Mii de credincioşi la Pelerinajul de Florii în Bucureşti

UPDATE 17:54

Procesiunea de Florii s-a încheiat. La acest eveniment au participat mii de credincioşi şi peste 900 de clerici.

UPDATE 17 :45

În aceste momente, Patriarhul României adresează celor prezenţi pe Dealul Patriarhiei un cuvânt de învăţătura.

UPDATE 17:35

După Ectenia Întreită, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit rugăciunea de sfinţire a icoanei Praznicului Întrării Domnului în Ierusalim: „Ia aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, din sfântul locaș și de pe scaunul slavei împărăției Tale, și cu îndurare trimite binecuvântarea Ta cea sfântă spre icoana aceasta a preaiubitului Tău Fiu, spre aducere aminte a Întrupării, a tuturor minunilor celor slăvite și a binefacerilor arătate neamului omenesc prin venirea Sa ca Om pe pământ, Intrarea Sa în Ierusalim, Răstignirea Sa pe Cruce și Învierea Sa din morți, și, prin stropirea cu această apă sfințită, binecuvinteaz-o și sfințește-o pe ea; dă-i ei putere de tămăduire a toată durerea și neputința; fă-o izgonitoare de toate uneltirile diavolești pentru toți care cu credință către ea vor alerga și înaintea ei Ție se vor închina și se vor ruga; și pururi auzită și bineprimită să fie rugăciunea lor. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale Unuia-Născut Fiului Tău, cu care împreună ești binecuvântat, cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor”.

Apoi Preafericirea Sa a sfințit icoana sărbătorii Intrării Domnului în Ierusalim purtată în procesiune astăzi.

În continuare, Preafericitul Părinte Daniel a rostit rugăciunea de Binecuvântare a Pelerinilor: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce șezi întru cele înalte cu Tatăl și ești purtat pe aripi de heruvimi și cântat de serafimi, Care, în zilele venirii Tale în trup, ai binevoit, pentru a noastră mântuire, a ședea pe mânzul asinei si ai primit cântarea copiilor, ai venit în Sfânta Cetate a Ierusalimului mai înainte cu șase zile, la Patimirea Ta cea de voie, ca să mântuiești lumea prin Cruce, prin îngroparea si prin învierea Ta! Și, precum atunci oamenii care ședeau întru întuneric și în umbra morții, având ramuri de copac și stâlpări de finic, Te-au întâmpinat pe Tine mărturisindu-te Fiul lui David, așa și pe noi, care acum, în această zi, înainte de prăznuire, purtăm în mâini stâlpări și ramuri de copaci, păzește-ne și ne mântuiește. Și, precum acele popoare și copiii Ți-au cântat „Osana”, învrednicește-ne și pe noi să Te slăvim pe Tine în psalmi și în cântări duhovnicești, cu suflete curate si neîntinate în aceste zile ale Sfintelor Tale Pătimiri. Dă-ne nouă să ne împărtășim iară fără de osândă de bucuria Sfintelor Paști și să cântăm și să preamărim dumnezeirea Ta, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Update 17:27

În aceste momente pelerinajul a ajuns pe Dealul Patriarhiei. Pelerinii au fost întâmpinați la Catedrala Patriarhală de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de care s-a aflat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal și Secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul  a dat citire Condacului al XIII-lea al Acatistului Intrării Domnului în Ierusalim: O, Iisuse Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, Care mai înainte de veci Te-ai gătit spre jertfire, acum vii la Ierusalim, la patima cea de voie. Primește această puțină rugăciune a noastră adusă Ție cu stâlpări și ramuri, ca, în aceste preacinstite zile, să umblăm pe urmele preacuratelor Tale picioare și în liniștea și blândețea duhului să fim cu Tine în toate zilele călătoriei noastre pământești. Învrednicește-ne să ne împărtășim fără de osândă de bucuria Sfintelor Tale Paști aici pe pământ, iar după intrarea în Ierusalimul ceresc să ne unim cu Tine în veci si să cântăm împreună cu toți sfinții cântarea îngerească: Aliluia!

UPDATE 17:02

Pelerinii au ajuns la Biserica Sfânta Ecaterina, Paraclisul Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul” din București. Aici, procesiunea a fost întâmpinată de cadrele didactice (clerici şi mireni) ale Facultăţii de Teologie Patriarhul Justinian din Bucureşti, preoţii Bisericii Sfânta Ecaterina precum şi de studenţi teologi. În faţa lăcaşului de cult ocrotit de Sfânta Ecaterina a fost rostită iarăși o ectenie întreită şi o scurtă rugăciune. Apoi s-a pornit spre Catedrala Patriarhală.

