Patriarhul Daniel, la Samurcășești: Împărăția lui Dumnezeu se caută în fiecare zi

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat la Sfânta Liturghie duminică, 11 iulie, la Mănăstirea Samurcășești. 

În cuvântul adresat la finalul slujbei, Patriarhul a subliniat că „grija pentru cele materiale nu trebuie să devină mai importantă decât grija pentru viața sufletului”.

„Trupul este trecător, alimentele sunt perisabile, hainele se uzează, dar sufletul omului este nemuritor. Dincolo de moartea fizică, omul ia cu el ceea ce a adunat în suflet: lumina credinței, lumina din Sfintele Scripturi, lumina din rugăciune și lumina din faptele bune”, a spus Părintele Patriarh.

Patriarhul a pus accent pe îndemnul Mântuitorului din textul evanghelic duminical: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, și toate celelalte se vor adăuga vouă”.

Preafericirea Sa a explicat că „dreptatea lui Dumnezeu” înseamnă „relația sau legătura dreaptă cu Dumnezeu, o legătură de iubire și de ascultare, nu de uitare”.

©Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru

Împărăția lui Dumnezeu

Pentru a explica expresia „Împărăția lui Dumnezeu”, Patriarhul a folosit cuvintele Sf. Ap. Pavel: „Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt” (Romani 14:17).

„Deci, împărăția lui Dumnezeu este o lucrare duhovnicească, este unirea omului cu Dumnezeu”.

Mai departe Patriarhul Daniel a amintit o altă precizare a Sf. Pavel, aceea că împărăția lui Dumnezeu este „Împărăția Fiului iubirii Sale”.

„Este împărăția iubirii Tatălui veșnic față de Fiul Său veșnic, care, din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor S-a făcut om și ne-a dăruit iertarea păcatelor și viața veșnică prin înviere”, a explicat Patriarhul.

„În această iubire a Tatălui veșnic față de Fiul Său veșnic intrăm noi, oamenii, prin credință, prin Botez și prin dreaptă viețuire. Împărăția lui Dumnezeu nu este o simplă viață nesfârșită, ci este o viață de comuniune, de iubire cu persoanele Sfintei Treimi. Dar această iubire din împărăția lui Dumnezeu se caută încă din lumea aceasta”, a continuat Preafericirea Sa.

„Împărăția lui Dumnezeu se caută în fiecare zi”, a spus Patriarhul.

„Se caută mai întâi prin mărturisirea dreptei credințe –  a rămâne ortodox, dreptmăritor, dreptcredincios, se caută prin rugăciunile de dimineață și de seară. Când noi ne rugăm la începutul și la sfârșitul zilei, tainic, împărăția lui Dumnezeu – iubirea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, intră în sufletul nostru”.

„Rugăciunea nu e timp pierdut, ci e timp sfințit și înveșnicit”.

„Prin rugăciune, noi primim în sufletele noastre iubirea smerită și milostivă a Preasfintei Triemi și apoi o arătăm în jurul nostru prin gânduri frumoase, prin cuvinte frumoase și prin fapte bune”.

În acest context, Părintele Patriarh Daniel a subliniat modul în care se prezintă legătura dintre hrana materială și cea spirituală în rugăciunile mesei de prânz. Înaintea mesei spunem rugăciunea „Tatăl nostru”, unde a doua cerere este „vie Împărăția Ta”. De asemenea, rugăciunea de după masă spune: „Mulțumim Ție, Hristoase Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile Tale cele pământești. Nu ne lipsi pe noi nici de cereasca Ta Împărăție …”.

„Atunci când mâncăm bunurile materiale, totuși, ne gândim la ceva superior, netrecător, și anume, cereasca împărăție a iubirii Preasfintei Treimi”.

Cum hrănim sufletul?

„Mai întâi, hrănim sufletul prin rugăciune. Când rostim cuvinte frumoase și avem fapte bune, hrănim sufletul și îl îmbrăcăm”, a spus Patriarhul.

„Apoi, prin ascultarea cuvintelor din Sfânta Scriptură și din sfintele slujbe iarăși hrănim sufletul, cu lumină și îmbrăcăm trupul în lumină. Ea nu este văzută cu ochii trupești, ci numai cu cei sufletești. De aceea, unii dintre părinții care se rugau mult au fost văzuți uneori învăluiți, îmbrăcați într-o lumină strălucitoare care este cerească și netrecătoare dăruită lor ca arvună încă din lumea aceasta”.

Aici, Patriarhul a amintit cuvintele Mântuitorului „nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”. „Vedem că sufletul nostru se hrănește cu lumină și înțelepciune din cuvintele Sfintei Scripturi”, a spus Patriarhul.

„De aceea, e bine ca în fiecare zi să citim un fragment, un pasaj din Sfânta Scriptură, un cuvânt de învățătură al Sfinților Părinți care erau purtători de Duh Sfânt și luminători de suflete. Și, așa, noi hrănim sufletul nostru și îl îmbrăcăm cu lumină. Și, astfel, căutăm împărăția lui Dumnezeu și o dobândim în arvună, în anticipație, urmând ca după învierea din morți să primim plinătatea împărăției cerurilor, când sufletul și trupul împreună își refac unitatea lor și participă la slava și iubirea Preasfintei Treimi”.

©Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru

La finalul slujbei, Patriarhul a oferit în dar pentru Mănăstirea Samurcășești tămâie naturală din Oman și mai multe volume apărute recent la Editurile Patriarhiei Române.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru

Comentarii Facebook


Știri recente