Patriarhul României la Mănăstirea Țigănești

În toate bisericile ortodoxe s-a citit astăzi, 28 iulie 2013, în Duminica a V-a după Rusalii, textul evanghelic ce ne prezintă vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei. În cuvântul de învățătură rostit la Mănăstirea Țigănești, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României a arătat învățăturile ce reies din evanghelia de astăzi.

Evanghelia Duminicii a V-a după Rusalii ne arată puterea vindecătoare a Domnului nostru Iisus Hristos și, în același timp, dorința Sa de a elibera pe oameni de puterea duhurilor rele.

„Evanghelia aceasta cutremurătoare este plină de învățături duhovnicești. Mai întâi învățăm dumnezeirea lui Iisus Hristos, ca Mântuitor și Judecător al lumii. În al doilea rând vedem că El are o dorință mare de a-i elibera pe oameni de puterea chinuitoare a duhurilor rele și în al treilea rând vedem că El mustră pe locuitorii cetății Gadara printr-o pagubă materială deoarece ei nu se mai ocupau de viața spirituală, de viața duhovnicească. Hristos Domnul este mărturisit ca fiind Fiul lui Dumnezeu și Judecător al lumii chiar de demoni, El nu îi contrazice, dar nici nu îi apreciază. Știind viclenia lor și cunoscând răutatea lor nu intră în dialog cu ei, ci El are o singură preocupare, din iubire milostivă, să elibereze de duhurile rele pe cei doi oameni dezumanizați”, a spus Preafericirea Sa potrivit Radio TRINITAS.

„Dorința aceasta a Mântuitorului Iisus Hristos de a-i vindeca pe cei bolnavi și de a-i elibera de duhuri rele ne arată că el este Doctor și Mântuitor. Cuvântul „Mântuitor” în limba greacă și în unele limbi mai vechi înseamnă vindecător, iar în limba ebraică cuvântul „Iisus” înseamnă Dumnezeu vindecă, mântuiește eliberează. Deci, Hristos Domnul arată prin lucrarea sa de vindecare a oamenilor și de eliberare a lor de duhurile cele rele că începe lucrarea de mântuire, de vindecare a umanității robite de păcat, de boli, de necazuri și de duhuri rele”, a mai spus Părintele Patriarh.

Evanghelia ne arată și o mustrare pe care Hristos Domnul o face fără cuvinte, a mai spus Patriarhul României: „Evanghelia ne arată că Hristos Domnul, fără să spună un cuvânt de mustrare directă către locuitorii ținutului Gadarei, îi mustră prin tăcere cu o pagubă materială fiindcă ei s-au legat prea mult de cele materiale și au uitat de cele duhovnicești. Aceasta se întâmplă în toată istoria și chiar și în viața oamenilor de astăzi. Când Dumnezeu vede că cineva și-a făcut idoli din câștigul financiar, din averi, din lucruri trecătoare chiar dacă sunt scumpe ca valoare, Dumnezeu din iubire milostivă smulge acești idoli printr-un cutremur sau printr-un incendiu sau printr-un accident; smulge din mâna oamenilor care s-au legat pătimaș de lucrurile trecătoare și limitate și au uitat de Dumnezeu cel Netrecător și Nemărginit. Pagubele materiale care vin asupra oamenilor trebuie să îi îndemne la pocăință și la a căuta mai mult lucrurile netrecătoare: credința, rugăciunea, fapta cea bună, milostenia, toate aceste valori netrecătoare pe care le adunăm în suflet, nu în jurul nostru și le luăm cu noi în Împărăția cerurilor. De aceea Mântuitorul a spus: Adunați comori în ceruri unde nici molia, nici rugina, nu le strică și furul nu le fură„.

Preafericirea Sa a subliniat importanța însemnării credincioșilor cu semnul Sfintei Cruci.

„Puterea limitată, mărginită a demonilor se vede în Evanghelia de astăzi prin faptul că Dumnezeu are o putere mai mare decât demonul și nu trebuie niciodată să ne temem de puterea demonilor, ci să cerem ajutorul lui Dumnezeu care poate birui pe demoni, îi poate alunga, îi poate pedepsi, îi poate mustra. Această credință a noastră în Dumnezeu Cel Atotmilostiv și Atotputernic este o credință eliberatoare și dătătoare de speranță, de nădejde. Când omul se roagă des, când se însemnează cu semnul Sfintei Cruci, înainte de orice lucrare, înainte de masă și după masă, și atunci când călătorește, tot timpul când își aduce aminte și se roagă cerând ajutorul lui Dumnezeu, de acest om plin de harul lui Dumnezeu nu se apropie duhurile rele. După cum de un vas care se află în clocot, sau care este foarte fierbinte, nu se apropie muștele, spune unul dintre Sfinții Părinți, tot așa ispitele și puterile demonice nu se apropie de omul care are credință fierbinte și rugăciune zilnică. Semnul Sfintei Cruci este semnul iubirii smerite a lui Hristos, a iubirii mai tari decât moartea, de aceea demonii când văd Sfânta Cruce se înfricoșează deoarece ei sunt răi și mândrii, iar Cel Răstignit pe cruce, Hristos Domnul, este Smerit și Milostiv. Smerenia și iubirea lui milostivă care sunt concentrate în semnul Sfintei Cruci îi alungă. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune în Epistola I către Corinteni: Cuvântul crucii este nebunie pentru cei ce pier, iar pentru noi cei care ne mântuim este puterea lui Dumnezeu. Deci puterea lui Dumnezeu se arată în Sfânta Cruce. De aceea noi când binecuvântăm facem semnul Sfintei Cruci deoarece biruința noastră nu vine din forțele proprii, ci din puterea lui Hristos care ne vindecă de boli, ne scapă de puterea demonilor și de toată răutatea”, a mai spus Părintele Patriarh.

La final, Părintele Patriarh a dăruit pentru biserica mănăstirii Țigănești mai multe cărți liturgice, iar pentru biblioteca așezământului monahal mai multe cărți de folos duhovnicesc, dintre care enumerăm: Sfânta Evanghelie – format misionar; Molitfelnicul – noua ediție; Acatistele zilelor săptămânii; Filocalia (vol. 7 și vol. 9), Dicționar de muzică bisericească românească; Brâncuși – sculptor creștin ortodox; Pelerin în București – ghid pentru vizitatori; Cred, mărturisesc și aștept viața veșnică. O istorie teologică a Simbolului Niceo-Constantinopolitan; Însemnări din Pridvor, Lumini din Ziarul Lumina; Misiunea sacramentală a Bisericii Ortodoxe în context european; De ce Biserica Ortodoxă Română nu acceptă incinerarea; Neofit Cretanul – jurnal de călătorie; CUVINTE ȘI IMAGINI DIN VIAȚA BISERICII. Agenția de știri Basilica.

Foto: Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente