Patriarhul Ecumenic, Bartolomeu I a participat la cea de a 13-a Adunare Generală CEC-KEK de la Lyon, Franța, 15 -21 iulie 2009

Prezența Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, la cea de a 13-a Adunare Generală CEC de la Lyon, Franța, nu a fost întâmplătoare, deoarece s-a discutat despre viitorul acestei adunări. Cu ocazia sosirii Sale la Lyon, Sanctitatea Sa a avut posibilitatea să discute cu autoritățile locale în sensul cunoașterii întregii activități a Mitropoliei din Franța. Acest interes al Sanctității Sale pentru viitorul acestei adunări se vede mai concret și în discursul Său la această adunare, având titlul: „Viitorul bogat și plin de speranță al Conferinței Europeane a Bisericilor”, citit duminică, 20 iulie a.c..

În cuvântul Sanctității Sale se pot distinge două direcții: teologică și socială. Din punct de vedere teologic, Sanctitatea Sa a arătat cât de important este dialogul pentru obținerea unității creștine.

Din punct de vedere social, cuvântul Său a fost foarte precis și profetic. Aici putem deosebi patru propuneri: prima propunere a fost aceea de a se continua întrunirile Consiliului Conferinței Episcopilor Europeni (CCEE), cu speranța unei buni colaborări între cele două mari organizații bisericești, adică între Biserica Romano-Catolică și Conferinței Europene a Bisericilor.

A doua propunere privește toate Școlile Teologice, în sensul că ar fi necesar să colaboreze cu scopul de a dezvolta diferite programe teologice.

A treia propunere se referă la viitorul și clădirea noii Europe. Sanctitatea Sa subliniază faptul că se încearcă o creare neclară și nesigură a unei societăți europene dar fără nici o valoare creștină. În această încercare, un rol important îl au Bisericile Europene, și nu este permisă nici o întârziere în această colaborare cu statele europene în vederea soluționării acestei probleme.

În fața acestor probleme de astăzi ale societății, care aduc moartea, Bisericile noastre au datoria de a transmite mesajul speranței și al păcii care este Hristos.

Sursa: romfea.gr

Trad. Ciprian Mușat – Sectorul relații bisericești și interreligioase al Patriarhiei Române

Comentarii Facebook


Știri recente