Patriarhul României: Fericirea este prezenţa lui Dumnezeu în sufletul omului

Patriarhul României Fericirea este prezenţa lui Dumnezeu în sufletul omului

Într-o lume în care depresia a atins cote alarmante afectând aproximativ 322.000.000 oameni la nivel global, Patriarhul României a oferit un răspuns celor care caută fericirea. Fericirea este prezenţa lui Dumnezeu în sufletul omului, a spus el în cuvântul rostit duminică, 15 octombrie 2017, la sfinţirea bisericii parohiei Parc Rahova 1.

În Biserică dobândim adevărata fericire care vine din legătura noastră vie cu Dumnezeu Izvorul Vieţii şi al Fericirii, a continuat Patriarhul Daniel. Când ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu în Biserică şi îl punem în practică prin fapte bune, atunci suntem oameni fericiţi. Indiferent că este bogat sau sărac, omul este fericit când are conştiinţă curată, când are Duhul lui Hristos în sufletul său şi săvârşeşte faptele iubirii milostive în viaţa sa.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adăugat că fericirea aceasta pe care Dumnezeu o oferă nu este legată de funcţii mari sau bogăţii, ci de starea sufletului.

Dacă omul nu are pace în suflet, nu poate nici dormi, nici lucra, nici nu poate să se bucure de ceea ce a agonisit, pentru că pacea şi bucuria pe care Dumnezeu le acordă nu sunt din lumea aceasta. Pacea lui Hristos este iubirea Sa smerită şi sfântă lucrătoare în sufletele celor care îl iubesc pe El şi împlinesc voia Lui în viaţa lor.

De cele mai multe ori singurătatea este o cauză a depresiei, oamenii singuri sunt mai predispuşi să devină depresivi decât cei care sunt în comuniune cu alţii şi cu Dumnezeu. În acest sens, Preafericirea Sa a evidenţiat că Biserica oferă o comuniune vindecătoare.

În Biserică ne vindecăm de însingurare, ne vindecăm de singurătate. O mulţime de oameni suferă din cauza depresiei şi a însingurării. Mulţimea din marile oraşe este o mulţime însingurată. Oamenii trăiesc într-o îndepărtare spirituală, deşi fizic sunt foarte aproape.

Vindecarea de izolare vine din faptul că, după cum a spus Patriarhul Daniel, Biserica este adunarea oamenilor, a îngerilor şi a sfinţilor în iubirea Preasfintei Treimi.

Noi nu ne rugăm singuri niciodată, ci ne rugăm împreună cu îngerii şi sfinţii din toate veacurile, Biserica fiind trupul tainic al lui Hristos plin de Duhul Sfânt şi de iubirea milostivă a Lui Dumnezeu Tatăl.

În cuvântul rostit la sfinţirea bisericii parohiei Parc Rahova 1, Patriarhul Daniel a abordat mai multe subiecte actuale pentru societatea contemporană. Preafericirea Sa a vorbit despre semnificaţia Bisericii şi rolul ei în viaţa spirituală a oamenilor. Patriarhul Daniel a evidenţiat faptul că, deşi lăcaşul de cult este zidit de oameni, este casă a Preasfintei Treimi.

Făcând referire la evangheliile citite în cadrul slujbei de sfinţire, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel e subliniat darurile duhovniceşti pe care le primim în cadrul Bisericii. Pe lângă adevărata fericire, despre care am vorbit mai sus, Preafericirea Sa a evidenţiat că în Casa Domnului ne sunt oferite: iertarea păcatelor şi arvuna vieţii veşnice.

Patriarhul României a explicat că în afara Bisericii nu există mântuire, aici fiind locul în care primim darul iertării păcatelor, aici ne curăţim duhovniceşte şi avem posibilitatea dobândirii mântuirii.

Darul ceresc fără de care nu putem dobândi viaţa veşnică în Împărăţia Cerurilor este iertarea păcatelor. Numai în Biserică primim iertarea, fără păcatele iertate rămânem necuraţi şi nu putem intra în Împărăţia lui Dumnezeu, a subliniat Patriarhul României.

Un alt aspect evidenţiat de Patriarhul Daniel în omilia sa este faptul că în Biserică primim arvuna vieţii veşnice. Când ne împărtăşim cu Sfânta Euharistie primim Trupul lui Hristos şi ne unim cu Hristos, izvorul vieţii veşnice şi al fericirii veşnice. Când primim Sfânta Euharistie noi avem deja în sufletele noastre arvuna vieţii veşnice.

Biserica cheamă pe oameni la sfinţenie, a explicat Patriarhul României şi a subliniat că toţi sunt egali în faţa lui Dumnezeu, statutul social sau rangurile lumeşti nu cântăresc în dobândirea mântuirii.

În calendarul nostru avem sfinţi împăraţi, dar şi sfinţi care au fost păstori, avem sfinţi militari, dar şi sfinţi care s-au nevoit în crăpăturile pământului. În Biserică nu contează ce ai fost în societate, ci cât ai iubit în Dumnezeu în rugăciune şi pe semenii tăi în fapte bune. Deci, fapta cea bună îl înalţă pe om, a concluzionat Patriarhul Daniel.

Foto credit: Robert Nicolae/Agenţia de ştiri Basilica

Comentarii Facebook


Știri recente