PS Atanasie de Bogdania despre mănăstirile românești din Occident: Multinaționale și multietnice, prin excelență, misionare

La simpozionul internațional despre monahismul ortodox, PS Atanasie de Bogdania a prezentat specificul și vocația monahismului românesc în Occident.

Ierarhul a ilustrat vocația misionară a monahilor din diaspora apelând la spusele Sfântului Ioan Scărarul: „Îngerii sunt lumină monahilor, iar monahii sunt lumină mirenilor”.

„Acest lucru se potrivește perfect cu situația din diaspora ortodoxă, unde puținele oaze monastice existente, chiar dacă fără o prezență numeroasă a cinului monahal, aduc lumină și binecuvântare nu doar unor regiuni întregi ci de multe ori chiar unei eparhii sau a unei țări”, a adăugat Preasfinția Sa.

„Vocația monahismului din diaspora este una misionară, una care aduce har și binecuvântare în mijlocul cetății și nu neapărat una care caută fuga din cetate, cum o întâlnim în monahismul cenobitic clasic”, a explicat Arhiereul vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

„Putem constata că monahismul din diasporă poartă un caracter separat, specific, în dependență de țară și tradiție. O trăsătură proprie multor comunități monahale din Occident e faptul că ele sunt multinaționale și multietnice. E văzut ca un fapt absolut firesc să se slujească în câteva limbi. Acest lucru ne amintește de armonia între comunitatea română, greacă și rusă de la M-rea Neamț sub păstorirea Sfântului Paisie (Velicicovschi)”.

Obști în formare, cu multe lipsuri

PS Atanasie a prezentat mănăstirile românești din diaspora și a spus că în cea mai mare parte, acestea sunt înființate după anul 2000.

„În continuare multe dintre ele sunt obști în formare, cu multe lipsuri”, a precizat ierarhul oferind exemplu obștea monahală din Portugalia. „În anumite privințe este mult mai greu ca în România. Dar când apar primele roade, oboseala devine odihnă”.

El a mai spus că necesitatea deschiderii mănăstirilor în Occident a fost imperativă și a semnalat că în absolut toate eparhiile din diaspora română există obști monahale.

„Ne putem întreba dacă Biserica poate exista fără mănăstiri… Da, poate, și a și existat, însă lipsa acestora este un simptom foarte îngrijorător. Ea arată degradarea per ansamblu a societății creștine. Biserica Ortodoxă Rusă a trecut prin această mare tragedie când absolut toate mănăstirile ei au fost lichidate în primii ani de după revoluția bolșevică. Biserica, deși prigonită, a continuat însă să trăiască în chip ascuns … și a supraviețuit. Iar odată cu oferirea posibilităților de exprimare a libertății religioase s-a văzut în primul rând chiar setea de redeschidere a mănăstirilor”.

Parohiile nu au posibilitatea de slujire în timpul săptămânii

„Astăzi toate mănăstirile ortodoxe din Occident sunt, prin excelență, misionare”, a insistat PS Atanasie de Bogdania.

„În diaspora română cei mai mulți preoți sunt puși în situația de a lucra, multe parohii nu au posibilitatea fizică de a sluji în cursul săptămânii, chiar și la marile sărbători. Astfel, mănăstirile rămân practic singurele centre ortodoxe din diasporă unde există posibilitatea de a săvârși ciclul liturgic zilnic după rânduiala tipiconală”.

„Mănăstirea există nu doar pentru monahi, ci pentru toți cei care caută împlinirea spirituală aici. Mirenii sunt cei care vin aici să-și aline sufletul, să primească o mângâiere, să-și încarce bateriile duhovnicești. Aceasta o vedem în pelerinajele care se fac la mănăstirile din diasporă”.

Câte mănăstiri sunt în Italia

Arhiereul vicar Atanasie de Bogdania a menționat că în Episcopia Italiei există în prezent 8 așezăminte monahale.

Prima mănăstire ortodoxă românească în Italia a luat naștere în anul 2007 în orașul Mirabella Eclano, la 80 de km de Napoli. Cea mai nouă mănăstire din eparhie a fost înființată chiar în primăvara anului 2021 și se află în localitatea San Antonio Tortal – Trichiana, în apropiere de frontiera cu Austria.

„Nădejdea noastră rămâne ca mănăstirile să-și păstreze lumina și harisma de a propovădui și a mărturisi credința dreptslăvitoare, pentru că odată cu pierderea lor intră în declin întreaga Biserică Ortodoxă”, a spus ierarhul la finalul intervenției.

Simpozionul internațional „Forme de organizare și funcționare a monahismului ortodox: tradiție bimilenară și provocări contemporane” s-a încheiat miercuri. Actele simpozionului vor fi publicate la Editura Basilica, în seria Studia Canonica.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene

Comentarii Facebook


Știri recente