Prima ședință a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, desfășurată sub președinția Patriarhului Kiril

În cadrul primei ședințe a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, desfășurată sub președinția Patriarhului Kiril în data de 31.03.2009, au fost luate unele hotărâri ce vizează schimbări în privința conducerii unor departamente, precum și înființarea unor noi departamente Sinodale sau Patriarhale.

Astfel, din dosarul cu propunerile Patriarhului privind funcționarea departamentelor sinodale, notăm următoarele:

– Crearea unui departament sinodal pentru relațiile dintre Biserică și societate, care să se ocupe de relațiile cu puterea de stat, partidele politice, asociațiile profesionale și de creație și alte instituții de pe teritoriul Patriarhiei Moscovei, urmând ca secretariatul cu același nume al Departamentului pentru Relații Externe să fie desființat. Cu binecuvântare specială, acest departament va putea dialoga cu organele de stat din țările membre CSI și țările baltice. Președinte al acestui departament a fost numit pr. Vsevolod Ceaplin, care a fost, până acum, adjunctul Președintelui Departamentului pentru Relații Externe al Patriarhiei Moscovei.

– Având în vedere importanța aprofundării relațiilor dintre structurile eparhiale și parohiale aflate în grija Patriarhului Moscovei, cât și a Sinodului Arhieresc a Bisericii Ruse din afara granițelor (componentă a Bisericii Ruse), să se transfere sub jurisdicția Patriarhului și eparhiile, reprezentanțele, metocurile, mănăstirile și stavropighiile aflate până acum în grija Departamentului pentru Relații Externe Bisericești. Patriarhul va fi sprijinit în administrarea acestor structuri de un secretariat patriarhal, condus de Episcopul Mark de Egorievsk, care va fi eliberat din funcția de președinte interimar al Departamentului pentru Relații Externe, funcție în care va fi numit Episcopul Ilarion de Viena și Austria, care va purta titulatura de Volokalamsk, urmând a fi vicar patriarhal. Eparhiile Austriei și Ungariei, pe care Episcopul Ilarion le conducea, vor intra, temporar, în supunerea Episcopului Mark de Egorievsk, iar conducerea Reprezentanței Bisericii Ruse de la Bruxelles va fi încredințată, tot temporar, părintelui Antonie Ilin, parohul bisericii Sf. Nicolae din Bruxelles.

– Pr. Nikolai Balașov și Pr. Gheroghe Riabih au fost numiți adjuncți ai Președintelui Departamentului pentru Relații Externe al Patriarhiei Moscovei.

– Cererea de demisie din postul de șef al Cancelariei Administrației Patriarhale a Mitropolitului Kliment de Kaluga și Borovsk să fie admisă, urmând ca Înaltpreasfințitul Kliment să fie numit șef al Editurii patriarhale. Șef al Cancelariei să fie numit Episcopul Varsanufie de Saransk și Mordovia.

– Să se reia activitatea departamentului de finanțe și gospodărire al Patriarhiei, care va fi condus de Arhimandritul Tihon, conducătorul misiunii rusești la Ierusalim, urmând ca șeful misiunii să fie de acum încolo pr. Isidor Minaev, până acum slujitor la metocul reprezentanța Bisericii Ruse din Sofia (Bulgaria).

– Cererea de demisie a pr. Ioan Ekonomțev din postul de șef al Deparatmentului Sinodal pentru educație și catehizare să fie admisă, mulțumindu-i-se pentru activitatea depusă, urmând ca acest Departament să fie condus de Episcopul Mercurie de Zaraisk, care conducea parohiile rusești din America.

– Având în vedere importanța dezvoltării ulterioare a activității de relațiile cu presa, să se creeze departamentul de relații cu mass-media al Patriarhiei, șeful căruia să fie dl V. Legoida, redactorul șef al revistei „Toma”.

– Înființarea unei școli doctorale bisericești pe lângă Departamentul pentru Relații Externe al Patriarhiei, pentru pregătirea cadrelor de conducere în Biserică și a diplomaților bisericești. Rectorul școlii va fi Episcopul Ilarion, Președintele Departamentului pentru Relații Externe.

– Înființarea unui Consiliu social-bisericesc pentru protecția de pericolul alcoolismului.

– Fosta eparhie de Smolensk și Kaliningrad să fie divizată în Eparhia de Smolensk și Viazma și Eparhia de Kaliningrad și Baltica, păstorită de către Patriarh, până la desemnarea unui chiriarh.

– Pentru eparhia de Smolensk și Viazima a fost desemnat episcopul Theofilact de Bronițk, care va păstori în continuare și parohiile ortodoxe din Turkmenistan.

– Să se numească noi Episcopi vicari patriarhali în persoana: Arhim. Tihon Zaițev, Episcopul Ignatie de Viazemsk, fost vicar de Smolensk, Episcopul Serghie, fost vicar la Vladivostok.

– Episcopul Nivodim, vicar patriarhal, să fie numit la eparhia Ciukotka.

În dosarul nr. 19 al Sinodului s-a propus înființarea unei Comisii pentru discutarea în perioada intersinodală (prin cuvântul sinodal se are în vedere Adunarea Națională Bisericească – organul suprem de conducere al Bisericii Ruse) a chestiunilor de interes imediat în viața Bisericii. Comisia va fi condusă de Patriarh.

Sursa: www.patriarchia.ru

(Preluată și tradusă de către Sectorul Relații Bisericești și Interreligioase al Patriarhiei Române)

Comentarii Facebook


Știri recente