Patriarhul: Nu este suficient să vorbim despre unitatea Bisericii. Mântuitorul nu ține o predică, ci se roagă

Unitatea Bisericii este un lucru foarte greu de menținut într-o lume înclinată spre păcat și trebuie să fie o preocupare permanentă, în comuniune, a păstorilor de suflete, unitatea Bisericii se bazează pe dreapta credință și se păstrează cu rugăciune permanentă, a evidențiat Patriarhul Daniel duminică în predica rostită după participarea la Sfânta Liturghie în Paraclisul „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Patriarhul a vorbit în principal despre Primul Sinod Ecumenic (Niceea, 325), ai cărui Sfinți Părinți sunt cinstiți în Duminica a 7-a după Paști, 13 iunie 2021. Preafericirea Sa a explicat că formularea dreptei credințe s-a făcut „împreună”, nu „de unul singur” și se păstrează împreună, nu în mod separat.

„Sfintele Scripturi se interpretează împreună, printr-o gândire comună, inspirată de Duhul Sfânt, a celor care au în grijă păstorirea comunităților”.

Părintele Patriarh a precizat că ierarhii care au participat la Primul Sinod Ecumenic „erau în majoritate mitropoliți, adică aveau în subordine eparhii sufragane și erau responsabili de mântuirea credincioșilor pe care îi păstoreau”.

„Ei erau arhipăstorii preoților, diaconilor și credincioșilor din mitropoliile lor. De aceea, dreapta credință trebuia formulată și apoi apărată și mărturisită nu numai în sinod, ci și acasă când se întorcea fiecare. Aici vedem responsabilitatea păstorilor de suflete pentru menținerea, apărarea și mărturisirea dreptei credințe dar și a unității Bisericii; pentru că unitatea Bisericii nu se poate realiza decât pe baza dreptei credințe, nu pe aranjamente de tip omenesc, ci pe mărturisirea dumnezeirii lui Iisus Hristos și dumnezeirii Duhului Sfânt, cum vom vedea la Sinodul al doilea Ecumenic”.

Patriarhul Daniel la finalul slujbei de duminică, 13 iunie 2021, alături de Arhim. Paisie Teodorescu, vicar patriarhal (stânga) și Arhid. Ștefan Sfarghie (dreapta). ©Ziarul Lumina

”Nu este suficient să vorbim despre unitatea Bisericii

„În evanghelia acestei duminici se vede că Mântuitorul Iisus Hristos, când vorbește despre unitatea Bisericii – despre unitatea dintre ucenicii Lui, dar și a celor care vor crede, prin propovăduirea lor – El nu ține o predică, ci se roagă. Mântuitorul Iisus Hristos nu vorbește într-o cuvântare despre unitatea Bisericii, ci în timpul unei rugăciuni”, a spus Patriarhul făcând referire la Rugăciunea pe care Mântuitorul a adresat-o lui Dumnezeu Tatăl la ultima întâlnire cu Sfinții Săi ucenici și apostoli, înainte de pătimirile Sale.

„Mântuitorul Iisus Hristos știa cât este de greu ca în lumea aceasta mereu înclinată spre păcat, spre neascultare, spre dezbinare, spre fragmentare să se mențină unitatea de credință și unitatea Bisericii”.

„De aceea, nu este suficient să vorbim despre unitatea Bisericii lui Hristos, ci trebuie să ne rugăm permanent pentru a mărturisi dreapta credință și a menține unitatea Bisericii”.

Părintele Patriarh a explicat că Iisus Hristos se roagă ca cei care cred în El să fie una „precum El și Tatăl din ceruri sunt Una, sunt într-o armonie, într-o comuniune desăvârșită”.

„Mântuitorul când vorbește despre unitatea Bisericii nu oferă ca model o realitate din lumea aceasta, o realitate politică – cum ar fi Republica Greacă sau Imperiul Roman. Sfânta Treime este izvorul și modelul unității Bisericii”.

”Duminica responsabilității pastorale

„Mai învățăm din Evanghelia de astăzi responsabilitatea Mântuitorului Iisus Hristos pentru cei încredințați Lui”, a continuat Patriarhul României. „Iisus Hristos face un fel de dare de seamă, un raport al lucrării Sale în fața lui Dumnezeu Tatăl, zicând: pe cei pe care Mi I-ai dat i-am păzit și nu a pierit decât cel ce era fiul pierzării” (Iuda Iscarioteanul).

„Vedem responsabilitatea Păstorului pentru cei păstoriți. Hristos Arhiereul, Marele Preot, Arhiereul Veșnic sau Păstorul cel Bun spune Tatălui că ‹pe cei pe care Mi i-ai încredințat i-am păzit›. Prin aceasta Mântuitorul este model pentru toți păstorii de suflete, pentru toți arhiereii, pentru toți preoții, pentru toți cei cărora li s-a încredințat păstorirea sufletelor credincioșilor”.

„Duminica de astăzi este și duminica responsabilității pastorale. Sfinții Părinți care s-au adunat la Niceea aveau simțul răspunderii pentru mântuirea credincioșilor și pentru menținerea unității Bisericii”.

De ce este Biserica permanent în pericol de schismă

„Istoricul bisericesc Eusebiu al Cezareii spune că din cauza păcatului, care îl face pe om înclinat adesea spre ruperea unității și a comuniunii, Biserica se află permanent în primejdie de schismă, de dezbinare”, a precizat Patriarhul duminică.

„De aceea, trebuie rugăciune multă și împreună-gândire. Împreună-rugăciune, împreună-gândire și împreună-lucrare. Cei care se îndepărtează de la comuniunea de gândire cu Sfinții Părinți din toate timpurile care mărturisesc credința apostolică dată o dată pentru totdeauna sfinților, aceia se rătăcesc”.

„Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi ne îndeamnă să păstrăm dreapta credință – credința ortodoxă, să cunoaștem Crezul Ortodox și să avem în casele noastre ‹Mărturisirea de credință ortodoxă› – o carte foarte bogată care ne arată, potrivit Sfintelor Scripturi și scrierilor Sfinților Părinți, cum să păstrăm dreapta credință și dreapta viețuire și dreapta lucrare misionară sau misiunea Bisericii în lume”.


Foto: arhiva Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente