Patriarhul României a târnosit Biserica „Sfânta Vineri“-Pajura

După șapte ani de la punerea pietrei de temelie, Biserica Parohiei „Sfânta Vineri” – Pajura a îmbrăcat, astăzi, 14 octombrie 2014, în ziua hramului, haine de sărbătoare. Locașul de cult a fost târnosit de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. După oficierea slujbei de sfinţire Preafericirea Sa a oficiat Sfânta Liturghie în locaşul de cult, iar la final a rostit un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi, pomenită astăzi de Biserica Ortodoxă.

„Spre deosebire de acatistele celorlalţi sfinţi unde se vorbeşte despre viaţa lor, în Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva nu se vorbeşte despre viaţa ei, ci despre ajutorul pe care ea îl dăruieşte credincioşilor care se roagă ei. De aceea, ea este considerată mult folositoare. Această evlavie deosebită arată ajutorul grabnic pe care ea îl dăruieşte celor care se roagă ei şi urmează pilda vieţii ei de evlavie, smerenie şi dărnicie. Sfânta Cuvioasă Parascheva este o sfântă foarte populară în toată România, dar şi în partea de nord a Constantinopolului şi a Greciei, în Bulgaria şi în Serbia, deoarece moaştele ei au fost duse în aceste ţări în timpul stăpânirii otomane ca şi o încurajare în credinţă”, a spus Patriarhul României.

Preafericirea Sa a vorbit și despre evlavia deosebită pe care au avut-o românii față de Cuvioasa Parascheva, chiar înainte de aducerea sfintelor sale moaște la Iași: „Cu zeci de ani înainte de a veni la Iaşi, ea a fost declarată ocrotitoare a Catedralei episcopale din Roman, ctitorie a domnitorului Petru Rareş. Sfânta Parascheva a devenit un simbol al evlaviei româneşti şi noi suntem bucuroşi când vedem câte biserici sunt închinate ei. Însă, singurul oraş din ţară care are aproape treizeci de biserici închinate Sfintei Cuvioase Parascheva, fie primul, fie al doilea hram, este oraşul Bucureşti. Capitala României are treizeci de altare închinate Sfintei Cuvioase Maicii noastre Parascheva. Aceasta arată cât de mare este evlavia bucureştenilor faţă de Sfânta Cuvioasă Parascheva”.

Preafericitul Părinte Daniel a apreciat frumusețea bisericii, dar și munca depusă de ctitori și binefăcători. Locașul este o bijuterie arhitectonică brâncovenească

„Biserica aceasta are multe elemente din stilul brâncovenesc. Are o catapeteasmă care imită într-un fel catapeteasma de la Mănăstirea Hurezi şi o pictură care se apropie de pictura ortodoxă bizantină. Sfântul Constantin Brâncoveanu şi cei patru fii ai săi, cu sfetnicul Ianache, iată, au în Bucureşti o biserică nouă. Această frumuseţe arhitecturală şi picturală ne îndeamnă la rugăciune, la înfrumuseţarea sufletului cu virtuţi, la schimbarea vieţii noastre, să curăţim sufletul nostru prin pocăinţă de zgura păcatului ca să îi dăm frumuseţea cea dintâi. Până astăzi biserica aceasta a fost darul parohiei pentru Hristos şi pentru sfinţii Lui, Sfânta Cuvioasă Parascheva şi Sfinţii Brâncoveni. De astăzi înainte, darul acesta, compus din beton, fier, cărămidă, din culori, piatră şi lemn, devine prin sfinţire darul Preasfintei Treimi pentru noi. Noiam oferit lucruri materiale de pe pământ şi primim în schimb daruri netrecătoare, veşnice”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Preafericirea Sa a vorbit și despre activitățile culturale și sociale ale parohiei bucureștene: „Parohia îmbină într-un mod foarte firesc şi în acelaşi timp exemplar spiritualul cu socialul. Faptul că, aici, aşezământul Sfinţilor Martiri Brâncoveni ofertă consultaţii medicale gratuite şi desfăşoară activităţi cu copiii arată că deodată Evanghelia lui Hristos este o frumuseţe pentru suflet, dar şi pentru comuniunea noastră în societate. Parohia este o familie mai mare, parohia este familia Preasfintei Treimi în care sfinţii ne arată model de vieţuire şi se roagă pentru noi. Este foarte frumos când o parohie ţine un echilibru între activitatea spiritual-liturgică şi activitatea socială”.

În semn de prețuire pentru întreaga activitate, părintele paroh Radu Rodin Ilinoiu și părintele coslujitor Bogdan Scorţea au primit distincția de iconom stavrofor. Totodată Preafericirea Sa a oferit pentru biserică o icoană a Sfântului Constantin Brâncoveanu cu părticele din sfintele sale moaște, o cruce de binecuvântare și mai multe volume apărute la editurile Patriarhiei Române și cărţi de cult.

Preafericirea Sa a mai oferit Ordinul Sfinții Martiri Brâncoveni domnului Andrei Chiliman, primarul Sectorului I Capitală, pentru sprijinul acordat la zidirea bisericii și Ordinul Crucea Maria Brâncoveanu doamnei arhitect Alexandra Chiliman. Au mai fost dăruite celor care au sprijinit lucrările de la biserică Diploma omagială Sfinții Martiri Brâncoveni cu medalie și mai multe distincții de vrednicie.

În continuare, părintele paroh Radu Ilinoiu a adresat un cuvânt de mulțumire pentru toți cei care au fost alături de parohie, de la punerea pietrei de temelie a locașului, și până la sfințirea acestuia: „Multe evenimente frumoase şi importante au avut loc în parohia noastră de când fiinţăm, dar cu siguranţă acesta este cel mai important şi mai frumos şi mai plin de semnificaţii, pentru că astăzi s-a încununat o lucrare sfântă pentru care s-a depus mult efort, suflet şi multă dragoste. Despre această lucrare nu putem spune altceva decât că este rodul harului Preasfintei Treimi. Nu putem decât să mulţumim acestor oameni deosebiţi care prin dăruirea şi munca lor au devenit prelungirea mâinilor Mântuitorului Hristos aşa cum în multe rânduri a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel”.

Patriarhul României a primit din partea Parohiei „Sfânta Vineri” – Pajura o icoană cu Sfinții Martiri Brâncoveni, dar și o medalie omagială. La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a binecuvântat cu agheasmă pe credincioşii aşezaţi la rând pentru a intra, potrivit tradiției, în Sfântul Altar.

Comentarii Facebook


Știri recente