Prezenţă arhierească la hramul parohiei „Sfinţii Trei Ierarhi” din Chişinău

La 12 februarie curent, Înaltpreasfinţitul Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, însoţit de un sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din oraşul Chişinău, care şi-a sărbătorit hramul.

Pe lângă mulţimea de credincioşi, ctitori şi consilieri ai bisericii, au mai fost prezenţi oaspeţi de la Universitatea Tehnica din Moldova: dl Pavel Spânu, prorector pe munca administrativă, care este şi ctitor al bisericii, dl Valentin Amariei, prorector pentru formare continuă şi dl. Victor Pogora, decanul Facultăţii de Energetică şi Inginerie Electrică. La finele Sfintei Slujbe, potrivit tradiţiei, clericii împreună cu credincioşii au înconjurat de trei ori biserica, după care au oficiat un Te-Deum pentru ctitorii şi binefăcătorii sfântului locaş, după care Mitropolitul Petru a ţinut un cuvânt de învăţătură, după cum aflăm de la Biroul de presă al Mitropoliei Basarabiei.

„În fiecare an, la 12 februarie, Biserica noastră face pomenirea Sfinţilor Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, care ocupă un loc de preţuire deosebită în evlavia creştinilor dreptmăritori. Păzitorii bunei credinţe, Treime pământească, Treime de Arhierei, aşa sunt numiţi în cântările bisericeşti. Toţi trei, legaţi în cultură, în credinţă, în evlavie şi jertfă, legaţi de o prietenie ce a străbătut veacurile, ei sunt consideraţi de Teologia Ortodoxă ca primii îndrumători, ca protectori, ca modele de viaţă, de virtute şi de râvnă”, a specificat ÎPS Petru.

“Toţi trei au trăit în veacul IV al erei creştine, „veacul de aur” al Bisericii. Toţi trei au fost educaţi în spiritul dragostei desăvârşite faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni. Toţi trei şi-au făcut studiile la cele mai vestite şcoli ale vremii, având ca dascăli pe cei mai vestiţi profesori de atunci. Mari teologi şi ierarhi ai Bisericii, ei au militat consecvent pentru înnoirea credincioşilor din punct de vedere religios, moral, spiritual, avându-L ca exemplu pe Mântuitorul Hristos, care este „Calea, Adevărul şi Viaţa”. Sfinţii Trei Ierarhi întruchipează idealul slujirii creştine a omului. Cea mai aleasă cinstire pe care le-o putem aduce acestor mari ierarhi ai Bisericii Ortodoxe este să ne străduim să urmăm pilda lor, dăruindu-ne toată fiinţa noastră slujirii lui Dumnezeu şi semenilor noştri. Făcând astfel vom împlini porunca Apostolului Pavel, care zice: „Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi le urmaţi credinţa” (Evrei 13, 17), a ţinut să menţioneze Înaltpreasfinţitul Mitropolit şi Exarh Petru.

Totodată, Înaltpreasfinţia Sa a adus cuvinte de felicitare pentru preotul paroh şi enoriaşilor, datorita eforturilor şi dorinţei lor de a avea un locaş de închinăciune.

Dl Pavel Spânu, prorector UTM, a venit şi el în faţa celor prezenţi cu un cuvânt de felicitare din partea rectorului UTM, academicianul Ion Bostan, în care a adus la cunoştinţă celor prezenţi, că odată cu jubileul de 50 de ani ai universităţii au oferit parohiei „Sfinţii Trei Ierarhi”, Medalia de aur a UTM.

Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” a fost înfiinţată în anul 1998, la propunerea consiliului profesoral al UTM. La 13 iunie 1998 a fost sfinţit terenul bisericii şi Paraclisul Universitar, care a activat pentru început în fosta cantină a universităţii

Mai târziu, cu intensitate din anul 2008, au început şi lucrările de construcţie a noii bisericii care durează şi în prezent, anul curent preconizându-se să fie pus acoperişul locaşului. Din anul 2013, slujbele divine se oficiază la biserica de la demisol, care are hramul „Izvorul Tămăduirii”. Pe lângă biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” în prezent activează Şcoala Catehetică (în fostul Paraclis universitar), Şcoala Duminicală, Garderoba socială şi o bibliotecă. Lecţiile sunt susţinute de către PC Preot Ion Banari. Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” mai editează şi un buletin parohial „Călăuza ortodoxă” şi are în grija sa studenţii orfani de la UTM.

Comentarii Facebook


Știri recente