PS Ieronim Sinaitul: Să fim recunoscători binefăcătorilor noştri pentru că recunoştinţa este şi o faptă de nobleţe sufletească

PS Ieronim la Catedrala Patriarhală (5)

Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul i-a îndemnat astăzi pe credincioşii aflaţi în Catedrala Patriarhală să săvârşească binele în toate zilele vieţii lor şi să dea dovadă de recunoştinţă faţă de binecuvântările primite de la Dumnezeu şi semeni.

Dumnezeu este izvorul bunătăţii şi a tot binele, iar noi în cooperare cu Dumnezeu încercăm să săvârşim binele. Binele este o conlucrare a fiinţei noastre cu harul lui Dumnezeu, de aceea să ne păstrăm întru smerenie întotdeauna după cum învăţăm de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a spus Preasfinţia Sa.

Cuvintele au fost rostite în cadrul Sfintei Liturghii oficiată de ierarh în Catedrala Patriarhală duminică, 23 iulie 2017.

Episcopul vicar patriarhal a explicat că cei doi orbi, despre care a amintit Evanghelia de astăzi, sunt modele de recunoştinţă. Aceştia, plin de gratitudine faţă de Hristos Domnul care le-a redat vederea, au mărturisit minunea prin care Dumnezeu i-a făcut sănătoşi trupeşte.

Şi noi trebuie să învăţăm din aceasta, a spus Ierarhul, ca întotdeauna să fim recunoscători binefăcătorilor noştri pentru că recunoştinţa este şi o faptă de nobleţe sufletească, dar mai mult decât atât este o stare firească a omului. Nerecunoştinţa nu aparţine firii, pentru că orice fiinţă creată de Dumnezeu nu poate să fie decât în relaţie de Euharistie, de mulţumire, faţă de dătătorul vieţii, al bunătăţii şi începătorul a toată dreptatea – Dumnezeu.

Să fim pururi recunoscători şi smeriţi în încercările noastre de a face binele penru că aşa ne învaţă Mântuitorul Iisus Hristos, a îndemnat Episcopul Vicar Patriarhal.

Foto credit: Agenţia de ştiri Basilica/ Diac. Gheorghe Anghel


Evanghelia Duminicii a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum) Matei 9, 27-35

„În vremea aceea, pe când trecea Iisus, doi orbi se ţineau după El strigând şi zicând: Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David! Iar după ce a intrat El în casă, au venit la El orbii şi Iisus i-a întrebat: Credeţi că pot să fac Eu aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne! Atunci S-a atins de ochii lor, zicând: După credinţa voastră fie vouă! Şi s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: Vedeţi, nimeni să nu ştie. Dar ei, ieşind, L-au vestit în tot ţinutul acela. Şi plecând ei, iată au adus la El un om mut, având demon. Şi, fiind scos demonul, mutul a grăit. Iar mulţimile se minunau, zicând: Niciodată nu s-a văzut aşa ceva în Israel. Dar fariseii ziceau: Cu domnul demonilor scoate pe demoni. Şi Iisus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi vindecând toată boala şi toată neputinţa în popor.”

 

Comentarii Facebook


Știri recente