Patriarhul României la hramul Mănăstirii Sfânta Maria – Techirghiol

Mănăstirea Sfânta Maria Techirghiol – stavropighie patriarhală și-a sărbătorit hramul la 15 august 2013, zi în care Biserica Ortodoxă cinstește Adormirea Maicii Domnului. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Alături de Preafericirea Sa a slujit și Înaltpreasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor.

În cuvântul de învățătură rostit, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a explicat Pericopa Evanghelică rânduită de Biserică a se citi astăzi. Patriarhul României a subliniat faptul că legătura omului cu Dumnezeu este singurul lucru care trebuie cultivat în viața aceasta: „Legătura omului cu Dumnezeu, ascultarea Cuvântului și răspunsul dat Cuvântului prin fapte bune și mulțumire înseamnă a pune temelia vieții legătura omului cu Dumnezeu. Toate celelalte activități au sens și valoare dacă se adaugă acestei legături de credință și de ascultare a omului față de Dumnezeu. Toate celelalte activități se sfințesc, mâncarea, băutura, munca, familia și tot ceea ce facem în viață se sfințește dacă se temeluiește legătura omului cu Dumnezeu. Acesta este singurul lucru care trebuie făcut, unicul necesar este acest raport, această legătură vie, credință și iubire a omului față de Dumnezeu, ca răspuns la iubirea lui Dumnezeu față de om. Această legătură începe în viața aceasta pământească, dar ea se continuă în veșnicie. De aceea, când Sfântul Maxim Mărturisitorul a dat definiția iubirii a spus că iubirea este acea stare a inimii care preferă pe Dumnezeu înaintea oricărei făpturi din lumea aceasta. Deci, pe iubirea aceasta față de Dumnezeu din tot cugetul și din tot sufletul se zidește și iubirea față de familie, față de patrie, față de prieteni, față de rude, față de apropiați și toate se sfințesc din legătura omului cu Cel Unul Sfânt”.

Maica Domnului este cea mai vie icoană a ascultării Cuvântului lui Dumnezeu, a mai evidențiat Părintele Patriarh: „Atât de mult a ascultat Cuvântul lui Dumnezeu încă din copilărie când a fost dusă la templul din Ierusalim la vârsta de 3 ani încât s-a sfințit pe sine și a devenit un templu vrednic de a primi în ea pe Dumnezeu Cuvântul cel veșnic ca din umanitatea ei să se facă Om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor. Deci, Maica Domnului a ascultat Cuvântul și L-a interiorizat și apoi a dat naștere și a arătat lumii zicând Faceți tot ce vă spune El. Deci, cea mai desăvârșită ascultătoare a Cuvântului lui Dumnezeu este Maica Domnului care a dat naștere Cuvântului lui Dumnezeu ca om în lumea aceasta”.

Părintele Patriarh, făcând referire, la cuvintele femeii din mulțime care ridicându-și glasul ei a zis fericit este pântecele care te-a purtat și fericit este pieptul care te-a alăptat, a arătat că învățăm de la femeia din popor că ori de câte ori Îl vedem pe Hristos trebuie să ne gândim și la Maica Sa, la ființa care L-a născut ca om și care L-a crescut, L-a purtat pe brațele ei și L-a arătat lumii ca fiind Mântuitorul lumii, Izvorul Vieții veșnice și a fericirii veșnice: „Această legătură dintre Hristos Domnul și Maica Domnului se vede din faptul cum femeia din popor o cinstește pe ea. Hristos Domnul când a auzit aceste cuvinte a zis: Așa este, fericită este mama care m-a născut și m-a crescut, dar fericiți sunt și cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc . Prin aceasta Maica Domnului devine icoana tuturor credincioșilor, icoana întregii Biserici care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl întrupează, îl arată concret în faptele credinței, ale sfințeniei, ale bunătății. Deci, Maica Domnului apare ca fiind icoana Bisericii celei vii care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, iar cuvântul lui Dumnezeu devine sensul, temelia și împlinirea vieții oamenilor. Deci, Maica Domnului este icoana vie a Bisericii”.

„Astăzi, Biserica noastră prăznuiește sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului și a mutării ei nu numai cu sufletul, ci și cu trupul la cer. Această sărbătoare, fiind cea mai mare sărbătoare a Maicii Domnului este prăznuită cu o deosebită evlavie. Maica Domnului are 9 zile de pomenire în calendar dintre care 5 cu culoare roșie. Aceasta este cea mai mare și este fixată de Biserică în ultima lună a anului bisericesc, în ziua a noua după marea sărbătoare a Schimbării la Față a Mântuitorului Iisus Hristos, care ne arată slava Sa înainte de Pătimirea Sa pentru a arăta slava învierii și slava celei de-a doua veniri a Sa să judece viii și morții a cărei Împărăție nu va avea sfârșit. Slava Domnului de la Schimbarea la Față se împărtășește sfinților și cei mai apropiați sfinți ai Domnului se împărtășesc de mai multă slavă, mai multă lumină veșnică, netrecătoare. Maica Domnului este ființa umană Preasfântă, Preacurată, Preabinecuvântată, care se împărtășește cel mai mult din harul, din lumina și slava lui Hristos, pentru că din ea S-a născut Hristos ca om, Fiul veșnic al lui Dumnezeu”, a mai spus Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Părintele Patriarh a evidențiat faptul că mutarea Maicii Domnului la Ceruri este o icoană a mutării, existențiale a celor care cred în Hristos de la viața pământească la viața cerească.

„Sărbătoarea aceasta a fost fixată de Biserică în luna august pentru ca să ne arate nouă Taina Bisericii exprimată de ea și anume Taina Bisericii care ne trece, ne mută din lumea aceasta trecătoare în Împărăția Cerurilor cea netrecătoare; ne mută de la viața omenească trecătoare, plină adesea de necazuri, de ispite, de supărări la viața cea netrecătoare, la bucuria, fericirea și lumina Preasfintei Treimi. Mutarea Maicii Domnului la Ceruri este o icoană a mutării, a mutației existențiale a celor care cred în Hristos. Aceștia trec de la viața pământească la viața cerească. Sărbătoarea este numită adormire, nu moarte pentru că Hristos Domnul a binevoit ca trupul din care S-a născut El și a luat propriul trup să nu fie dat stricăciunii. Astfel, Maica Domnului moare dar nu rămâne în moarte, ci după trei zile a fost ridicată în mod tainic și cu trupul la cer, în templul cel nefăcut de mână omenească din ceruri, pentru că Fiul ei a arătat iubire față de ea și cinstire prin însuși faptul că nu a lăsat trupul ei să fie cuprins de stricăciune și nici să nu rămână în moarte, deoarece El, Hristos Fiul, Care S-a născut din ea, deși a trecut prin moarte, a biruit moartea prin Înviere și S-a înălțat întru slavă la ceruri ca să ne dăruiască nouă viață veșnică. Și Cel Care S-a născut din Fecioara Maria, Biruitorul morții, Cel care nu a cunoscut stricăciunea și S-a ridicat întru slavă după ce a biruit moartea, El o ridică pe ea, El o mută pe ea din mormânt în Ceruri. De aceea, Sfântul Ioan Damaschin spune că Maica Domnului, ca fiică a lui Adam cel vechi, prin ascultare față de o rânduială a legiuitorului, a asumat urmare a vinei, a greșelii protopărinților Adam și Eva și a trecut prin moarte. A împărtășit aceeași stare pe care o au toți oamenii trecând prin moarte, pentru că o consecință primordială a păcatului a fost moartea, dar nu a rămas în moarte, ci a fost dusă la viață, fiind Maica Vieții. De aceea, în troparul sărbătorii de astăzi se spune că „întru naștere, fecioria ai păzit, întru adormire, lumea nu ai părăsit de Dumnezeu născătoare. Mutatu-te-ai la viață ceea ce ești Maica Vieții și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre”, a precizat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Totodată, Patriarhul României a arătat că deși se mută la Ceruri, Maica Domnului rămâne în Biserică pururi ca rugătoare pentru noi.

„Maica Domnului, deși se mută la Ceruri, nu este indiferentă la ceea ce se întâmplă la viața oamenilor pe pământ, ci cu rugăciunile ei din Ceruri și cu ajutorul pe care îl trimite celor care cred în Fiul ei și o cinstesc pe ea, aceasta este mereu prezentă în Biserică. De aceea, Sfântul Ioan Damaschinul spune cum vom numi trecerea ta? Nu o putem numi moarte, căci nu ai rămas în moarte, ci o numim adormire și mutare și nepărăsire, adică nu ne-ai părăsit și, deși, ești în ceruri cu trupul, în slava Fiului Tău, ești în același timp prezentă în Biserica lui Hristos și ești rugătoare pentru noi și izbăvești din moarte sufletele noastre. Moartea înseamnă aici despărțirea omului de Dumnezeu. Deci, Maica Domnului rămâne în Biserică pururi ca rugătoare pentru noi înaintea tronului Fiului Ei și al Preasfintei Treimi”, a mai spus Preafericirea Sa.

De asemenea, Părintele Patriarh a evidențiat faptul că Maica Domnului este icoana Bisericii rugătoare, este mijlocitoare și rugătoare nebiruită (se spune în cărțile noastre de cult) adică nerefuzată: „Ea a arătat la nunta din Cana Galilei că a putut schimba timpul, a devansat timpul facerii de minuni a lui Hristos și, la rugămintea ei, ca să ajute familia nou întemeiată care nu mai avea vin, Hristos a schimbat apa în vin arătând prin aceasta că la fiecare cununie când invităm pe Hristos, pe Maica Domnului, pe Apostoli primim binecuvântarea lui Hristos Care sfințește viața noastră și transformă firescul în ceresc, transformă viața zisă naturală în viață binecuvântată, în pregătire pentru Împărăția Cerurilor. Maica Domnului este ocrotitoarea familiei, ocrotitoarea copiilor, ocrotitoarea părinților, ea însuși fiind mamă care a născut și a crescut pe pruncul Iisus, ea este ocrotitoarea fecioarelor pentru că a rămas pururi fecioară, este ocrotitoarea călugărilor și călugărițelor din mănăstiri, este ocrotitoarea slujitorilor sfântului altar: a diaconilor, preoților și arhiereilor pentru că Hristos Domnul este Arhiereul cel veșnic, este Marele preot, este slujitorul Tatălui pentru mântuirea oamenilor”.

În această zi de sărbătoare a Maicii Domnului ne rugăm ei ca să ne ocrotească, să ne ajute să ne întărim în credință, să creștem copii în credință, să avem grijă de cei bolnavi, de cei săraci, de cei flămânzi, de cei care nu se mai pot ajute ei înșiși și atunci devenim mâinile iubirii milostive a lui Hristos și mâinile milostive a Maicii Domnului”, a mai adăugat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

La final, Părintele Patriarh a dăruit pentru biblioteca mănăstirii mai multe cărți liturgice și de folos duhovnicesc. De asemenea, maica stareță a dăuit Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române o icoană reprezentând pe Sf. Prooroc Daniel, iar Mitropolitului Basarabiei, ÎPS Petru o icoană reprezentând pe Maica Domnului. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a mulțumit Patriarhului României pentru invitația de a sluji la hramul așezământului monahal de la Techirghiol.

Așezată aproape de malul Mării Negre, în stațiunea balneară Techirghiol, Mănăstirea „Sfânta Maria” își are începutul în anul 1928 când patriarhul Miron Cristea a cumpărat aici o casă cu 16 camere. Aici a fost înființat un sanatoriu preoțesc, deservit de câteva monahii, pentru clerul din întreaga țară. Mai târziu, în 1951, a fost adusă aici o bisericuță de lemn de la stâna regală din Sinaia, luând ființă un schit de maici, iar sanatoriul a devenit o anexă a schitului.

FOTO: ZIARUL LUMINA

Comentarii Facebook


Știri recente