PF Daniel: Este datoria bărbaților și a Bisericii de a aprecia munca smerită a femeilor care slujesc familia și Biserica

Mironosițele sunt icoane ale curajului și „slujesc în smerenie și tăcere lucrarea sfântă a lui Hristos”, a spus Patriarhul Daniel duminică. Ele, ca și femeile creștine de azi, „sunt prezente în mod discret, fără să pretindă să fie întotdeauna apreciate, dar este de datoria tuturor bărbaților și a Bisericii întregi de a aprecia credința, evlavia și munca smerită, plină de osteneală, a femeilor care slujesc Biserica lui Hristos și care transmit credința creștină ca mame, ca soții, ca bunici, în familie și societate”, a adăugat el.

Patriarhul, care a participat la Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale, a spus despre mironosițe: „Ele sunt smerite și curajoase în același timp, de aceea, Sf. Ioan Gură de Aur spune că în dimineața Învierii lui Iisus aceste femei au fost cele mai curajoase ființe umane”.

„În timp ce ucenicii stăteau închiși în casă de teama iudeilor, ele au biruit teama și au mers la mormânt, ca să ungă după obicei, cu miruri de mare preț, trupul lui Iisus cel îngropat în mormânt.”

Patriarhul României a explicat că evlavia și curajul lor au fost răsplătite mai întâi prin faptul că îngerul a prăvălit piatra, pentru ca ele să poată vedea mormântul gol, iar apoi prin întâlnirea cu Mântuitorul înviat, ele fiind primii oameni care L-au văzut după Înviere.

„Trebuie să precizăm că piatra a fost dată la o parte nu ca să învieze Iisus, pentru că El deja înviase nerupând pecețile mormântului, ci trecând prin piatra mormântului, după cum S-a născut din Fecioara Maria fără să-i strice fecioria și după cum, în seara învierii Sale, va trece prin ușile încuiate” pentru a se arăta apostolilor, a subliniat părintele patriarh.

Mironosițele preînchipuie slujirea discretă a femeii creștine

„Acest grup de femei evlavioase și harnice au devenit icoană a tuturor femeilor creștine care dis-de-dimineață se trezesc, se roagă și muncesc pentru familie, dar și a femeilor care sunt maici și surori în mănăstiri, care dis-de-dimineață se roagă pentru mântuirea lor și a tuturor celor care cred în Iisus și-L iubesc pe El”, a menționat Patriarhul României.

„Ele sunt icoane ale sfintelor femei mucenițe sau martire, care au mărturisit pe Hristos de-a lungul istoriei și mai ales în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor”, a continuat părintele patriarh.

„Dar ele reprezintă și toate femeile  creștine care aduc daruri și contribuie la zidirea de biserici, la împodobirea și înfrumusețarea bisericilor, la îngrijirea bolnavilor, contribuie la educația creștină a copiilor și de asemenea contribuie la dezvoltarea vieții în societate”, a adăugat el.

„De aceea, cu prilejul Duminicii Femeilor Mironosițe, duminică declarată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca fiind Duminica Femeilor Creștine, dorim să aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra acestor femei creștine evlavioase și harnice, le felicităm și le dorim ani mulți, cu sănătate, bucurie și ajutor de la Dumnezeu în propovăduirea adevărului Evangheliei lui Hristos și mai ales pentru transmiterea credinței în Învierea lui Hristos.”

Deoarece Sfântul Ioan Gură de Aur le numea pe mironosițe „apostolii apostolilor”, pentru că le-au dus celor din urmă vestea Învierii Domnului, devenind binevestitoare, la fel ca ei, Patriarhul Daniel a transmis urări și pentru „toate femeile creștine care lucrează cu mijloacele de binevestire a Evangheliei în masă: radio, televiziune, ziar și alte forme de a binevesti iubirea milostivă a lui Hristos cel răstignit și înviat pentru mântuirea tuturor oamenilor”.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu

Comentarii Facebook


Știri recente