Patriarhul României la spectacolul „Sf. Nicolae în mijlocul copiilor”: Apărător al dreptei credinţe şi învăţător al iubirii milostive

Patriarhul României a participat luni la ediția a 12-a Spectacolului cultural-artistic „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor” şi a rostit un cuvânt de binecuvântare.

Evenimentul a fost organizat de Sectorul învățământ şi activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei, luni, 05 decembrie 2022.

Patriarhul Daniel a subliniat că „Lumina duhovnicească pe care ne-o oferă Sfântul Nicolae, an de an, ne îndeamnă să cultivăm valorile sau virtuţile bunătății, smereniei şi dărniciei, dar și virtuţile curajului, echilibrului și fermității”.

„Darurile minunate pe care Sfântul Nicolae le-a oferit și continuă să le ofere copiilor de toate vârstele ne îndeamnă să dăruim din puținul nostru celor aflați în suferință, celor neajutorați sau întristați”, a afirmat Preafericirea Sa.

Cuvântul integral:


Sfântul Nicolae – apărător al dreptei credinţe şi învăţător al iubirii milostive

Sărbătorile bisericești sunt momente de mare bucurie duhovnicească, de intensă trăire a credinței creștine și a comuniunii cu Dumnezeu și cu sfinții Lui.

Sfântul Ierarh Nicolae este cunoscut în rândul copiilor drept „Moș” Nicolae, apelativ care exprimă bunătatea, blândețea şi smerenia, dar mai ales dărnicia acestui Părinte milostiv, ocrotitorul copiilor și elevilor.

Numit, încă din fragedă copilărie, „tânărul bătrân”, Sfântul Nicolae este pentru toți copiii un model de râvnă sau zel, deoarece, având mintea curată și luminată de harul Sfântului Duh, stăruia mereu în învățătură, uimindu-i pe cei din jur cu înțelepciunea și priceperea sa.

De asemenea, Sfântul Nicolae era încă din copilărie model de înfrânare și cumpătare, de post şi de rugăciune.

Sfântul Nicolae a rămas, în memoria creștinilor, mai ales ca un Părinte blând, darnic și iubitor, care vine în ajutorul oamenilor săraci și neajutoraţi.

În acest sens, ne amintim despre ajutorul oferit celor trei fete, al căror tată sărac, în nebunia lui, voia să le împingă spre desfrânare pentru bani; sau de ajutorul oferit celor trei ofițeri, bănuiți de trădare, care au fost salvați de la pedeapsa cu moartea, prin intervenția Sfântului Nicolae.

Acelaşi Sfânt Nicolae a fost și hrănitorul poporului său în timpul foametei care atinsese sudul Asiei Mici.

La aceste lucrări ale iubirii sale smerite şi milostive, Sfântul Nicolae a adăugat curajul mărturisirii dreptei credințe, prin cuvânt și faptă, fiind păstor sufletesc al credincioșilor din Mira Lichiei și apărând învățătura ortodoxă la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea (325), unde, după cum se știe, l-a mustrat pe ereticul Arie pentru rătăcirea acestuia de la dreapta credință.

Toate aceste virtuți sunt exprimate în troparul Sfântului, numindu-l: „îndreptător credinței”, „chip blândeților” și „învățător înfrânării”. Pătruns fiind de iubirea milostivă față de aproapele și considerându-se un simplu administrator al bunurilor pământești, Sfântul Nicolae consideră că darurile primite de la Dumnezeu se înmulțesc atunci când sunt împărțite cu oamenii aflaţi în dificultate.

Astfel, Sfântul Nicolae, prin cuvânt şi faptă, a arătat credinţa sa „lucrătoare prin iubire” (Galateni 5, 6), iar timpul vieții l-a trăit ca fiind timp al mântuirii, comuniune cu Hristos și în Hristos (cf. Galateni 2, 20).

Însă toate aceste virtuți ale Sfântului Nicolae au fost susținute şi cultivate prin multă rugăciune. Asemenea Părinților isihaști comemorați anul acesta, 2022, și Sfântul Nicolae a căutat liniștea mănăstirii şi a rugăciunii, pe care a aflat-o într-o mănăstire din cetatea Patara, mănăstire întemeiată de unchiul său, episcop al acestei cetăţi, de unde a fost chemat de Dumnezeu, în chip minunat, să-L slujească ca episcop al cetăţii Mira Lichiei.

Nu întâmplător, în pelerinajul duhovnicesc al creştinilor spre Betleem, pentru a-L întâmpina pe Pruncul Hristos, îl avem împreună călător și călăuzitor pe Sfântul Nicolae, deoarece, în timpul vieții sale, el a făcut din viața sa o Evanghelie vie şi a îndemnat pe oameni să lucreze, cu râvnă sau zel, pentru dobândirea Împărăției lui Dumnezeu.

Lumina duhovnicească pe care ne-o oferă Sfântul Nicolae, an de an, ne îndeamnă să cultivăm valorile sau virtuţile bunătății, smereniei şi dărniciei, dar și virtuţile curajului, echilibrului și fermității.

Darurile minunate pe care Sfântul Nicolae le-a oferit și continuă să le ofere copiilor de toate vârstele ne îndeamnă să dăruim din puținul nostru celor aflați în suferință, celor neajutorați sau întristați.

Astfel, ne asemănăm sfinților lui Hristos, Cel Care, bogat fiind, a sărăcit pentru noi, ca noi să ne îmbogățim cu sărăcia Lui, după cum ne învaţă Sfântul Apostol Pavel (cf. 2 Corinteni 8, 9).

În încheiere, felicităm pe toți copiii participanți, care ne vor încânta prin frumoase momente artistice în care îşi arată dragostea lor față de Dumnezeu și de sfinții Lui, prin bucuria și priceperea cu care au pregătit acest spectacol.

Mulțumim, de asemenea, părinților, care i-au crescut pe copiii lor cu dragoste și căldură și care i-au format în spiritul valorilor creștine.

Totodată, felicităm pe dascălii lor și pe profesorii de Religie, pe preoții din parohii și pe directorii de școli, pe reprezentanții Ministerului Educației și ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București, pe Părinții Protoierei și pe toți angajații celor 6 Protoierii bucureștene, pentru contribuția lor la organizarea acestui spectacol.

În acelaşi timp, adresăm felicitări și părintelui Liviu Nechita și tuturor ostenitorilor de la Palatul Patriarhiei, precum și reprezentanților Sectorului Învățământ și Activități cu Tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, dimpreună cu voluntarii, colaboratorii și sponsorii lor, pentru organizarea acestui eveniment.

Dragi copii, vă dorim tuturor sănătate și mântuire, pace și bucurie, întru mulți și binecuvântați ani!

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

Urmăreşte-ne pe Twitter:@agentiabasilica

Comentarii Facebook


Știri recente