Patriarhul: Postul Mare, de la școală de pregătire a păgânilor la școală de pocăință a creștinilor

În toate bisericile a fost oficiată luni seara, 02 martie 2020, prima parte din Canonul de pocăință al Sfântului Ierarh Andrei Criteanul, slujbă specifică Postului Mare.

Patriarhul României a oficiat această slujbă în Catedrala Patriarhală și a vorbit la final despre subiectul prin excelență al imnului scris de Arhiepiscopul Cretei: pocăința.

„Prin Canonul de pocăință al Sfântului Andrei Criteanul, la care participă toată Biserica – clerul și credincioșii mireni, noi arătăm că întreaga Biserică este în această perioadă a Sfântului și Marelui Post al Sfintelor Paști în stare de pocăință”.

Patriarhul a precizat că termenul românesc „pocăință” provine din slavonă și înseamnă „regret”, „căință”, dar a pus accent pe corespondentul din greacă „metanoia” sau „metania” care se referă la schimbarea modului de a gândi și de a viețui.

„Cu alte cuvinte, pocăința este o convertire”, a adăugat Preafericirea Sa.

Părintele Patriarh a semnalat că în Biserica primară Postul Sfintelor Paști era doar Săptămâna Pătimirilor. Perioada anterioară de patruzeci de zile a fost adăugată în secolul al patrulea pentru pregătirea păgânilor care doreau să se convertească la creștinism.

„După ce au trecut persecuțiile, la începutul secolului al patrulea, Sfântul Împărat Constantin cel Mare a dat libertate creștinilor. Acest lucru a produs o schimbare, și anume, o mulțime de păgâni au devenit foarte repede creștini, botezându-se uneori fără pregătire duhovnicească suficientă. Această convertire rapidă a unor păgâni la creștinism a scăzut nivelul duhovnicesc al vieții creștine. Păgânii de ieri care au devenit creștinii de astăzi aveau încă foarte multe atitudini și comportamente păgânești care trebuiau îndreptate”, a evocat Patriarhul.

În acest context, a semnalat Preafericirea Sa, Sfinții Părinți ai Bisericii au instituit o școală de pregătire a păgânilor pentru a primi Sfântul Botez în ajunul Învierii Domnului. Această școală dura patruzeci de zile în amintirea postului de patruzeci de zile al Mântuitorului Iisus Hristos.

De la școală de pregătire a păgânilor…

În această școală, cei care doreau să devină creștini erau catehizați, „învățați de episcopi, preoți și diaconi care este credința creștină și cum trebuie să fie viețuirea creștină”.

„În apropierea sărbătorii Sfintelor Paști se făcea o examinare a candidaților la Botez”, a continuat Patriarhul Daniel. „Ei erau întrebați de felul cum au înțeles credința, cum au învățat rugăciunile cele mai importante ale Bisericii. Cei care treceau examinarea respectivă se pregăteau pentru Botez”.

Preafericitul Părinte Patriarh a semnalat că „Botezul se mai numea și luminare”, de aceea, cei botezați primeau o haină albă ca semn al curățirii de păcate și începutul unei vieți noi, viața în Hristos, în Duhul Sfânt”. În săptămâna de după Paști ei purtau haina respectivă și se numeau „nou luminați”, „neofiți” sau nou sădiți”, de aici numele de „Săptămâna Luminată”.

„Această practică a fost o școală de pregătire, de post, de rugăciune, dar și de învățare a credinței nu numai din punct de vedere teoretic, ci și existențial. Au învățat și cum să se roage și cum să viețuiască potrivit Evangheliei lui Hristos și învățăturilor Sfinților Apostoli”.

…la școală de pocăință a creștinilor

„După o vreme însă, au început să se boteze și copiii creștinilor, astfel încât numărul adulților care se botezau a scăzut foarte mult. Ca atare, nu mai era nevoie de o școală pentru pregătirea păgânilor adulți ca să devină creștini”.

Însă Biserica a menținut perioada de patruzeci de zile înaintea Săptămânii Sfintelor Pătimiri, a spus Patriarhul României, notând și logica acestui fapt:

„Acei care s-au botezat copii fiind și au păcătuit după aceea trebuie să învețe mai intens cum să se pocăiască de păcatele săvârșite”, adică să urmeze o „Școală a pocăinței”.

„Pocăința este considerată al doilea Botez, sau Botezul Lacrimilor prin care se reînnoiește haina de la Botezul din apă și din Duh Sfânt”.

„Deci, în felul acesta, pentru toți creștinii perioada de patruzeci de zile este o perioadă de înnoire duhovnicească în care ne plângem păcatele, cerem iertare și ne pregătim pentru primirea bucuriei Sfintelor Paști”.

„Lumina Sfintelor Paști nu se oferă doar în noaptea de Paști. Ea se oferă, treptat, în toată perioada Postului”, a avertizat Patriarhul Daniel.

„Avem așadar o «Școală a pocăinței». Dar pocăința aceasta, din punct de vedere al experienței sfinților în Biserică, nu este pocăință spre deznădejde, ci este pocăință spre speranță. O pocăință a speranței că Dumnezeu ne va ierta”, a explicat Părintele Patriarh.

PF Daniel poartă rasă neagră la slujba Canonului Mare. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

„Oricât de mari ar fi păcatele oamenilor, iubirea milostivă a lui Dumnezeu este mai tare”, a spus la final Preafericirea Sa amintind gestul Mântuitorului care se ruga pe Cruce pentru iertarea celor ce L-au răstignit.

Vezi mai multe imagini în Galeria Foto de la eveniment!

Foto credit: Basilica.ro/Mircea Florescu

Comentarii Facebook


Știri recente

Factbox: Îmbătrânirea demografică în România

Sociologii şi demografii definesc îmbătrânirea demografică drept creşterea ponderii persoanelor vârstnice – de peste 65 de ani – în cadrul efectivului total al populaţiei studiate, în detrimentul celorlalte categorii de vârstă – tinerii şi adulţii,…