Patriarhul României: Uneori Dumnezeu îngăduie sau permite pagube materiale pentru îndreptarea noastră spirituală

În toate lăcașurile de cult din Patriarhia Română s-a citit, astăzi, 17 iulie 2011, în Duminica a V-a după Rusalii, pericopa evanghelică care prezintă „Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei”.

În cuvântul de învățătură rostit la Mănăstirea Cernica, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, după cum ne informează Radio TRINITAS, a evidențiat învățăturile ce reies din Evanghelia de astăzi.

„Evanghelia de astăzi ne arată dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos și biruința Lui asupra puterilor diavolești. În al doilea rând, Evanghelia ne arată iubirea milostivă a Mântuitorului Iisus Hristos care dorește vindecarea oamenilor și eliberarea lor de duhurile rele. În al treilea rând Evanghelia ne arată că uneori Dumnezeu îngăduie sau permite pagube materiale pentru îndreptarea noastră spirituală”.

În duminica aceasta, Biserica Ortodoxă i-a pomenit și pe Sfinții Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic.

„Sfinții Părinți de la Calcedon au arătat că în Iisus Hristos Dumnezeu-Omul natura umană este unită pentru veșnicie cu dumnezeirea și această unire este baza mântuirii noastre pentru că numai ceea ce este unit cu Dumnezeu este mântuit. E mântuit ceea ce este unit cu Dumnezeu. Sfinții Părinți ai Bisericii care au participat la Sinodul IV Ecumenic arată care este temelia vieții creștine prin înomenirea lui Dumnezeu Fiul pentru ca pe noi oamenii să ne îndumnezeiască prin har și să ne facă fii ai lui Dumnezeu după har”, a arătat Preafericirea Sa, după cum informează TRINITAS TV.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a mai subliniat că Mântuitorul Iisus Hristos vine în ajutorul oamenilor din proprie inițiativă.

„Iubirea milostivă a Mântuitorului nu așteaptă totdeauna ca să fie rugată, solicitată, ci iubirea milostivă e plină de inițiativă, de bunătate, de ajutorare, de vindecare, de eliberare, de ridicare a celor bolnavi, a celor robiți, a celor căzuți. Vedem așadar că iubirea milostivă a Mântuitorului Iisus Hristos caută pe cei care nu-L mai pot căuta, dar totuși au nevoie de El. Caută pe cei care nu mai pot vorbi, nu-L mai pot ruga. De ce merge El în ținutul Gadarei dacă nimeni nu L-a rugat să vină? Merge pentru că El, Dumnezeu-Omul, după al Cărui chip a fost creat omul, se întristează când vede că în om chipul lui Dumnezeu este umilit de răutatea demonilor, este chinuit de vrăjmășia duhurilor rele”.

Totodată, Preafericirea Sa a vorbit și despre motivul cererii demonilor de a intra în turma de porci.

„Mântuitorul Iisus Hristos a îngăduit demonilor să intre în turma de porci și pentru ca să arate că puterea lor este limitată, dar că intenția demonilor este să-l ducă pe om și chiar pe animal la moarte. Și aici avem răspunsul la întrebarea de ce demonii au cerut să intre în turma de porci. Au cerut demonii să intre în turma de porci ca să facă pagubă locuitorilor ținutului Gadarei și aceștia să se întoarcă împotriva lui Iisus. Deci, ca să se răzbune pe Iisus că i-a scos din oamenii pe care îi chinuiau demonii au cerut să meargă în turma de porci pentru a răzvrăti, a răscula pe proprietarii porcilor și a-i face dușmani ai lui Iisus și astfel să-I ceară să plece din ținutul lor”.

De asemenea, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a precizat că Dumnezeu ne lipsește în mod pedagogic de unele bunuri.

„Paguba aceasta materială pe care a îngăduit-o Mântuitorul Iisus Hristos a fost un semn, o lecție, o atenționare a locuitorilor din ținutul Gadarei care erau mai preocupați de câștigul material decât de vindecarea semenilor lor. Atât de mult i-a dezumanizat dorința de câștig bănesc încât nu s-au mai putut bucura că doi semeni ai lor îndrăciți au fost vindecați și că în felul acesta și lor li s-a făcut un bine pentru că acești îndrăciți nu mai erau acum o primejdie pentru ei atunci când trec prin locurile de lângă morminte. Evanghelia deci, ne arată că uneori, Dumnezeu, pentru a ne trezi duhovnicește, pentru a ne face să dăm prioritate vieții duhovnicești, vieții spirituale, îngăduie în viața noastră unele pagube materiale. Ne lipsește de avere, ne lipsește uneori de ranguri mari, de stări de comoditate, uneori de prieteni și ne lasă mai singuri și mai săraci ca să nu ne punem nădejde prea mare în oameni și în lucruri materiale, ci mai întâi să ne punem nădejde în ajutorul lui Dumnezeu și să cultivăm viața duhovnicească”.

La finalul cuvântului Său Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a apreciat că „Evanghelia de astăzi este o evanghelie a vindecării și a pedagogiei divine, a înțelepciunii lui Dumnezeu. Evanghelia vindecării pentru că a vindecat doi oameni îndrăciți, stăpâniți de duhuri rele sau necurate, dar a vindecat și pe locuitorii cetății Gadarei de duhul lăcomiei, de prea multă lăcomie după cele materiale și de uitare a vieții spirituale sau a vieții duhovnicești. Este însă și o evanghelie a înțelepciunii lui Dumnezeu Care uneori nu pedepsește direct omul, ci îl privează, îl lipsește de lucruri din jur pentru ca să-și aducă aminte că toate cele din jurul nostru sunt trecătoare și că netrecător este numai Harul lui Dumnezeu pe care îl dobândim noi prin credință, prin Iisus Hristos, prin rugăciune, prin împărtășirea cu Sfintele Taine și prin săvârșirea faptelor bune. Iată de ce Evanghelia ne îndeamnă la mai multă credință în Hristos. Deci, dacă suntem uniți cu Hristos duhurile rele nu au putere asupra creștinului. Dacă un creștin se roagă dimineața, la prânz și seara și foarte adesea spune ‘Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul!’ duhurile rele nu au putere asupra celui care este plin de harul iubirii lui Hristos. Dacă săvârșim fapte bune, dacă mergem la Biserică, dacă ne împărtășim mai des cu Sfintele Taine atunci noi ne întărim duhovnicește și duhurile cele necurate nu au asupra noastră putere”.

Aflată la doar câțiva kilometri de București, Mănăstirea Cernica este loc de pelerinaj în fiecare duminică și zi de sărbătoare pentru credincioșii care vin să îi ceară ajutor Sfântului Ierarh Calinic, ctitor al așezământului, ale cărui moaște se află aici. Mănăstirea îi mai are ocrotitori pe Sfântul Ierarh Nicolae și pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

Comentarii Facebook


Știri recente