Patriarhul României la Mănăstirea Christiana

Biserica Ortodoxă sărbătorește la 15 august Adormirea Maicii Domnului, numită în popor și Sfânta Maria Mare. Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche sărbătoare închinată Sfintei Fecioare Maria.

La această mare sărbătoare, Patriarhul României s-a aflat în mijlocul obștii Mănăstirii Christiana din București. În cuvântul de învățătură, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit credincioșilor prezenți despre sărbătoarea de astăzi și despre viața sfântă a Maicii Domnului.

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului își are originea în Sfânta Tradiție a Bisericii

Patriarhul României a arătat că momentul Adormirii Maicii Domnului nu este prezentat în Sfânta Scriptură, ci în Sfânta Tradiție și a evidențiat faptul că trupul Maicii Domnului nu a intrat în stricăciune, ci a fost mutat la ceruri.

„În Sfânta Scriptură nu se spune nimic despre Adormirea Maicii Domnului, dar aflăm despre aceasta din Sfânta Tradiție a Bisericii care este memoria vie a Sfintei Biserici, iar tradiția Bisericii este concentrată în slujba Praznicului Adormirii Maicii Domnului și astfel se spune că înainte de moarte, cu trei zile, Hristos Domnul a trimis un înger să vestească Maicii Domnului că peste trei zile va ajunge la Fiul Său și ea s-a bucurat că se mută din viața aceasta la viața nestricăcioasă, la viața cerească. Mai întâi de toate s-a urcat pe Muntele Măslinilor și s-a rugat mulțumind lui Dumnezeu pentru viața aceasta de pe pământ și rugându-se pentru trecerea sa la viața veșnică. Apoi, s-a dus acasă, a împărțit hainele sale femeilor sărace și văduve, a pregătit toate pentru înmormântare, s-a așezat pe pat, s-a rugat, și-a luat rămas bun, a rostit cuvinte de binecuvântare pentru cei din jur și a adormit întru Domnul. Atunci, printr-o minune, Apostolii de la marginile lumii, de unde erau ei propovăduind Evanghelia lui Hristos au fost aduși cu puterea Duhului Sfânt ca pe niște nori, spune Tradiția, și au venit la înmormântarea Maicii Domnului cântând cântări de tânguire și au luat trupul ei și l-au înmormântat în Ghetsimani. Sfântul Apostol Toma a venit mai târziu cu trei zile și a venit să vadă și el mormântul Maicii Domnului, să deschidă și să aducă cinstire trupului ei, dar nu a mai găsit decât giulgiul, acoperământul și brâul ei cu care a fost îmbrăcată. Astfel, și-au dat toți seama că Maica Domnului nu a rămas întru stricăciune, că trupul ei nu a intrat în descompunere, ci în mod minunat a fost ridicat la ceruri, nu cu forțe proprii cum s-a înălțat Hristos Domnul, ci fiind mutat la ceruri, înconjurat de îngeri și plin de viață”, a spus Preafericirea Sa.

Maica Domnului trece prin moarte, dar nu rămâne în moarte, ci este ridicată la Ceruri

Totodată, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat faptul că Maica Domnului, ca orice om, trece prin moarte, dar nu rămâne în moarte, ci din iubire pentru ea Hristos Domnul o ridică la ceruri.

„În cărțile noastre de cult, în slujba noastră dedicată acestui praznic nu se vorbește nici de învierea Maicii Domnului și nici de înălțarea ei la cer pentru a nu se confunda cu Învierea Domnului Iisus Hristos și cu Înălțarea Sa la cer, ci se vorbește de mutarea Maicii Domnului la viața cea netrecătoare, ea fiind Maica lui Hristos, Izvorul Vieții și al bucuriei. Mutarea aceasta este prăznuită deodată cu Adormirea Maicii Domnului. Deci, Maica Domnului, ca orice om, trece prin moarte, dar nu rămâne în moarte, ci din iubire pentru ea Fiul ei Cel Veșnic o ridică la ceruri. Sintagma Mutarea ta la ceruri care apare foarte des în Paraclisul Maicii Domnului ne arată o schimbare a unei stări de existență, s-a schimbat starea ei de la viața pământească la viața cerească. De aceea troparul sărbătorii concentrează într-un mod teologic foarte precis taina sărbătorii și frumusețea ei: Întru naștere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare. Mutatu-te-ai la viață, fiind Maica vieții, și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre„.

Icoana Adormirii Maicii Domnului

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat celor prezenți și reprezentarea iconografică a momentului Adormirii Maicii Domnului: „Este o mare taină mutarea la cer cu trupul a Maicii Domnului. Mai întâi, cum ne arată icoana Adormirii, Hristos Domnul ia la ceruri sufletul său care este simbolizat aici printr-un copil înfășat în haină albă și la scurt timp după ridicarea sufletului ei la cer de către Hristos Domnul este ridicat și trupul ei. (…) Ceea ce remarcăm în icoana ortodoxă a Adormirii Maicii Domnului, vedem pe Maica Domnului pe catafalc și sufletul ei în partea stângă a Mântuitorului Iisus Hristos, lângă inimă. Mântuitorul Iisus Hristos cu mâna dreaptă o arată pe ea. După cum Hristos Domnul era ținut pe brațul stâng al Maicii Domnului când era copil în lume, iar cu brațul drept Maica Domnului îl arăta lumii, zicând Faceți tot ce vă spune El, după cum s-a văzut la nunta din Cana Galileii, tot așa, acum, Hristos Domnul ține sufletul ei pe brațul stâng lângă inima Sa și o arată îngerilor din ceruri pe Ceea ce este mai cinstită de cât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii. Vedem aici dragostea Fiului față de mama Sa ca răspuns la dragostea mamei pentru Fiul său atunci când El se afla pe pământ. (…) Prin aceasta vedem taina Bisericii, cei care în lumea aceasta l-au purtat pe Hristos în sufletul lor prin rugăciune și prin sfintele taine și l-au vestit lumii prin faptele lor vor fi arătați îngerilor din ceruri, Tatălui din Ceruri și Duhului Sfânt pentru că Hristos Domnul a spus: Cine Mă mărturisește pe Mine în lumea aceasta și Eu îl voi mărturisi pe el înaintea Tatălui Cel din Ceruri.

Maica Domnului este ocrotitoarea întregii Biserici

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României a arătat că Maica Domnului este rugătoare nebiruită și ocrotitoare a întregii Biserici: „Maica Domnului este grabnic ajutătoare, este, așa cum o numesc cântările noastre bisericești, rugătoare nebiruită, adică nerefuzată de Fiul Său. Este ocrotitoarea văduvelor, ocrotitoarea săracilor, mângâierea celor întristați, iubire cu smerenie pentru cei care nu-i mai iubește nimeni, ocrotitoarea copiilor, a familiei, ocrotitoarea maicilor și călugărilor din mănăstiri, ocrotitoare clerului pentru că Fiul ei este Arhiereul Veșnic, Iisus Hristos. Deci, ea este ocrotitoare a arhiereilor, a preoților, a diaconilor, este ocrotitoarea întregii Biserici și este Maică Milostivă care știe, vede și simte ce lipsește în fiecare casă și ce lipsește în viața fiecărui om”.

„În această zi de pomenire a Adormirii Maicii Domnului și a mutării sale cu trupul la cer noi arătăm mulțumire Maicii Domnului, dar și tuturor care o cinstesc pe ea și îi poartă numele și mai ales împlinesc întru smerenie voia Fiului ei, potrivit celei mai scurte predici pe care a rostit-o Maica Domnului, Faceți tot ceea ce vă spune El„, a mai spus Preafericirea Sa.

Ca semn de prețuire pentru activitatea acestei mănăstiri Patriarhul României a oferit, pentru Sfântul Altar, o cruce de binecuvântare, mai multe cărți de cult și câteva cărți pastorale și de folos duhovnicesc, pentru biblioteca mănăstirii. De asemenea, pentru mănăstire a fost oferită Diploma Omagială Sfinții Martiri Brâncoveni și medalia Anul Euharistic și Sfinții Martiri Brâncoveni.

La final, Preafericitul Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a vizitat Așezământul social pentru persoane vârstnice aflat în grija Mănăstirii Christiana.

Mănăstirea Christiana adăpostește din anul 2002 fragmente din moaștele Sfântului Cuvios Antipa de la Calapodești, care este cinstit de Biserica Ortodoxă Română ca sfânt din anul 1992.

Comentarii Facebook


Știri recente