Patriarhul Ierusalimului se roagă pentru pacea lumii și unitatea Bisericii Ortodoxe în mesajul de Paști

Patriarhul Teofil al Ierusalimului a transmis că se roagă pentru „pacea întregii lumi și, mai ales, pentru Orientul Mijlociu cel tulburat, pentru întreruperea schismelor în Biserici și pentru unitatea Bisericii Ortodoxe întru legătura păcii”.

„Biserica Ierusalimului, Maica Bisericilor, își săvârșește pelerinajul și misiunea pastorală și mântuitoare în locurile dumnezeiești, locurile care au fost sfințite de harul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cel întrupat, răstignit și înviat din morți”.

Din aceste locuri sfințite de prezența Mântuitorului își înalță rugăciunile pentru pace și unitate în lume Patriarhul Ierusalimului.

Mesajul pascal de anul acesta al Patriarhului Teofil pune accent pe rolul Bisericii în lume ca „mărturie a adevărului și continuatoare a misiunii” lui Hristos cel întrupat, răstignit și înviat.

„Biserica învață și predică în Duhul Sfânt că El s-a întrupat, s-a răstignit și a înviat. Ea învață prin cuvânt și manifestă învățătura prin fapte, sfințind prin Sfintele Taine. Ea transmite Harul lui Dumnezeu, transformă morala, viața și întreaga ființă umană”.

Biserica devine „paradis și cer”, fiind „o oază pământească, un izvor de viață vie, de adevăr și pace, de dreptate, frățietate, reconciliere, fericire și bucurie deplină”.

Biserica este cea care „îndepărtează războaiele, risipește vrăjmășia și unește popoarele”.

„Biserica păstrează și ocrotește mediul înconjurător și planeta create de Dumnezeu pentru a fi locuite de oameni”.

Foto credit: Patriarhia Ierusalimului

Comentarii Facebook


Știri recente