Patriarhul îndeamnă la mobilizare pentru salvarea satului românesc

Patriarhul Daniel a îndemnat la Palatul Patriarhiei, luni, 10 iunie, în deschiderea Conferinței Naționale „Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească”, la mobilizare pentru salvarea satului românesc.

„Nu trebuie să privim nostalgic şi cu acea așa-zisă pasivitate «mioritică», adeseori invocată”.

„Să ne mobilizăm energic și responsabil întru salvarea satului românesc și a inestimabilului său patrimoniu, să unim rugăciunea cu acțiunea, solidaritatea și frățietatea cu voința de a ajuta în mod efectiv și eficient satul românesc”, a spus Preafericirea Sa.

În cadrul aceluiaşi mesaj, Părintele Patriarh a afirmat că „patrimoniul cultural al României, una dintre cele mai valoroase bogăţii pe care încă le avem, este în mare măsură un patrimoniu cultural religios”.

El creează punți între generațiile trecute, prezente şi viitoare, constituie o sursă inepuizabilă de inspiraţie religioasă şi artistică, o atracţie pentru pelerini şi turişti, contribuind, în același timp, şi la dezvoltarea economică a țării”.

Potrivit Preafericirii Sale, „creațiile artistice din sfera artei populare, de factură liturgică, prin marca lor identitară, reprezintă perpetuarea unei sensibilități a comunității rurale, păstrătoare a credinței creștine și a tradiției românești”.

Cu privire la scopul organizării anuale a acestui eveniment, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus că se urmăreşte valorificarea „progreselor înregistrate în prezervarea patrimoniului religios”.

De asemenea, conferinţa are ca scop actualizarea și prezentarea „cercetărilor efectuate în domeniul artei bisericești, astfel încât specialiști din toate domeniile să poată completa activitatea lor practică, adăugându-i multiple cunoștințe teologice, istorice și estetice”.

Tot în cadrul acestui eveniment a fost prezentată în Sala Europa Christiana Expoziţia „Bresla Pictorilor Bisericești”.

Aflată la a doua sa ediție, expoziţia „își confirmă rolul ce i-a fost destinat în proiectul inițial și anume cel de a oferi o imagine de ansamblu a picturii bisericești contemporane”, a spus Patriarhul României.

La eveniment au participat pictori, restauratori și ucenici în pictura bisericească.

Tema Conferinței organizate de Sectorul Cultură şi Patrimoniu Religios al Patriarhiei Române şi Comisia de Pictură Bisericească este „Satul românesc, izvor de artă creştină, tradiţie şi continuitate etnică”.

Valer Daniel Breaz despre „valorile patrimoniale speciale” ale satului românesc

Prezent la eveniment, Valer Daniel Breaz, ministrul Culturii și identității Naționale, a salutat organizarea acestei manifestări culturale.

„În Anul omagial al satului românesc nu puţine sunt manifestările ştiinţifice şi culturale dedicate patrimoniului spiritual, material şi artistic pe care satul tradiţional îl oferă”.

„În acest context, conferinţa cu tema Satul românesc, izvor de artă creştină, tradiţie şi continuitate etnică se constituie ca un reper aparte pe harta evenimentelor şi salutăm cu deosebit respect însăşi ideea de a aduce în centrul de interes valori patrimoniale speciale”.

„Cele date de fondul de semne, simboluri, idei şi principii care definesc de veacuri spaţiul rustic românesc şi care devin cu o neştirbită continuitate suport al harului artiştilor aplecaţi cu devotament spre recuperarea, păstrarea şi promovarea spiritualităţii acestui neam”, a spus Valer Daniel Breaz, potrivit Radio Trinitas.

Nevoia lumii contemporane de sat este sinonimă cu nevoia de rădăcini

Academicianul Ioan Aurel Pop a transmis la rândul său un mesaj de felicitare pentru toți cei implicați în păstrarea patrimoniului cultural și religios din satul românesc.

Mesajul a fost prezentat de Pr. Lect. Gheorghe Holbea.

„Anul 2019 declarat de Patriarhia Română An omagial al satului românesc, al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari ne îndeamnă la meditaţie şi la acţiune în sensul conservării unor valori tradiţionale capabile să ofere consistenţă viitorului României”.

„Nevoia lumii contemporane de sat este sinonimă cu nevoia de rădăcini, de locul naşterii noastre ori a strămoşilor. Biserica trebuie să rămână în peisajul rural locul de închinăciune şi de smerenie pentru păcatele noastre multe şi grele, dar şi factorul care să ne ţină împreună la bune şi la rele”.

„Iniţiativa Patriarhiei Române ne întoarce nu numai la rădăcini, ci ne şi arată calea de urmat deopotrivă ca români şi ca oameni între oameni, iar acum Academia Română subscrie întru totul şi se înscrie pe aceeaşi traiectorie fericită”.

La final, cei prezenți au admirat expoziția Breslei pictorilor bisericești, amenajată în holul Aulei Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei.

Conferința Națională „Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească: Satul românesc, izvor de artă creștină tradiție și continuitate etnică” continuă şi pe parcursul zilei de marţi, 11 iunie.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene

Comentarii Facebook


Știri recente