Patriarhul Daniel îl felicită pe Mitropolitul Ardealului la împlinirea vârstei de 75 de ani: O aniversare bogată și binecuvântată

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de felicitare Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, care a împlinit miercuri vârsta de 75 de ani. 

Aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu şi asupra clerului şi credincioşilor din eparhia pe care o păstorește şi îl felicităm pe Înaltpreasfinţia Sa pentru modul în care a înmulțit darurile primite de la Dumnezeu, lucrând „cu timp şi fără timp”, îmbinând viața spirituală cu slujirea socială, dar şi pacea între culte cu dragostea de țară!, spune Patriarhul Daniel.

Text integral:


O aniversare bogată și binecuvântată

Aniversarea a 75 de ani de viaţă a Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, reprezintă un prilej de bucurie şi comuniune în Biserica Ortodoxă Română.

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu s-a născut la data de 12 octombrie 1947, în localitatea Sâmbăta de Sus, judeţul Brașov, din binecredincioşii părinţii Iulian şi Viorica. Dragostea şi devotamentul său faţă de Dumnezeu şi de Biserică i-au fost sădite încă din copilărie, de către părinţii săi.

Deşi rămas orfan de tată la vârsta de 13 ani, tânărul Liviu Streza nu s-a descurajat de încercările timpurii ale vieţii şi a ales ca, după finalizarea cursurilor de la Liceul Teoretic „Radu Negru” din oraşul Făgăraș (1965), să se înscrie la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, obținând licența în Teologie cu teza „Mai-Marele Păstorilor, Hristos, modelul păstorilor bisericeşti în lumina Evangheliilor canonice” (1969).

Apoi, în perioada 1970-1973, a urmat cursuri de doctorat în Teologie, la Secția Practică a Institutului Teologic Universitar Bucureşti, Specialitatea principală: Liturgică Pastorală şi Artă creştină. Între anii 1982 şi 1983 urmează cursuri de specializare în domeniul liturgic la Institutul Ecumenic de la Bossey, Elveţia şi la Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii din Fribourg, Elveţia.

În anul 1985 obține titlul de doctor în Teologie, la Institutul Teologic Universitar Bucureşti, Specialitatea Liturgică Pastorală şi Artă creştină, cu teza „Botezul în diferite rituri liturgice creştine”, sub îndrumarea marelui liturgist român Pr. Prof. Dr. Ene Braniște.

În anul 1969 se căsătorește cu tânăra Eugenia Stanciu, căsătorie care va rodi cu cinci copii. În luna decembrie a aceluiași an, 1969, este hirotonit preot pe seama Parohiei Lisa, Protopopiatul Făgăraș, unde, timp de 6 ani (1970-1976), a desfăşurat o activitate pastorală şi misionară deosebită.

Începând cu anul 1976 activează în cadrul Institutului Teologic Universitar din Sibiu unde primeşte diferite prerogative: spiritual-asistent (1976-1981), asistent la Secția Practică (1976-1986), suplinitor pentru lectoratul de Limba greacă (1977-1979), suplinitor pentru lectoratul de Limba franceză (1983-1986) suplinitor pentru disciplina de Teologie Liturgică şi Pastorală, cu seminariile de Practică liturgică (1986).

În anul 1987 devine profesor universitar, titular la disciplinele: Teologie Liturgică, Pastorală şi Artă creştină, precum şi îndrumător de doctorat. Între anii 1992 şi 1996 este Secretar ştiinţific al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (fostul Institut Teologic Universitar din Sibiu), iar în perioada 2008-2012 este decan al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu.

În anul 1992 este ales membru al Asociației Internaţionale „Societas Liturgica”, care are sediul la Toronto (Canada) şi Trier (Germania).

Anul 1992 aduce o nouă încercare în viaţă părintelui Liviu Streza, întrucât soția sa trece la cele veșnice. După ce îşi așază copiii pe drumul vieţii lor, părintele Liviu Streza alege să urmeze calea monahismului şi primeşte chipul îngeresc al călugăriei, la Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus, din mâinile părintelui său duhovnicesc, Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, în data de 20 iulie 1996, sărbătoarea Sfântului şi slăvitului Proroc Ilie Tesviteanul. Din acel moment a primit ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Mucenic Laurenţiu, arhidiaconul, ca pildă de slujire şi de mărturisire a credinţei creştine.

În data de 4 iulie 1996 este ales, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ca Episcop al Caransebeşului, iar în 11 august 1996 este hirotonit arhiereu şi instalat Episcop la Caransebeş de către Mitropolitul Nicolae Corneanu al Banatului.

În perioada 1997-2001, este delegat de Sfântul Sinod să viziteze şi să slujească în parohiile româneşti din „Banatul sârbesc”. Totodată, în această perioadă contribuie la alcătuirea Statutului de funcţionare şi la alegerea organelor de conducere ale noii Episcopii a Vârșețului, acum Dacia Felix, şi a făcut parte din Comisia de dialog între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă Sârbă.

În prezent, Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu este președintele Comisiei Teologice, Liturgice şi Didactice, președintele subcomisiei sinodale de canonizarea a sfinţilor români şi președintele subcomisiei pentru Calendar, ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În data de 3 noiembrie 2005, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a încredințat scaunul de Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, fiind instalat, în data de 13 noiembrie 2005, ca Mitropolit al Ardealului, în Catedrala Mitropolitană din Sibiu, de către vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist, împreună cu un numeros sobor de arhierei.

Cei 26 de ani de slujire arhierească, la Caransebeş şi la Sibiu, a Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, cu neobosită şi intensă lucrare misionară, pun în lumină taina rodirii spirituale ca împlinire a responsabilității de a mărturisi şi sluji, prin cuvânt şi faptă, prezența şi lucrarea lui Hristos Marele-Preot sau Arhiereul veșnic în Biserica Sa.

Mărturisitor și slujitor al Evangheliei iubirii milostive a lui Hristos, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurențiu, pe lângă o bogată activitate teologică academică, desfășurată ca profesor universitar, a consolidat şi a înnoit moștenirea vrednicilor săi înaintași, a împlinit și a înmulțit faptele iubirii milostive, prin fondarea mai multor instituții și așezăminte social-filantropice, prin multe activități culturale și misionare, prin creșterea numărului unităților bisericești (parohii şi mănăstiri), prin edificarea de noi lăcașuri de cult şi restaurarea celor vechi, intensificarea vieții parohiale şi monahale, a activității educative, cultural-religioase şi editoriale, în sprijinul întăririi prezenței ortodoxe şi românești în acest ținut plin de istorie, credință şi cultură românească.

În mod deosebit a inițiat, documentat şi susținut canonizarea marelui mitropolit Andrei Şaguna (21 iulie 2011). De asemenea, a pus în valoare frumusețile Catedralei Mitropolitane din Sibiu şi a susținut constant construirea Catedralei Mântuirii Neamului din București.

Apreciem inițiativa părinţilor slujitori din Administrația Arhiepiscopiei Sibiului şi a Corpului profesoral al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu de a edita un volum aniversar dedicat arhipăstorului lor, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu.

De asemenea, aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu şi asupra clerului şi credincioşilor din eparhia pe care o păstorește şi îl felicităm pe Înaltpreasfinţia Sa pentru modul în care a înmulțit darurile primite de la Dumnezeu, lucrând „cu timp şi fără timp”, îmbinând viața spirituală cu slujirea socială, dar şi pacea între culte cu dragostea de țară!

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) şi „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1), să-i dăruiască în continuare multă bunătate părintească şi multă râvnă sfântă pentru Biserică şi Neam!

Întru mulți şi fericiți ani, Înaltpreasfinţia Voastră!

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

Comentarii Facebook


Știri recente