Patriarhul Daniel transmite felicitări Patriarhului Ecumenic cu prilejul zilei de naştere

Patriarhul Daniel şi Patriarhul Bartolomeu

Sanctităţii Sale BARTOLOMEU,
Arhiepiscop al Constantinopolului – Noua Romă,
Patriarh Ecumenic

Sanctitatea Voastră,

Cu frăţească dragoste în Hristos, Vă felicităm călduros cu ocazia împlinirii vârstei de 77 de ani.

În numele membrilor Sfântului Sinod, al clerului şi al credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române, vă dorim sănătate şi putere de la Dumnezeu în activitatea pastorală şi îl rugăm pe Iisus Hristos, Păstorul cel Bun, să vă dăruiască ani mulţi şi binecuvântaţi în slujba Sfintei Biserici a Constantinopolului şi în promovarea unităţii şi a comuniunii între Bisericile Ortodoxe surori.

 

Întru mulţi şi binecuvântaţi ani!

Cu aleasă preţuire şi îmbrățișare frăţească în Hristos,

† D A N I E L

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente