Promotor al comuniunii românilor de pretutindeni

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la aniversarea a 80 de ani de viață a Domnului Prof. Dr. Victor Crăciun, Președintele „Ligii culturale pentru unitatea românilor de pretutindeni”, miercuri, 16 iulie 2014:

Aniversarea împlinirii a 80 de ani de viață a Domnului Prof. Dr. Victor Crăciun, Președintele „Ligii culturale pentru unitatea românilor de pretutindeni”, este o mărturie a unei bogate misiuni desfășurate în slujba promovării conștiinței unității, spiritualității și demnității noastre naționale.

Devotamentul cu care Domnul Prof. Victor Crăciun a organizat de-a lungul timpului Congresul Spiritualității Românești, aflat anul acesta la cea de-a XVII-a ediție, precum și nenumărate manifestări spirituale, culturale și științifice, arată preocuparea sa permanentă pentru apărarea valorilor perene ale neamului românesc și cultivarea recunoștinței față de cei care au contribuit la dăinuirea peste timp a conștiinței de neam, a comuniunii de cuget, de credință, de limbă și simțire românească.

Vocația sa de a evoca raze și chipuri de lumină din istoria, cultura și spiritualitatea țării noastre, îmbină recunoștința față de realizările și năzuințele înaintașilor noștri cu sentimentul datoriei morale de a le urma exemplu și a contribui la împlinirea lor.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Dăruitorul vieții și al tuturor binefacerilor, să dăruiască Domnului Profesor Victor Crăciun ajutorul Său sfânt în toată lucrarea de promovare a unității și demnității poporului român.

Întru mulți și fericiți ani!

Cu stimă și binecuvântare,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente