Patriarhul Ecumenic la TEDxRhodes: „Luptaţi pentru stabilirea păcii interioare și a întregii lumi”

Patriarhul Ecumenic TEDxRhodes

Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, a transmis un mesaj participanților la cea de-a treia ediție a conferinței TEDxRhodes, care a avut loc sâmbătă, 14 octombrie, la Fortul Sfântul Gheorghe din centrul istoric al Rodosului, Grecia.

TED (Technology, Entertainment, Design – Tehnologie, Divertisment, Design) sunt o serie de conferințe globale susținute de Fundația Sapling, organizație americană non-profit, organizate pentru a răspândi „ideile care merită promovate”.

Tema conferinței TEDxRhodes de anul acesta a fost #EmergentSeas (Mări Emergente) și a avut ca obiectiv evidențierea naturii duale a oricărui obstacol.

În mesajul transmis de Patriarhul Ecumenic se face referire la responsabilitatea tuturor pentru protecția mediului înconjurător, precum și la eforturile Patriarhiei Ecumenice care reprezintă o contribuție pozitivă a Bisericii la rezolvarea eficientă a problemelor de mediu care se agravează.

„Facem acest lucru deoarece problema ecologică privește sau ar trebui să privească toate popoarele pământului de vreme ce este legată de problemele existențiale, asupra cărora noi, creștinii, suntem chemați să dăm mărturie în cuvânt și viețuire, în teorie și faptă”.

Patriarhul Ecumenic evidențiază că drumul personal al fiecăruia către desăvârșirea spirituală și morală, către sfințire și îndumnezeire, străbate diverse relații și stări față de lucrurile materiale și mediul înconjurător. El amintește că în viețile sfinților se observă adesea o relație plină de iubire a lor față de făpturi și față de armonie și frumos.

Sanctitatea Sa atrage atenția că responsabilitatea noastră pentru mediul înconjurător este revelată de voia lui Dumnezeu.

În alt loc al mesajului său, Patriarhul Bartolomeu face referire la provocările epocii contemporane, în cadrul evoluțiilor din domeniul științei, precum și la situația Bisericii Ortodoxe.

Astăzi, omul se confruntă cu provocarea unui alt tip de transformare și mutație a lumii în laboratorul științific, prin pătrunderea înăuntrul microcosmosului. În această nouă capacitate a omului, se ivesc unele pericole și amenințări pentru om și în general pentru viață. În special acolo unde se citesc codurile genetice ale vieții, se eliberează puterile înfricoșătoare ale lumii materiale și se descoperă în același timp înspăimântătoarele slăbiciuni umane pentru o valorificare benefică a acestor forțe, pe care Dumnezeu le-a lăsat în făpturile mâinilor Sale.

Biserica noastră a făcut acest lucru de la început și neîncetat, necugetând vreodată impunerea unor bariere sau controale pentru a descuraja cercetarea științifică și aflarea adevărului, având însă întotdeauna drept călăuză cuvântul lui Dumnezeu, așa cum ne-a fost transmis de Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu.

În încheiere, Patriarhul Ecumenic a îndemnat la eforturi „pentru stabilirea păcii, a păcii interioare a fiecăruia dintre voi și, prin aceasta, și a păcii lumii întregi, nevoindu-vă împreună cu Biserica Ortodoxă, care se roagă noapte și zi pentru pacea întregii lumi, pentru eliberarea în Hristos a popoarelor și a oamenilor și pentru respectarea libertăților și drepturilor individuale. Principiile iubirii nefățarnice pentru toți, a jertfirii de sine, a toleranței, a respectării diversității, a pluralismului, dialogului, împăcării, reconcilierii reprezintă valori creștin-ortodoxe, însăși învățătura lui Hristos”.

Comentarii Facebook


Știri recente