Patriarhul Daniel îl felicită pe Episcopul Ieronim al Daciei Felix la împlinirea a 10 ani de arhierie

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis joi un mesaj la aniversarea a 10 ani de slujire arhierească a Preasfințitului Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix. 

„Aniversările în Biserică sunt momente de bucurie şi comuniune fraternă, care inspiră mai multă conlucrare în activitatea pastorală şi misionară a Bisericii, sunt momente de retrospectivă şi perspectivă, de recunoștință şi reînnoire”, a subliniat Preafericirea Sa în mesajul aniversar.

Mesajul de felicitare a fost citit de Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul la Catedrala Episcopală din Vârșeț, care și-a serbat joi hramul.

Redăm mesajul integral:


Preasfinţitului Părinte Ieronim la 10 ani de arhierie

Momentele aniversare din viaţa omului reprezintă un prilej de bucurie şi comuniune, ca pregustare a bucuriei şi comuniunii depline din iubirea Preasfintei Treimi. Un asemenea eveniment îl reprezintă aniversarea Preasfințitului Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, care împlinește anul acesta, 2024, zece ani de la hirotonia întru arhiereu.

Aniversarea unui deceniu de slujire arhierească este un prilej deosebit de a mulțumi cu evlavie lui Dumnezeu pentru darurile revărsate în această perioadă asupra Preasfinției Sale şi de a pomeni cu recunoștință şi preţuire pe toţi cei care l-au ajutat să facă roditoare aceste daruri, cler şi popor, părinţi şi fii duhovnicești, frați şi surori în Hristos-Domnul.

Aniversările în Biserică sunt momente de bucurie şi comuniune fraternă, care inspiră mai multă conlucrare în activitatea pastorală şi misionară a Bisericii, sunt momente de retrospectivă şi perspectivă, de recunoștință şi reînnoire.

Marea demnitate şi responsabilitate de a mărturisi şi sluji, prin cuvânt şi faptă, prezenţa şi lucrarea lui Hristos Marele-Preot sau Arhiereul veşnic în Biserica Sa, explică de ce episcopul a fost numit încă din primele veacuri ale Bisericii „om al lui Dumnezeu” (cf. 1 Timotei 6, 11), „slujitor al lui Hristos şi iconom al tainelor lui Dumnezeu” (cf. 1 Corinteni 4, 1), învrednicindu-se de îndoită cinste, ca unul ce se osteneşte cu „vestirea cuvântului şi cu învăţătura” (1 Timotei 5, 17).

Cu multă osteneală şi zel misionar, între anii 1994-2014, Preasfinţitul Părinte Ieronim a desfășurat o bogată activitate pastoral-liturgică, misionară și edilitară în Țara Sfântă, ca Delegat al Patriarhiei Române la Sfintele Locuri şi Superior al Sfintelor Așezăminte Româneşti de la Ierusalim, Ierihon şi Iordan.

În această demnitate, slujind „cu timp şi fără timp”, concomitent cu asigurarea protocolului pentru delegațiile de stat sau bisericești, cu reprezentarea Patriarhiei Române la diferite ceremonii, întruniri sau conferinţe și sprijinul oferit pelerinilor români care vizitau Locurile Sfinte, Preasfinția Sa s-a remarcat prin construirea Așezământului Românesc pentru pelerini de la Ierihon: biserica mare, impunătoare, căminul pentru pelerini, săli de conferinţe, două paraclise, spații administrative, toate lucrate cu multă migală şi măiestrie.

După cei aproape 20 ani de activitate intensă în Țara Sfântă, cu bogată rodire spirituală și ctitoricească, în anul 2009, la propunerea noastră, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales episcop-vicar patriarhal, iar în anul 2014, la sărbătoarea Înălțării Domnului, a fost hirotonit arhiereu.

Cunoscând râvna sa misionară, înțelepciunea pastorală şi dăruirea jertfelnică pentru Biserică, l-am recomandat pentru slujirea de Episcop (administrator) al Episcopiei Daciei Felix, sub autoritatea directă a Patriarhiei Române, iar Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales în această demnitate, în ședința de lucru din 05 iulie 2022.

Astăzi, la ceas aniversar, aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Preasfinţitului Părinte Episcop Ieronim al Daciei Felix şi asupra clerului şi credincioşilor din Eparhia pe care o păstorește.

Cu părintească binecuvântare şi frățească dragoste în Hristos îl felicităm pentru noua sa activitate şi ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) şi „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1), să-i dăruiască în continuare multă dragoste şi râvnă sfântă pentru Biserică şi Neam, întru mulţi şi fericiţi ani!

Întru mulţi şi fericiți ani, Preasfințite Părinte Ieronim!

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu


Știri recente