Patriarhul Ecumenic: „Propria transformare vă va întări în slujire, vă va extinde orizonturile, vă va îmbogăți ca persoane”

Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a transmis un mesaj video prin care a salutat lucrările Conferinței Internaționale despre viața în Duhul Sfânt și ucenicia transformatoare care se desfășoară în Arusha, Tanzania, în perioada 8-13 martie 2018.

Patriarhul Ecumenic a salutat pe cei peste 900 de participanți și a vorbit despre faptul că „mărturia plină de bucurie despre persoana lui Iisus Hristos și mesajul mântuitor al evangheliei sale, precum și reafirmarea angajamentului nostru comun de a lucra împreună pentru dreptate și apropierea popoarelor, națiunilor și religiilor ne vor întări cu adevărat misiunea colectivă și scopul în lume”.

„Într-adevăr, ne mișcăm în Duhul și suntem chemați la o ucenicie transformatoare, la o transformare eliberatoare și dătătoare de viață, care ne-a fost făgăduită de Însuși Domnul. Cum vor putea ști ceilalți că suntem ucenicii Lui? Dacă ne iubim unii pe alții. Și cum vom dobândi acest dar dumnezeiesc? Prin credință, rugăciune și cultivare duhovnicească personală”.

„Filantropia este în centrul vieții ecleziale și al mărturiei ortodoxe în lume”

În mesajul său, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu amintește despre acuzele adresate Bisericii Ortodoxe „că pune prea mult accent pe viața spirituală, pe liturghie și pe slujire, astfel neglijând misiunea socială și dimensiunile practice ale mărturiei și ale mobilizării în ziua de azi”.

În pofida acestor acuze, subliniază Sanctitatea Sa, „filantropia este în centrul vieții ecleziale și al mărturiei ortodoxe în lume. Pentru noi, ortodocșii, deplinătatea vieții creștine este exprimată în Euharistie nu doar în sensul de slujire, ci și ca mărturie euharistică în lume, ca diaconie și misiune creștină, ca liturghia de după liturghie”.


Citește și Patriarhul Daniel: Biserica Ortodoxă Română este cel mai mare filantrop


Potrivit înțelesului tradițional al mântuirii în perspectiva ei eshatologică în teologia ortodoxă, „îndumnezeirea înseamnă participarea la viața lui Dumnezeu prin harul divin și prin experiența și expresia dinamică în viața eclezială prin puterea Duhului Sfânt”.

„Transformarea are dimensiune verticală și orizontală”

Patriarhul Ecumenic a felicitat organizatorii pentru alegerea temei conferinței de anul acesta „deoarece subliniază în mod minunat faptul că transformarea are dimensiune verticală și orizontală”.

Sanctitatea Sa a adresat un îndemn tuturor participanților la conferința din Tanzania de a folosi această oportunitatea „pentru a conversa și învăța de la diverse grupuri de vorbitori și de la particularitățile bogatului mozaic cultural african”.

„Deschideți-vă inimile și mințile și îngăduiți-i Duhului Care v-a chemat pe toți astăzi la Arusha să vă călăuzească spre propria transformare, care vă va întări în slujire, vă va extinde orizonturile, vă va îmbogăți ca persoane și vă va echipa mai bine în misiunea pentru lume a uceniciei transfiguratoare”.

Viitorul Bisericii aparține tinerilor

Patriarhul Bartolomeu a salutat în mod special „prezența impresionantă a tinerilor la această conferință, în ale căror talente, puncte forte și vigoare tinerească încredințăm viitorul Bisericii și în care găsim cea mai certă expresie activă a vieții iubitoare de Dumnezeu și de semeni a Bisericii în prezent, așa cum s-a menționat în enciclica Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe care a avut loc în insula Creta în iunie 2016”.

„Fie ca râvna dumnezeiască pentru misiune și propovăduirea evangheliei să înflorească în inimile tinere, inspirându-le, motivându-le și mobilizându-le către o slujire reînnoită și dinamică spre slava Dumnezeului Treimic”, a dorit tinerilor Patriarhul Ecumenic.

În încheierea mesajului, Patriarhul Bartolomeu l-a citat pe Sfântul Serafim de Sarov și a adresat încurajări tuturor să dobândească Duhul Sfânt „pentru ca transformându-vă mii să se mântuiască în jurul vostru”.

Conferință Internațională în Tanzania

În Arusha, Tanzania, se desfășoară în perioada 8-13 martie 2018, Conferința Mondială pentru Misiune și Evanghelizare organizată de Comisia pentru Misiune și Evanghelizare a Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB), sub genericul Viețuind în Duhul: chemați la ucenicie care transfigurează (Moving in the Spirit: called to transforming discipleship).

Conferința, găzduită de comunitatea luterană din Tanzania, se bucură de participarea a peste 900 de persoane, delegați din partea membrilor CMB, ai Bisericii Romano-Catolice, precum și a organizațiilor ecleziale afiliate. la această conferință participă o delegație a Bisericii Ortodoxe Române.

Foto Credit: WCC

Comentarii Facebook


Știri recente