Patru ani de patriarhat ai Preafericitului Părinte Daniel sărbătoriți la Patriarhie

Se împlinesc astăzi, 30 septembrie 2011, patru ani de când Preafericitul Părinte Daniel a fost întronizat ca Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei, Locțiitor al Tronului Cezareei Capadociei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Cu ocazia acestui moment aniversar, la Catedrala Patriarhală din București Sfânta Liturghie arhierească a fost oficiată de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Alături de Patriarhul României au slujit mai mulți membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

După Sfânta Liturghie, în prezența Patriarhului României, a fost oficiată o slujbă de Te Deum ca mulțumire și recunoștință adusă lui Dumnezeu pentru împlinirile din viața Bisericii Ortodoxe Române în cel de-al patrulea an de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Ciprian, Episcop Vicar Patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

La slujba de Te Deum au fost prezenți, pe lângă membrii Sfântului Sinod, consilierii Patriarhali și cei ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și sute de credincioși.

După oficierea slujbei de Te Deum, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului a adresat un cuvânt celor prezenți în care a subliniat realizările Bisericii Ortodoxe Române în acești patru ani de arhipăstorire a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Înaltpreasfinția Sa a evidențiat faptul că această perioadă reprezintă patru ani de rugă și muncă pe plan teologic, administrativ și edilitar. Mitropolitul Clujului a continuat arătând faptul că Patriarhul României a fost numit pe drept de către unii dintre ucenicii săi drept un patriarh deschis spre lume și înrădăcinat în tradiție, dar și un patriarh puternic pentru vremuri dificile, subliniind faptul că în timpul actualului Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române au început lucrările de construire a Catedralei Mântuirii Neamului.

În cadrul momentului aniversar, Preasfințitul Părinte Ciprian, Episcop Vicar Patriarhal a dăruit din partea slujitorilor Catedralei Patriarhale un set de sfinte vase Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, iar Preasfințitul Părinte Varsanufie Prahoveanul a dăruit, în numele membrilor Sfântului Sinod prezenți, permanenței Protopopiatelor Arhiepiscopiei Bucureștilor, o Sfântă Evanghelie confecționate în Atelierele Patriarhiei Române de la Popești Leordeni.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat un cuvânt celor prezenți în care ‘a adus mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra ierarhilor membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, asupra clerului și credincioșilor noștri dreptmăritori”.

În continuare, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat faptul că ziua aceasta este o zi de recunoștință, de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru toate aceste binefaceri pe care noi le-am primit, pentru ajutorul pe care Dumnezeu ni l-a dăruit. De asemenea aceasta este o zi în care cerem ajutorul Lui să continuăm bunele lucrări începute și să săvârșim și altele care sunt bineplăcute Lui.

De asemenea, Preafericirea Sa a evidențiat în cuvântul său importanța construirii Catedralei Mântuirii Neamului, un ideal de peste o sută de ani și o necesitate imediată, practică liturgică și publică, un simbol al unității noastre de cuget și simțire românească

„În acest popas aniversar ne aducem aminte cu emoție de ziua în care am primit responsabilitatea de Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei și Patriarh al României. Făgăduiam atunci, cu ajutorul lui Dumnezeu, să împlinim mai multe lucrări urgente necesare și anume ca Patriarhia să aibă un post de radio, un post de televiziune și un cotidian. Această dorință s-a împlinit în primele trei săptămâni, dar a patra făgăduință, dorință și datorie a fost construirea Catedralei Mântuirii Neamului”, a precizat Preafericirea Sa.

Preafericirea Sa a mărturisit că această catedrală simbol al unității și comuniunii românești se va face prin cooperare nu prin transfer de responsabilitate spre alții evidențiind faptul că fericiții și pururea pomeniți ctitori acestei sfinte catedrale lucrează nu doar pentru timpul nostru, ci și pentru generațiile care vin.

„Sfânta Treime construiește catedrala, dar prin mâinile celor care se ostenesc și contribuie la zidirea ei” a mai precizat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, arătând că până la sfințire o biserică este darul oamenilor către Dumnezeu, după sfințire ea este darul lui Dumnezeu pentru oameni deoarece noi oferim materiale de construcție din lumea aceasta, dar primim în schimb după sfințire daruri duhovnicești veșnice, iertarea păcatelor, harul și arvuna vieții veșnice.

Prin construirea Catedralei Mântuirii Neamului se construiește o casă a demnității noastre care nu se măsoară în bani și nici în cantitate, ci se măsoară doar în lumina veșniciei, a mai precizat Părintele Patriarh.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a mulțumit celor prezenți și a ținut să menționeze că ridicarea Catedralei Mântuirii Neamului este o datorie a poporului roman și un semn de recunoștință adus Lui Dumnezeu.

„Grija pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului revine neamului românesc drept credincios ca o lucrare sfântă de reafirmare după 45 de ani de comunism a credinței noastre pentru că în popor mulți, de frică sau din interes, au păcătuit grav în fața lui Dumnezeu când au mințit și au spus că Dumnezeu nu există. Acum a venit vremea răscumpărării greșelilor pentru prea multă minciună și pentru slăbirea în credință și pentru apostazie. Nu putem să avansăm dacă nu ne pocăim pentru păcatele noastre. Nimeni nu poate să aibă succes pe termen lung până nu își revizuiește trecutul în fața lui Dumnezeu. De aceea această Catedrală a Mântuirii neamului înseamnă și izbăvirea noastră dintr-un trecut apăsător și prin pocăință, prin dărnicie, prin jertfelnicie ne curățim de păcatele uitării de Dumnezeu și ne îmbogățim în virtutea prefacerii și întăririi legăturii cu El”, a precizat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române după cum ne informează Radio TRINITAS.

Prin ridicarea Catedralei Mântuirii Neamului poporul român își reafirmă demnitatea și împlinește dorința înaintașilor, a spus Părintele Patriarh.

„Când stă asupra ta datoria de a împlini un mandat moștenit de la înaintași responsabilitatea este de zeci de ori mai mare. Niciodată nu s-au construit biserici mari și frumoase în poporul român dintr-un surplus de bani, ci totdeauna din puținul care a mai rămas după ce am trecut prin războaie, prin încercări, prin necazuri. De aceea, frumoasele mănăstiri din Moldova rezistă până astăzi că nu sunt făcute cu prizonieri de război și nici cu sclavi, ci din jertfelnicia oamenilor săraci care prin zidirea de biserici după ce au trecut prin încercări și-au reafirmat demnitatea, credința și dragostea de Dumnezeu. Când un om este umilit, zeci de ani, un popor, ridicarea unei catedrale ca semn de recunoștință adusă lui Dumnezeu este o ridicare, o izbăvire a lui din propria sa cădere și umilire”, a mărturisit Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.

Catedrala Mântuirii Neamului se va ridica în primul rând cu ajutorul celor credincioși și darnici, a mai spus părintele Patriarh.

„În această lucrare vedem că unii care nu înțeleg rostul ei pentru că au gândire secularizată după 45 de ani ateism și de lipsă de oră de religie în școală nu e de mirare că oameni în vârstă de 40-50 de ani sunt împotriva construirii Catedralei [Mântuirii Neamului], dar poporul care este credincios și vine la biserică în fiecare duminică, nu doar stă prin redacții acela este foarte receptiv și Dumnezeu în general lucrează cu prioritate prin oamenii smeriți, nu prin cei orgolioși și nu totdeauna prin cei mai bogați oameni, ci prin cei mai darnici”, a mai adăugat Preafericirea Sa .

„În concluzie”, după cum a menționat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „construirea Catedralei Mântuirii Neamului, nu doar adunarea de beton, de pietre, de ciment, de sticlă și de lemn laolaltă, înseamnă adunarea noastră ca popor în iubirea Preasfintei Treimi. Când se construiește catedrala de zid tot poporul este în stare sufletească de adunare în sine și laolaltă în iubirea Preasfintei Treimi”.

Totodată, Preafericirea Sa a mulțumit în special tuturor celor care se ostenesc pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului.

„Mulțumim Înaltpreasfințiților și Preasfințiților ierarhi care deja au început colecta pentru catedrala mântuirii neamului, mulțumim protoieriilor sau protopopiatelor din toate părțile, dar mai ales celor din Arhiepiscopia Bucureștilor care deja au trimis pe trei luni banii începând din iunie, iulie și august și aceasta este o încurajare foarte mare. Mulțumim și primăriilor din București care își dau seama că această catedrală este și o catedrală pentru Capitală și ne-au trimis deja ajutor și ne-au promis că ne vor mai ajuta în continuare. Și mulțumim tuturor celor care trimit direct prin sms cei doi euro așa cum se poate face aceasta care trimit direct în contul special pentru catedrală și cei care, așa cum am spus, pe bază de chitanță oferă bănuțul lor în eparhiile țării noastre și în eparhiile ortodoxe românești din străinătate. Mulțumim tuturor pentru frumosul moment liturgic de astăzi, mulțumim ierarhilor care au slujit împreună cu noi, preoților, diaconilor și celor care au cântat astăzi”, a încheiat Patriarhul României.

După oficierea slujbei de Te Deum Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a sfințit noul car de reportaje al Televiziunii TRINITAS TV.

„Nu dorim o prezentare triumfalistă a vieții Bisericii de azi, ci una realistă”, a precizat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul acestui eveniment, subliniind faptul că viața Bisericii este foarte bogată în activități, însă a arătat că trebuiesc mediatizate și cazurile parohiilor sărace în care locuiesc câțiva bătrâni și copii, deoarece adulții sunt plecați la muncă în străinătate. „Dorim să facem reportaje în unitățile social filantropice ale eparhiilor unde se arată o grijă deosebită pentru cei bolnavi și pentru cei suferinzi […]Această deplasare a unei echipe de reporteri de la Televiziunea TRINITAS este o necesitate și de ordin pastoral misionar mediatic”, a mai spus Preafericirea Sa.

Cu ajutorul acestui car de reportaje se pot mediatiza în direct evenimentele religioase din diferite zone ale țării.

Evenimentul dedicat împlinirii a patru ani de la întronizarea în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a Preafericitului Părinte Daniel a continuat cu un moment festiv în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, la care au participat ierarhi, membri ai Sfântului Sinod și oficialități centrale și locale.

În deschiderea evenimentului, dl. Consilier de Stat, Claudiu Constantin Dinu a dat citire mesajului Președintelui României, dl. Traina Băsescu, cu ocazia acestui moment aniversar. De asemenea, dl Secretar de Stat, Adrian Lemeni a dat citire mesajului Prim-ministrului României, dl. Emil Boc.

În continuare, Preasfințitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal a arătat că acest moment de mare bucurie din viața Bisericii Ortodoxe Române este un bun prilej de a face o evaluare a activităților desfășurate de sectoarele Administrației Patriarhale, precum și de cele ale Arhiepiscopiei Bucureștilor sub îndrumarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în calitatea Sa de Patriarh și de Arhiepiscop al Bucureștilor. De aceea Preasfinția Sa a prezentat câteva dintre cele mai importante realizări din cadrul sintezelor privind activitățile Patriarhiei Române și ale Arhiepiscopiei Bucureștilor, sinteze ce au fost publicate în ediția de astăzi a „Ziarului Lumina”.

De asemenea, Preasfințitul Părinte Ciprian Câmpineanul a prezentat volumul Credință pentru fapte bune, apărut recent la Editura BASILICA a Patriarhiei Române și care ilustrează implicarea Părintelui Patriarh Daniel în lucrarea pastoral-misionară a Bisericii.

Totodată, a fost prezentat un film documentar realizat de Televiziunea TRINITAS a Patriarhiei Române care prezintă lucrările de execuție din ultimul an ale Catedralei Mântuirii Neamului.

La final, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a mulțumit tuturor celor care au transmis mesaje de felicitare, precum și celor care au contribuit la organizarea acestui moment. Preafericirea Sa a mai arătat că astăzi este sărbătorit și Preasfințitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor care împlinește 10 ani de la hirotonia ca episcop și l-a felicitatat.

Comentarii Facebook


Știri recente