Patriarhul Daniel, mesaj la înmormântarea preotului Emanuel–Florin Ganciu: Păstor blând și jertfelnic al Bisericii

Patriarhul Daniel a transmis un mesaj de condoleanțe la înmormântarea Părintelui Emanuel–Florin Ganciu, preot de caritate la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Nr. 1, „Sfântul Vasile” din Sectorul 4 al capitalei.

Slujba de înmormântare a fost oficiată duminică începând cu ora 12:00, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din cadrul centrului de îngrijire şi asistenţă.

„A fost un părinte înzestrat cu darul blândeții, al dăruirii de sine, al iubirii autentice față de aproapele, fiind și un duhovnic apreciat de foarte mulți credincioși, care și-au găsit prin păstorul lor, liniștea și starea de rugăciune”, subliniază Patriarhul României.


Mesajul integral:

Părintele Emanuel–Florin Ganciu (1956-2023), Păstor blând și jertfelnic al Bisericii lui Hristos

Am aflat cu întristare de trecerea din această viață, acum la începutul anului 2023, în ziua de miercuri, 4 ianuarie, a Părintelui Emanuel–Florin Ganciu, preot de caritate la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Nr. 1, „Sfântul Vasile”, Sectorul IV, București, după o îndelungată suferință care l-a apropiat și mai mult de Dumnezeu, dar și de iubirea față de aproapele, pentru care și-a jertfit întreaga viață.

Părintele Emanuel–Florin Ganciu s-a născut în urmă cu aproape șapte decenii, la 28 aprilie 1956, în București, în familia dreptcredincioșilor Vasile și Maria. După finalizarea cursurilor liceale în București, a început studiile universitare la Facultatea de Medicină Veterinară a Universității de Știinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, obținând în vara anului 1980 licența în Medicină Veterinară. La patru ani după Revoluția din Decembrie 1989, la care a participat  cu multă jertfelnicie, Emanuel-Florin Ganciu s-a înscris la Facultatea de Teologie Justinian Patriarhul a Universității din București, pe care a absolvit-o în luna iunie a anului 1998, continuându-și apoi studiile cu un masterat în Teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației a Universității Valahia din Târgoviște.

A fost căsătorit cu doamna Doinița Ganciu, economist de profesie, Dumnezeu binecuvântând familia lor cu trei copii: Emanuel Victor Ganciu, preot paroh la Parohia Jilava, Protoieria Ilfov Sud, Cristiana Valentina, inginer, și Mihai Alexandru, programator IT.

A primit hirotonia în anul 2002, fiind numit preot de caritate la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Nr. 1, „Sfântul Vasile”, Sector IV, unde a și ctitorit biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului, slujind, cu timp și fără timp, cu multă jertfelnicie, bătrânii care erau îngrijiți în acest centru de asistență, până la acest moment al chemării sale în ceata slujitorilor din Ceruri.

În decursul celor peste două decenii de slujire ca preot de caritate a desfășurat o deosebită activitate pastoral-misionară, culturală, dar și administrativ-gospodărească, fiind ctitorul bisericii în care a slujit comunitatea de persoane vârstnice ce aveau nevoie de îngrijiri și asistență specială.

În semn de apreciere a activității sale meritorii îndelungate, în anul 2014, a fost răsplătit cu rangul de iconom-stavrofor.

Viața Părintelui Emanuel–Florin Ganciu este caracterizată de lucrarea neobosită în slujirea Domnului și a aproapelui, mărturisită de colaboratorii și ucenicii săi. S-a remarcat prin activitatea sacerdotală și misionară, administrativă și gospodărească, fiind un model de activitate jertfelnică pentru preoții mai tineri, care l-au cunoscut, pentru toți preoții de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, dar mai ales pentru fiul său, Părintele Emanuel Victor Ganciu, ce și-a urmat tatăl în slujirea preoțească.

A fost un părinte înzestrat cu darul blândeții, al dăruirii de sine, al iubirii autentice față de aproapele, fiind și un duhovnic apreciat de foarte mulți credincioși, care și-au găsit prin păstorul lor, liniștea și starea de rugăciune. Sunt mulți preoți și fii duhovnicești ai părintelui care mărturisesc faptul că au învățat de la el să prețuiască darul iertării, al iubirii de aproapele, al jertfirii față de Biserică și Neam.

A creat o comunitate vie de rugăciune, în cadrul căreia a desfășurat o activitate intensă de misiune, de ajutor a celor în dificultate și, de asemenea, de sprijin reciproc, prin implicarea activă a credincioșilor în problemele comunității și întărirea conștiinței de Neam.

A participat la numeroase conferințe, întruniri, lansări de carte și comemorări ale Eroilor Neamului. A publicat studii despre istoria națională, despre originile creștine ale poporului român. A lucrat vreme de peste douăzeci de ani la un studiu amplu privind aspecte lingvistice, etnografice și antropologice ale istoriei poporului român.

În urma lui rămâne un chip blând și jertfelnic, care poate fi un model viu și autentic pentru orice slujitor al lui Hristos în purtarea unei ținute demne, în râvna de slujire a credincioșilor și în lucrarea faptelor bune, dar mai ales în iubirea Bisericii lui Hristos și a Neamului nostru.

Astăzi, la înmormântarea Părintelui Emanuel-Florin Ganciu, inimile celor cărora, nu puțini, acesta le-a arătat iubirea lui Hristos, prin faptele sale, săvârșite cu blândețe și bunătate, sunt cuprinse de durere, trebuie să fie cuprinse de nădejdea că iubirea adevărată copleșește orice durere.

În aceste momente grele, adresăm familiei Părintelui Emanuel–Florin Ganciu și tuturor celor care l-au cunoscut un gând părintesc de mângâiere, rugându-ne Preamilostivului Dumnezeu să dăruiască odihnă veșnică sufletului său și să îl așeze în ceata slujitorilor din Ceruri, auzind cuvintele: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi Împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii” (Matei 25, 34).

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe și binecuvântări pentru cei îndoliați,

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


Sursă foto: stirilekanald.ro

Comentarii Facebook


Știri recente