aici.

Foto credit: Basilica.ro


Abonează-te la newsletter şi fii la curent cu noutăţile!

Vă mulțumim că citiți Basilica.ro.

Comentarii Facebook


Știri recente