UPDATE 16:54

La Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou – Paraclis Patriarhal a avut loc un scurt moment liturgic. În fața lăcaşului de cult procesiunea a fost întâmpinată de părinții slujitori ai Catedralei Mitropolitane. Aici a fost rostită o ectenie întreită, iar Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor a rostit Condacul al II-lea al Acatistului Intrării Domnului în Ierusalim (Văzându-Te Marta și Maria pe Tine că ai venit iarăși în Betania, cu șase zile înainte de Paști, Ți-au gătit cină mare; Lazăr fiind unul dintre cei ce ședeau la masă, Marta cu sârguință îți slujea, Dătătorule a toate, Maria însă partea cea bună și-a ales, fiindu-Ți recunoscătoare pentru învierea fratelui ei și luând o litră cu mir de nard curat, de mare preț, a uns preacuratele Tale picioare și le-a șters cu părul capului ei, cu iubire și din preaplinul inimii Ți-a cântat: Aliluia!)

UPDATE 16:40

Pelerinajul este deschis în sunet de toacă şi convoi de monahi care poartă sfânta cruce, ripide și steaguri bisericești, dar și de diaconi cu cădelnițe. În continuare, urmează soborul de preoți, purtând ramuri de finic în mâini, împărțiți pe Protoierii (Protoieria Sector 1, Protoieria Sector 2, Protoieria Sector 3, Protoieria Sector 4, Protoieria Sector 5, Protoieria Sector 6 din Capitală, Protoieria Ilfov Nord și Ilfov Sud) preoții de caritate din București (spitale, azile de bătrâni, unități militare, penitenciare și cimitire), preoții profesori ai Facultății de Teologie Ortodoxă din București, dar și consilierii, vicarii eparhiali și patriarhali. În continuarea procesiunii, icoana Sărbătorii Intrării Domnului în Ierusalim este purtată pe umeri de către clerici din cadrul Protopopiatului Sector II Capitală, însoțită de 6 monahii cu cățui de la Mănăstirea Pasărea. Apoi, în cadrul procesiunii urmează Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Corul Seminarului Teologic Ortodox din București, elevii seminariști și miile de credincioși care țin în mâini ramuri de finic și stâlpări.Pe parcursul pelerinajului cântăreții și credincioșii cântă împreună: Troparul Floriilor; Cu noi este Dumnezeu, Cuvine-se cu adevărat și podobia Cămara Ta, Mântuitorule.

UPDATE 16:09

Pelerinajul de Florii a început de la Mănăstirea Radu Vodă. Mii de credincioși și sute de preoți participă la eveniment. Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul și preoții slujitori au împărțit pelerinilor ramurile de salcie și, în jurul orei 16:09, s-a plecat în procesiune pe următorul traseu: Bl. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, Str. Bibescu Vodă, Str. Şerban Vodă, Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon – Nou, Str. Principatele Unite,  Str. Ienăchiţă Văcărescu, Str. Sfânta Ecaterina,  Biserica Sfânta Ecaterina,  Paraclis Universitar,  Str. Bibescu Vodă,  Colina Bucuriei,  Catedrala Patriarhală.

UPDATE 16:00

La această oră are loc la Mănăstirea Radu Vodă sfințirea stâlpărilor. Slujba este oficiată de către Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. După sfințirea stâlpărilor, acestea vor fi împărţite către credincioşi de către personalul clerical al Mănăstirii Radu Vodă. Plecarea în pelerinaj va avea loc la orele 16:10.

Astăzi, 23 aprilie 2016, are loc tradiționalul pelerinaj de Florii în Capitală. Peste 950 de clerici şi mii de credincioşi sunt prezenţi în aceste momente la Mănăstirea Radu Vodă. Procesiunea va începe în jurul orei 16:10.

La București, pelerinajul de Florii a fost interzis de regimul comunist, în 1948, și a fost reluat în anul 2008 la iniţiativa şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

***

Pelerinajul de Florii își are originea încă din perioada secolului al IV-lea, când creștinii celebrau Floriile într-un mod cu totul special. Unele mențiuni fac referire la felul prăznuirii Intrării Mântuitorului în Ierusalim. Pelerina apuseană Egeria (alias Silvia sau Etheria), în jurnalul său de călătorie la Locurile Sfinte, ne vorbește despre procesiunea ce se organiza în această zi după săvârșirea Sfintei Liturghii. Toți creștinii se strângeau pe la orele 13:00 și mergeau împreună cu slujitorii și episcopul cetății pe Muntele Măslinilor, până la locul de unde Domnul S-a Înălțat la cer. De aici, pe la orele 17:00, coborau către Sfânta Cetate, iar creștinii de toate vârstele și copiii, mergând înaintea episcopului cu ramuri de finic și de măslin, strigau: ‘Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului.’ Ajungând în cetate, mergeau la Biserica Sfintei Învieri unde săvârșeau slujba Vecerniei. Această frumoasă tradiție s-a transmis și la poporul nostru, până astăzi.

 

 

Comentarii Facebook


Știri recente