Patriarhul Ecumenic: Postul Mare este o invitație la descoperirea Bisericii ca loc și cale de sfințire

„Sfântul și Marele Post este o invitație pentru noi la descoperirea Bisericii ca loc și cale de sfințire și de sfințenie, ca pregustare și chip al strălucirii preafrumoase, al deplinătății vieții și al bucuriei depline din Împărăția eshatologică”, transmite Patriarhul Ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului în cuvântul său catehetic la începutul Postului Paștelui 2022.

Postul Paștelui sau Postul Mare este cel mai lung și cel mai aspru din cele patru posturi ale Bisericii Ortodoxe și începe anul acesta în data de 7 martie.

În mesaj, Patriarhul Constantinopolului numește Postul Mare „arena disciplinei fizice și spirituale și a nevoințelor ascetice”, ca perioadă de pregătire a credincioșilor și „călătorie în smerenie” către Săptămâna Pătimirilor și Învierea Domnului.

Nu doar pentru monahi

„Asceza nu este doar o caracteristică a Sfântului și Marelui Post, nici nu este o grijă și obligație doar a monahilor și nici nu este un rezultat al influențelor exterioare asupra etosului creștin, adică un element străin în viața noastră religioasă”, accentuează Patriarhul Bartolomeu.

„Asceza ține de esența existenței creștine și a vieții Bisericii. Este chemarea lui Hristos către credincioși și mărturia prezenței Lui mântuitoare în viața noastră”.

„Noi, credincioșii, nu ne adresăm unui Dumnezeu impersonal și inaccesibil, ci Cuvântului întrupat Care a revelat iubirea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Duhului Sfânt, deplinătatea harului și a libertății”.

„În acest sens, plin de binecuvântările dumnezeiești și experiențele profunde aparte, Sfântul și Marele Post rămâne expresia dinamică și revelația bogăției și adevărului vieții bisericești în deplinătatea ei”, subliniază Patriarhul Ecumenic.

„Nimic din viața credinciosului nu este fragmentat sau un țel în sine. Viața în Hristos este atotcuprinzătoare și nedivizată. Pocăința, smerenia, rugăciunea, postirea, faptele bune – toate acestea sunt interconectate și orientează credinciosul către Euharistia Bisericii, taina eshatologică a Împărăției”.

Asceza este începutul

„Nevoințele ascetice sunt începutul; sunt poarta cea strâmtă care ne conduce către Sfânta Sfintelor. În tradiția noastră, nu există asceză de dragul ascezei. Asceza este mereu un parcurs și se împlinește când se îmbisericește, atunci când ne conduce către împărtășirea din Preacuratele Taine, prin care suntem încorporați în mișcarea Bisericii spre cele din urmă”.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu indică exemplul Sfintei Maria Egipteanca, cinstită de Biserică în a cincea duminică din Postul Mare. „După patruzeci de ani de nevoințe aspre și de rugăciune neîntreruptă, ea a căutat să se împărtășească cu Trupul și Sângele lui Hristos din mâinile Sfântului Zosima, având deplina cunoștință că Sfânta Împărtășanie este izvorul vieții și medicamentul nemuririi”.

Postul Mare – o invitație

„Nu există o spiritualitate ortodoxă fără participare la Dumnezeiasca Euharistie, prin care devenim un trup, o comuniune de persoane, comunitatea vieții, părtași la mântuirea comună în Hristos Mântuitorul, Care este binele comun. De aceea, postirea este supunere și ascultare față de rânduiala Bisericii, este o experiență comunională”.

„Sfântul și Marele Post este o invitație pentru noi la descoperirea Bisericii ca loc și cale de sfințire și de sfințenie, ca pregustare și chip al strălucirii preafrumoase, al deplinătății vieții și al bucuriei depline din Împărăția eshatologică”.

Călătorie spre Paște

Patriarhul Constantinopolului semnalează că din punct de vedere al experienței și al teologiei este imposibil să înțelegem duhul Sfântul și Marelui Post „dacă nu îl considerăm o călătorie spre Paște”.

„Întreaga perioadă de postire păstrează percepția pascală asupra vieții. Ascetismul trist este o pervertire a trăirii creștine; este ignoranța harului iminent și a Împărăției viitoare; este viață ca și cum Hristos nu ar fi venit niciodată, fără nicio așteptare a învierii morților și a vieții ce va să fie”.

În mesaj, Patriarhul Ecumenic a spus că se roagă pentru încheierea imediată a conflictului din Ucraina și pentru ca dreptatea și pacea să prevaleze.

În încheiere, Patriarhul Bartolomeu a anunțat că anul acesta va fi sfințit Marele Mir la Fanar în Joia Mare.

Foto credit: Patriarhia Ecumenică / Nikolaos Papachristou

Comentarii Facebook


Știri recente