Patriarhul Daniel, mesaj la centenarul Academiei Teologice din Oradea: Un prilej de recunoștință față de Dumnezeu și înaintaşi

Patriarhul Daniel adresează un mesaj cu ocazia aniversării a 100 de ani de la înființarea Academiei Teologice din Oradea (1923-2023).

Mesajul a fost transmis în cadrul evenimentului aniversar organizat luni la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” a Universității din Oradea.

Preafericirea Sa subliniază că aniversarea este „un prilej de recunoștință față de Dumnezeu și față de toți înaintaşii care au contribuit la formarea și creșterea prestigiului învăţământului teologic ortodox universitar bihorean, punând în slujba acestuia pregătirea, talentul și timpul lor”.

Textul integral:


Centenar la Oradea – Un secol de teologie ortodoxă românească

Aniversarea împlinirii a 100 de ani de la înființarea Academiei Teologice din Oradea este un prilej de recunoștință față de Dumnezeu și față de toți înaintaşii care au contribuit la formarea și creșterea prestigiului învăţământului teologic ortodox universitar bihorean, punând în slujba acestuia pregătirea, talentul și timpul lor.

Tradiţia învăţământului teologic de grad superior din ţinuturile Crişanei îşi are începuturile în anul 1923, când, prin strădaniile Episcopului Roman Ciorogariu, personalitate emblematică a Bisericii dreptmăritoare şi a neamului românesc, a luat fiinţă Academia Teologică din Oradea. Venind în scaunul vlădicesc al Oradiei din cetatea Aradului, în care desfăşurase o rodnică activitate pe tărâmul învăţământului, ca strălucit profesor şi director al Institutului Teologic-Pedagogic din Arad (1880-1917), vrednicul Episcop Roman Ciorogariu a avut între primele idealuri ctitorirea unei şcoli teologice ortodoxe, pentru formarea viitorilor păstori de suflete şi luminători ai neamului românesc din această parte de ţară.

Academia Teologică din Oradea s-a dezvoltat de la an la an, distingându-se în mediul teologic academic din întreaga ţară ca o şcoală ortodoxă în care disciplina, studiul intens şi accentul pus pe formarea duhovnicească erau principiile de bază în progresul ştiinţific şi spiritual al tinerilor studenţi, cărora li se asigurau cazarea şi masa în incinta Academiei, iar cei cu rezultate merituoase la învăţătură şi cei mai lipsiţi material primeau burse.

În anii grei ai celui de-al doilea război mondial, în condiţiile vitrege ale ocupaţiei horthyste, Academia Teologică din Oradea a fost nevoită să se refugieze la Timişoara, unde, prin grija Episcopului Nicolae Popovici al Oradiei şi sub ocrotirea Mitropolitului Vasile Lăzărescu al Banatului, a funcţionat într-o clădire situată în apropierea Reşedinţei Mitropolitane, între anii 1941-1948, când a fost desfiinţată de regimul comunist ateu instaurat în România, după 25 de ani de rodnică activitate, perioadă în care s-au format 14 generaţii de slujitori ai sfintelor altare.

În vremurile de libertate religioasă de după 1989, Episcopul Vasile Coman a întreprins demersurile pentru reaprinderea candelei învăţământului teologic ortodox universitar la Oradea.

În anul 2009, la propunerea Preasfinţitului Părinte Sofronie al Oradiei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea să poarte numele Episcopului Vasile Coman, ca omagiu şi semn de recunoştinţă pentru ierarhul ctitor.

În anul 2012, ca urmare a demersurilor întreprinse de Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, clădirea în care a funcționat Academia Teologică a reintrat în patrimoniul Eparhiei Oradiei, devenind sediul Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, înfiinţat în anul 2007 ca şcoală ortodoxă în care învaţă astăzi copii şi tineri din toate ciclurile de şcolarizare, de la grădiniţă şi până la liceu.

În cei treizeci şi doi de ani de existenţă (1991-2023), Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea şi-a consolidat treptat poziţia în mediul academic orădean, devenind un important centru de spiritualitate şi cultură, promotoare a valorilor tradiţionale autentice ale Ortodoxiei româneşti, în contextul multicultural, pluriconfesional şi multietnic al metropolei de pe malurile Crişului Repede.

Cu un corp profesoral competent şi inimos, format din 14 cadre didactice, facultatea desfăşoară în prezent o solidă activitate didactică şi ştiinţifică, atât la programul de studii universitare de licenţă Teologie Ortodoxă Pastorală și la cele două programe universitare de master: Istorie şi gândire creştină, Teologie sistematică pe fundamente biblice şi patristice, cât și la programul de studii universitare de doctorat, beneficiind de o bază materială corespunzătoare şi de mijloace de informare dintre cele mai performante.

Manifestările ştiinţifice de anvergură națională și internaţională, organizate de către Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”, la care au participat reprezentanţi ai învățământului teologic universitar din țară și străinătate, confirmă activitatea academică fructuoasă desfăşurată în această importantă instituţie de învăţământ teologic ortodox universitar din Patriarhia Română.

Aniversarea „Centenarul înființării Academiei Teologice din Oradea (1923-2023)” reprezintă un moment semnificativ în viața Bisericii şi a învăţământului teologic românesc, fiind, pe de o parte, un prilej de apreciere a generațiilor de profesori care au onorat această instituție de învăţământ și cultură teologică, iar, pe de altă parte, o ocazie de a cultiva vocaţia mărturisitoare şi profetică a Ortodoxiei româneşti în diversitatea etnică, confesională şi culturală a acestui colţ binecuvântat de ţară.

Felicităm pe Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, precum şi pe toţi profesorii şi studenții Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” a Universității din Oradea, pentru eforturile depuse ca această instituție universitară să fie un permanent izvor de cultură şi spiritualitate pentru tinerii chemaţi să slujească Biserica Ortodoxă Română şi să promoveze valorile spiritualității creştine româneşti.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos să binecuvinteze și să întărească lucrarea academică a celor care se ostenesc în cadrul acestei instituții universitare, dăruindu-le sănătate și mântuire, pace și bucurie, spor în activitatea academică, întru mulți și buni ani!

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


Sursă foto: Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente