Patriarhul Daniel: Iisus Hristos este Dumnezeu-Omul Care mântuieşte omenirea de păcate şi de moarte

Iisus Hristos este Dumnezeu-Omul Care mântuieşte omenirea de păcate şi de moarte, dăruindu-i iertare, înviere şi viaţă veşnică, a spus duminică Părintele Patriarh Daniel.

În predica rostită la Paraclisul Sfântul Grigorie Luminătorul al Reşedinţei Patriarhale, Patriarhul a explicat că Iisus Hristos este Dumnezeu şi Om, iar în El se unesc dumnezeirea necreată şi umanitatea creată; se unesc cerul şi pămân­tul, veşnicia şi timpul, pentru ca oamenilor pământeni vieţuitori în timp Hristos să le dăruiască viaţa cerească veşnică.

Textul biblic al Duminicii dinaintea Naşterii Domnului (Matei 1:1-25) prezintă Genealogia Mântuitorului şi, potrivit Preafericirii Sale, exprimă aşteptarea cu speranţă a Mântuitorului Iisus Hristos de-a lun­gul generaţiilor şi pregătirea în credinţă a oamenilor pentru venirea Lui.

Generaţiile umane au fost pregătite treptat pentru venirea şi primirea Mântuitorului. O contribuţie majoră în acest sens au avut-o Prorocii Vechiului Testament care au prevăzut şi au prezis pe Cel ce urma să Se întrupeze sau să Se facă Om, a spus Părintele Patriarh. Preafericirea Sa a adăugat că ei au prezis, cu sute de ani înainte, că El Se va naşte din Fecioară, că locul naşterii va fi Betleemul Iudeii.

Ca o particularitate în ce priveşte pericopa citită astăzi, enumerarea generaţiilor pe linie bărbătească include la un moment dat şi pomenirea a patru femei care  nu sunt evreice, ci de neam străin. Aceasta înseamnă, a spus Patriarhul, că nu numai poporul evreu este chemat la mântuire, ci şi popoarele de altă etnie. De asemenea, prezenţa femeilor in genealogia Mântuitorului ne arată că nu numai bărbaţii au valoare în fata lui Dumnezeu si în lucrarea Lui mântuitoare, ci şi femeile.

Partea finală a textului biblic tratează naşterea supranaturală a Mântuitorului Iisus Hristos. Părintele Patriarh a evidenţiat că Mântuitorul S-a născut precum toţi oamenii, dar zămislirea Sa a fost una dumnezeiască.

Iisus Hristos Se naşte ca om din femeie, după cum se nasc toţi oamenii, dar zămislirea Sa ca om nu provine dintr-o iubire trupească între un bărbat şi o femeie, ci este lucrare supra­naturală (mai presus de fire) a Duhului Sfânt în natura umană a Fecioarei Maria din care Se zămisleşte sau se întrupează şi apoi Se naşte Pruncul Iisus, Fiul Cel veşnic al lui Dumnezeu-Tatăl, a spus Preafericirea Sa.

Prin Naşterea Sa, Iisus Hristos a pregătit taina Botezului creştin pentru ca omul să înceapă o viaţă nouă în El. Patriarhul a explicat că întrucât lisus Hristos Se întrupează de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria, El pregăteşte taina Botezului creştin, prin care omul se naşte din Duhul Sfânt şi din apă, pentru ca în însăşi viaţa biologică, pământească, trecătoare, să înceapă o viaţă spirituală cerească şi veşnică.

În ce priveşte planul de pregătire a umanităţii pentru venirea Fiului Său în lume, acesta evidenţiază iubirea milostivă şi răbdătoare a lui Dumnezeu, a continuat Patriarhul, dar şi respectul Lui faţă de libertatea persoanelor şi a popoarelor, cărora le propune mântuirea, dar nu le-o impune.

La finalul expunerii sale, Părintele Patriarh Daniel a atras atenţia că evanghelia de astăzi ne face o chemare pentru a ne pregăti duhovniceşte în timpul rămas până la Praznicul Naşterii Domnului, cu scopul de a-L primi cu pace şi bucurie pe Hristos Domnul în sufletele şi casele noastre. Fiul lui Dumnezeu Se face Om pentru ca noi oamenii să dobândim înfierea divină prin har şi împărăţia lui Dumnezeu, spre slava Preasfintei Treimi şi spre a noastră mântuire. Amin!

Foto Credit: Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente