Patriarhul Daniel: Prin Cruce, Hristos a schimbat suferința în biruință / El ne dăruiește putere ca să ne purtăm crucea vieții

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a afirmat miercuri, 14 septembrie, că  în ziua de sărbătoare a Înălţării Sfintei Cruci să ne gândim că „Hristos Domnul prin Cruce a schimbat suferința în biruință”.

„Iar Hristos ne dăruiește putere ca să ne purtăm crucea vieții noastre: crucea încercărilor, ostenelilor, dăruirii de sine pentru a ajuta pe semenii noşti, părinţilor care cresc copii şi îi educă în credinţă, crucea soţilor care se ajută unul pe altul şi împreună lucrează faptele credinţei, crucea monahilor care se nevoiesc în post, rugăciune şi pocăinţă, crucea celor care sunt bolnavi, singuri, orfani, fără de adăpost”.

„Crucea aceasta poate fi purtată mai uşor dacă ne rugăm stăruitor Domnului Iisus Hristos cel răstignit şi înviat ca să ne ajute. Semnul Sfintei nu este doar o podoabă în biserică, ci este semnul iubirii milostive a lui Hristos faţă de noi care ne cheamă la iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni”, a subliniat Patriarhul României în cuvântul rostit la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Patriarhul Daniel a amintit în predica Sa că Mântuitorul Iisus Hristos a acceptat cea mai ruşinoasă moarte, cea mai lipsită de demnitate, moartea pe cruce, aceea pe care în antichitate conducătorii politici au rezervat-o sclavilor şi tâlharilor.

„El transformă apoi prin Învierea Sa din morţi, prin biruinţa asupra morţii, acest instrument de tortură în semn de biruinţă şi de slavă”.

„Crucea lui Hristos devine semnul mântuirii noastre, semnul unirii omului cu Dumnezeu pentru a învinge păcatul şi moartea, pentru că Iisus Hristos din iubire smerită faţă de Dumnezeu şi din iubire milostivă faţă de oameni a primit de bunăvoie să pătimească şi să fie răstignit”, a spus Părintele Patriarh Daniel.

Patriarhul Daniel şi slujitorii din Reşedinţa Patriarhală. Foto credit: Ziarul Lumina

Potrivit Preafericirii Sale, Înălţarea Sfintei Cruci este o sărbătoare istorică ce se referă în primul rând la Lemnul Sfintei Cruci, dar Sfânta Cruce are o mulţime de înţelesuri duhovniceşti.

„Această sărbătoare ne aduce aminte de jertfa Mântuitorului pe crucea de lemn. De aceea, crucea este lăudată ca fiind altarul cel mai sfânt pe care Hristos Însuşi S-a adus jertfă în mod voit”.

„Crucea cu icoana răstignirii pe ea se află în primul rând lângă masa sfântului altar care simbolizează mormântul Domnului şi tronul Lui de slavă, pentru că El a înviat cu slavă din mormânt. Deci, Crucea, fiind primul altar pe care Hristos S‑a răstignit, stă totdeauna lipită de Sfânta Masă din Sfântul Altar pe care se aduce Jertfa cea nesângeroasă a lui Hristos, adică Sfânta Euharistie”.

„Crucea se află pe catapeteasma bisericii, aducându‑ne aminte de răstignirea lui Hristos pe Golgota, având în dreapta pe Maica Domnului şi în stânga pe ucenicul iubit. Crucea se află pe turlele bisericii, pe veșmintele preoților și pe sfintele vase. Crucea nu rămâne închisă sau încuiată în biserică, ci se află și pe porțile de intrare în curtea sau casa creștinilor, pe înălțimi ca să ne aducem aminte de răstignirea lui Hristos pe colina Golgotei”.

„Crucea se află la răscruce de drumuri ca să ne amintim că Hristos a zis Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Crucea se află lângă fântâni ca să ne amintim că El a zis că ne dă apa cea vie: cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică”.

„Crucea se află pe mormintele celor dragi care au fost înmormântaţi cu nădejdea Învierii și a vieții celei de veci când Hristos va veni să judece viii şi morţii şi să dăruiască fericire şi viaţă veşnică celor care au crezut în El”, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Patriarhul României a subliniat că peste tot semnul Sfintei Cruci ne arată iubirea smerită, milostivă și jertfelnică a lui Hristos, iubire mai tare decât moartea, pentru că este smerită.

„Crucea este ocrotitoarea creştinilor. Este nu doar semnul suferinţei celor care au mărturisit pe Hristos, ci este şi semnul biruinţei prin puterea Învierii lui Hristos care a dăruit mucenicilor această putere de a nu răspunde la ură cu ură şi la răutate cu răutate, ci au biruit răutatea prin bunătate şi răbdare”, a afirmat Patriarhul Daniel.

Foto credit: Ziarul Lumina

Urmăriți-ne pe Twitter: @AgentiaBasilica

Comentarii Facebook


Știri recente