Patriarhul României îl felicită pe Președintele Academiei Române la împlinirea a 65 de ani de viaţă

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat miercuri un mesaj de felicitare Domnului Acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, cu prilejul împlinirii a 65 de ani de viață.


Un profesor european erudit şi un istoric român patriot

La împlinirea a 65 de ani de viaţă a Domnului Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, dorim să evidențiem câteva aspecte distincte din bogata activitate ştiinţifică a Domniei Sale, care se reflectă în zeci de cărți, în sute de articole, cronici și studii, în monografii despre mari personalităţi ori evenimente istorice, în preocuparea necontenită faţă de problemele fundamentale ale istoriei românilor.

Distins cu numeroase şi importante premii naționale și internaționale, Doctor Honoris Causa a mai multor universități de prestigiu din ţară sau din străinătate, Domnul Ioan-Aurel Pop, Preşedintele Academiei Române, este angajat plenar în cultivarea şi promovarea istoriei şi culturii naţionale, a ştiinţei şi culturii universale.

Pe lângă cele peste 500 de studii și articole, a publicat mai mult de 80 de cărți, proprii și în colaborare, în diferite limbi de circulaţie internaţională.

Bogata activitate scriitoricească este dublată de vocația, la fel de creatoare, a omului de catedră, a profesorului erudit și entuziast, care știe să prezinte adevărurile ştiinţifice ale istoriei şi culturii naţionale într-un act de perpetuă noutate și prospeţime.

Opera istorică a Academicianului Ioan-Aurel Pop, axată în special pe studierea epocii medievale româneşti din interiorul arcului carpatic, este o contribuție substanțială la cunoașterea culturii şi civilizaţiei medievale româneşti, luminând trecutul pentru a înţelege prezentul.

Pasionat cercetător al istoriei, Domnul Ioan-Aurel Pop participă activ la numeroase manifestații științifice organizate în ţară sau în străinătate, evidențiind admirabil modul prin care s-a impus în conștiința românească ideea de unitate a poporului român, de latinitate, de cultivare a limbii române și a credinței creștine ortodoxe.

Preocuparea Domnului Academician Ioan-Aurel Pop faţă de opera şi personalitatea poetului naţional Mihai Eminescu, care şi-a iubit deopotrivă ţara, cultura şi credinţa strămoşească, ne îndeamnă la o reflexie asupra sensurilor profunde privind credinţa şi cultura în viaţa poporului român, aflate într-o relație de comuniune, din care au rezultat mari valori ale spiritualității românești.

Competența sa științifică este dublată de o mărturisire a credinţei creştine, care îl face un profund cunoscător al istoriei poporului român în care latinitatea şi credinţa creştină sunt elemente constitutive principale.

Felicităm pe Domnul Ioan-Aurel Pop, Preşedintele Academiei Române, la împlinirea a 65 de ani de viaţă şi îi mulţumim pentru contribuţia sa la cunoaşterea istoriei, culturii şi credinţei poporului român în România şi în afara ei.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Dăruitorul vieţii şi al tuturor binefacerilor, să dăruiască Domnului Ioan-Aurel Pop, Preşedintele Academiei Române, ajutorul Său sfânt în toată lucrarea de promovare a istoriei, culturii şi spiritualităţii poporului român.

Întru mulţi şi fericiți ani!

Cu aleasă preţuire şi binecuvântare,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


Foto credit: Arhivă Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente