Pictura restaurată este o chemare la înnoirea vieții noastre

Pictura bisericii Parohiei Copăcenii de Jos, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, din Protopopiatul Ilfov Sud, a fost resfințită ieri, 22 septembrie, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, potrivit Ziarul Lumina. Slujba a avut loc după Sfânta Liturghie, săvârșită de Preasfințitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Evenimentul de ieri a constituit pentru credincioșii din Copăcenii de Jos o binemeritată cunună pentru toate eforturile pe care le-au depus, începând din anul 2007, pentru curățirea și înfrumusețarea veșmântului pictat al lăcașului de cult în care își înalță rugăciunile către Dumnezeu în fiecare duminică și sărbătoare. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a felicitat, cu acest prilej, pe părintele paroh Cristian Toma Lovișteanu și pe membrii comunității parohiale, subliniind faptul că restaurarea picturii unei biserici nu este un simplu act tehnic, ci este o lucrare cu profunde implicații duhovnicești: „Frumusețea picturii ne arată că, în biserică, cerul, Dumnezeu cu sfinții Săi, coboară pe pământ, ca pe noi pământenii să ne ridice la ceruri duhovnicește. Aici, în biserică, ne întâlnim cu Preasfânta Treime, cu Maica Domnului, cu Sfinții Prooroci, Sfinții Apostoli, Sfinții Cuvioși, Sfinții Mucenici și cu sfinții din toate timpurile și din toate locurile uniți în aceeași credință ortodoxă și în același har al Sfântului Duh. Este un prilej de mare bucurie când se zidește o biserică, dar și când se restaurează și când se curățește pictura ei. Pictura curățită de fum, de praf și de zgură este o chemare la înnoirea și înfrumusețarea vieții noastre. Trebuie, foarte adesea, să curățim prin Pocăință și prin Împărtășanie sufletul și trupul de rugina, de praful și de fumul păcatelor și atunci redevenim biserică sfințită, redevenim chip al lui Dumnezeu, în care se vede frumusețea Lui în oamenii evlavioși și smeriți, harnici și darnici”.

La sfârșitul slujbei de sfințire, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române l-a hirotesit întru iconom pe părintele paroh Cristian Toma Lovișteanu și i-a acordat Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” pentru clerici fostului paroh al bisericii din Copăcenii de Jos, părintelui Lică Lepădatu, în prezent paroh al Bisericii „Sfântul Gheorghe” – Grivița din Protopopiatul I Capitală. De asemenea, Preafericirea Sa a acordat mai multe distincții celor care au sprijinit lucrările de restaurare a picturii și de înfrumusețare a bisericii. Astfel, Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru mireni a fost acordat domnului Marin Ionuț, primarul comunei Copăceni, județul, Ilfov; domnului Cornel Ene și doamnei Valerica Grigore. Diploma omagială „Sfinții Împărați Constantin și Elena” a fost acordată următoarelor persoane: Dumitru Bădescu, Ion Vasile, Nicolae Berceanu, Ion Drăgușin, Ionel Tănăsuică, Călin F. Ion Cioiu, Viorel Brenciuc, Marin Mihalache, Eugeniu Mihai, Marian Stoian și Tania-Monica Pop. Tot cu acest prilej, Roxana Horju, pictorul-restaurator al picturii bisericii parohiale, a primit Diploma de vrednicie cu chipul Maicii Domnului. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mai dăruit un Antimis nou, o Evanghelie, o cruce de binecuvântare și mai multe cărți liturgice pentru altarul bisericii, iar pentru biblioteca parohială a dăruit un set de cărți teologice. De asemenea, Preafericirea Sa a primit din partea comunității parohiale o icoană cu chipul Sfântului Prooroc Daniel, iar Preasfințitul Varsanufie Prahoveanul a primit o icoană cu Sfinții Trei Ierarhi.

Tot ieri, Patriarhul Bisericii noastre a mai vizitat și biserica Parohiei „Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir” – Copăceni Mănăstirea din Protopopiatul Ilfov Sud, unde i-a binecuvântat pe credincioșii păstoriți de părintele Gheorghe Anghel și a dăruit mai multe cărți liturgice și teologice spre folosul sufletesc al enoriașilor.

Biserica lui Hristos este corabia mântuirii

În Biserica Ortodoxă s-a citit ieri Sfânta Evanghelie despre pescuirea minunată, în care se relatează cum Mântuitorul, după ce a predicat din corabie mulțimilor adunate pe malurile lacului Ghenizaret, i-a îndemnat pe ucenici să meargă în larg pentru a pescui. Deși ucenicii se aflau la capătul puterilor și nu mai sperau că vor putea pescui ceva, printr-o minune a Mântuitorului Hristos, aceștia au scos din lac o mulțime neașteptată și nefirească de pești. În cuvântul de învățătură rostit în biserica Parohiei Copăcenii de Jos din Ilfov, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat că Evanghelia despre pescuirea minunată este foarte semnificativă pentru viața noastră spirituală și, mai ales, pentru înțelesul tainei Bisericii în lume. „Hristos Domnul a intrat în corabia lui Simon Petru și, la câțiva metri de țărm, a început să predice din corabie Evanghelia Împărăției cerurilor. Vedem, așadar, că această corabie, folosită pentru călătoria pe apă și mai ales pentru pescuit, devine amvon sau loc de predică pentru Domnul Iisus Hristos. Prin aceasta, Hristos Domnul preînchipuia taina Bisericii în care El predică Evanghelia prin slujitorii Săi care o citesc și o tâlcuiesc. (…) Toate minunile pe care Mântuitorul Hristos le-a săvârșit, în corabie stând sau spre corabie venind, sunt capitole de teologie, de învățătură sfântă despre Taina Bisericii, învățătură pe care El le-o dă ucenicilor Săi pornind de la situații practice. Învățătura cea dintâi pe care o dăruiește ucenicilor este că în Biserică se predică de pe amvon Evanghelia mântuirii, după cum a făcut Iisus la țărmul lacului; stând în corabie și după ce ascultăm Evanghelia și împlinim poruncile Lui, asemenea lui Petru, atunci începem să simțim lucrarea și puterea lui Dumnezeu în viața noastră. Numai dacă ascultăm Evanghelia și împlinim poruncile Lui începem să vedem lucrarea minunată de schimbare a noastră pe care Hristos Domnul, prin Duhul Sfânt, o realizează în Biserica Sa. Sfântul Apostol Petru și ceilalți ucenici au mai învățat din această minune a pescuirii neașteptat de roditoare și că în Biserică succesul nu este rezultatul ostenelii slujitorilor, ci este lucrarea harului lui Dumnezeu. Cuvintele ucenicilor: «Toată noaptea ne-am trudit și nu am prins nimic!» înseamnă un efort foarte mare depus de niște profesioniști și, totuși, rezultatul a fost nul. Aici Apostolii au învățat că nu este suficient profesionalismul lor, ci mai este necesar și ajutorul lui Dumnezeu. De aceea, creștinul adevărat, când începe orice lucrare, spune: «Doamne ajută!», iar în popor se spune: «Totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu!»”, a explicat Întâistătătorul Bisericii noastre.

Comentarii Facebook


Știri recente