„Poporul care stătea întru întuneric a văzut lumină mare…“

Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului) Mt. 4, 12-17

În vremea aceea, auzind că Ioan a fost întemniţat, Iisus a plecat în Galileea. Şi, părăsind Nazaretul, a venit să locuiască în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftali, ca să se împlinească ceea ce s-a zis prin Isaia prorocul, care zice: „Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit“. De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia cerurilor.

Odată cu Duminica de după Botezul Domnului se încheie un ciclu de praznice menite să ne reaşeze în dinamica liturgică şi ascetică a vieţii duhovniceşti. Textul evanghelic în variantă mateiană, deşi extrem de scurt, este bogat în semnificaţii. Paralelele sinoptice (a se vedea Mc. 1, 14-15 şi Lc. 4, 14-15) întregesc cu mici detalii textul din Matei. În cuvinte concise, evangheliştii sinoptici prezintă începutul activităţii Domnului. Acest început este marcat de îndemnul care reia mesajul Sfântului Ioan Botezătorul: „Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat Împărăţia cerurilor“.

Întemniţarea Sfântului Ioan Botezătorul – momentul începutului activităţii Domnului

Dacă la sinoptici activitatea Sfântului Ioan Botezătorul precede întru totul pe cea a lui Hristos, în Evanghelia Sfântului Ioan, cele două activităţi se desfăşoară deja în paralel. Fără să ignore cronologia evenimentelor, autorii Evangheliilor sinoptice intenţionează să separe clar perioada pregătitoare de cea a epocii mesianice. În acest fel, activitatea lui Hristos apare ca începutul clar delimitat al unei noi epoci. Sfântul Ioan Gură de Aur consideră că activitatea lui Hristos nu a început imediat după Botez, ci abia la întemniţarea Sfântului Ioan Botezătorul, întrucât aşa precum Dumnezeu Tatăl, în Vechiul Testament, a grăit prin proroci, aşa şi Fiul trebuia să fie vestit prin Sfântul Ioan prorocul mai întâi, dar şi pentru că era nevoie ca altcineva să mărturisească mai întâi despre Hristos pentru a nu da prilej de hulă contestatarilor Săi.

Mai multe detalii în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente