Patriarhul Daniel îl felicită pe Episcopul Iustin la aniversarea de 60 de ani: Un ierarh dinamic şi misionar

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul aniversării a 60 de ani de viaţă a Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului şi Sătmarului:


Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului. Un ierarh dinamic şi misionar

Momentele aniversare din viaţa omului reprezintă un prilej de bucurie şi comuniune, ca pregustare a bucuriei şi comuniunii depline din iubirea Preasfintei Treimi. Un asemenea eveniment îl reprezintă aniversarea a 60 de ani de viaţă a Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului şi Sătmarului.

Născut în ziua de 23 iunie 1961, în Rozavlea, una dintre cele mai vechi așezări din Maramureșul istoric, din părinții drept credincioşi Ștefan și Maria Hodea, a primit la botez numele Ioan.

Dragostea şi devotamentul său faţă de Dumnezeu şi de Biserică i-au fost sădite încă din copilărie, prin părinţii şi bunicii săi, care s-au îngrijit ca fiul dăruit lor de Dumnezeu să se îndeletnicească mai înainte de toate cu rugăciunea. Astfel, în anul 1976 a intrat în viaţa monahală la Mănăstirea „Sfânta Ana”- Rohia, unde, în anul 1985, a primit chipul îngeresc al călugăriei şi numele Iustin, avându-l ca naș de călugărie pe părintele său duhovnicesc, Episcopul Justinian Chira.

După absolvirea Seminarului Teologic din Cluj-Napoca, a urmat cursurile Facultăţii de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu (1988-1992), pe care le-a absolvit cu calificative maxime, urmând mai târziu cursurile de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (2006-2011), finalizate cu teza de doctorat: „Personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul între mărturie și mesianism iudaic, în descrierea Evangheliilor și a literaturii necreștine”.

În anul 1984 a fost hirotonit diacon şi preot de către Preasfinţitul Părinte Justinian Chira, pe atunci Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Vadului Feleacului și Clujului, şi a fost numit stareţ al mănăstirii Rohia (1988-1994), unde, „făcându-se pildă credincioşilor cu vorbirea, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa şi cu viaţa curată” (1 Timotei 4, 12), a ajutat la înnoirea vieţii duhovniceşti şi misionare.

Înțelegând cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, Care spune: „Secerișul este mult, dar lucrătorii sunt puțini; rugaţi deci pe Domnul secerișului, ca să scoată lucrători la secerișul Său” (Luca 10, 2), Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea vrednicului de pomenire Părinte Justinian Chira, l-a ales pe Părintele Iustin ca Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureșului şi Sătmarului, în ziua de 22 martie 1994.

Fiind hirotonit întru arhiereu în data de 17 aprilie 1994, Preasfinţitul Părinte Iustin a sprijinit cu mult zel misionar şi cu multă osteneală, timp de 22 de ani, activitatea pastoral-misionară a Arhiepiscopului Justinian Chira, căruia i-a fost ucenic apropiat şi colaborator destoinic, armonizând smerenia ascultării cu elanul tinereții, cuvântul frumos cu hărnicia liturgică şi misionară!

După trecerea la Domnul a Arhiepiscopului Justinian Chira (30 octombrie 2016), prin lucrarea harului Preasfântului Duh, în ziua de 16 decembrie 2016, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales pe Preasfinţitul Părinte Iustin în demnitatea de Chiriarh sau conducător al Episcopiei Maramureșului şi Sătmarului, eparhie venerabilă prin vechimea ei istorică, greu încercată de vitregiile vremurilor, prin înstrăinare şi desființări abuzive, dar tânără şi dinamică prin rectitorirea ei în anul 1990.

Mărturisitor şi slujitor al Evangheliei iubirii milostive a lui Hristos, noul păstor şi părinte duhovnicesc al credincioşilor ortodocși din eparhia Maramureșului şi Sătmarului a împlinit şi a înmulțit faptele iubirii milostive, prin fondarea mai multor instituții şi așezăminte social-filantropice, prin promovarea învățământului teologic seminarial şi universitar, prin centre şi proiecte culturale şi pastoral-misionare, având ca prioritate lucrarea pastorală consacrată copiilor, tineretului şi familiei.

Cu multă osteneală şi zel misionar, Preasfinţitul Părinte Iustin a desfășurat în această eparhie o bogată activitate pastoral-liturgică şi social-misionară, slujind „cu timp şi fără timp” Biserica lui Hristos din ținutul străbun al Maramureșului, prin grija pentru înălțarea noii Catedrale Episcopale, cu hramul „Sfânta Treime”, din Baia Mare, prin creșterea numărului unităților bisericești (parohii şi mănăstiri), prin edificarea de noi lăcașuri de cult şi restaurarea celor vechi, prin intensificarea vieţii parohiale şi monahale, a activității educative, cultural-religioase şi editoriale.

Cunoscând râvna sa misionară, înțelepciunea sa pastorală şi dăruirea sa jertfelnică pentru Biserică, astăzi, la ceas aniversar, aducem mulţumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra persoanei Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin şi asupra clerului şi credincioşilor din Eparhia pe care o păstorește.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) şi „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1) să-i dăruiască în continuare aceeaşi dragoste şi aceeaşi râvnă sfântă pentru Biserică şi Neam, cu sănătate şi fericire, pace şi bucurie!

Întru mulţi şi fericiți ani, Preasfințite Părinte Iustin!

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: emaramures.ro

Abonează-te la newsletter şi fii la curent cu noutăţile!

Comentarii Facebook


Știri recente