Patriarhul Daniel despre Sf. Ap. Petru şi Pavel: Diferiți ca temperament și cultură, dar cu foarte multe daruri și virtuți în comun

Patriarhul Daniel a vorbit miercuri în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” din Reședința Patriarhală despre trăsăturile, viaţa şi activitatea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, cinstiţi în 29 iunie.

”Considerați primul şi ultimul dintre apostoli

Patriarhul României a subliniat că cei doi sunt numiți în cărțile de cult ortodoxe corifeii apostolilor, adică cei mai mari între apostoli.

„Într-adevăr, ei sunt mari atât prin învățătura, cât mai ales prin jertfelnicia lor. Acești doi slăviți apostoli au fost binecuvântați de Dumnezeu cu multe daruri, în cele din urmă au fost mărturisitori cu prețul vieții lor, ai credinței lor în Iisus Hristos. Ambii apostoli au murit ca mucenici la Roma, în anul 67, în timpul împăratului persecutor Nero, în ziua de 29 iunie. Sfântul Apostol Petru a fost răstignit cu capul în jos pe Colina Vaticanului, iar Sfântul Apostol Pavel, pentru că era cetăţean roman, a fost decapitat cu sabia pe drumul de la Roma care merge spre mare”.

„Acești doi sfinți sunt considerați primul şi ultimul dintre apostoli. În cărțile Noului Testament, Sfântul Apostol Petru apare în listele apostolilor ca fiind primul, deși se știe că cel dintâi chemat la apostolie a fost fratele său, Sfântul Apostol Andrei din Betsaida Galileii. Sfântul Apostol Pavel este într‑un fel al treisprezecelea apostol, pentru că el a venit mai târziu, a fost chemat mai târziu la demnitatea de a fi trimis al lui Hristos ca să propovăduiască Evanghelia Sa”.

„Sfântul Apostol Petru este în iconografia noastră reprezentat cu două chei, pentru că i-a zis Mântuitorul, ca urmare a mărturisirii dumnezeirii lui Iisus, Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui. Şi îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri (Matei 16:18-19). Aceste chei ale Sfântului Petru sunt tâlcuite de Sfinţii Părinţi ai Bisericii ca fiind pocăinţa pentru păcate şi primirea iertării păcatelor. Prin aceasta se intră în Împărăţia Cerurilor: prin pocăinţă şi prin iertare”.

„Sfântul Apostol Pavel, deşi a venit mai târziu la apostolie, a devenit primul ca hărnicie misionară. El a realizat mai multe călătorii misionare în Asia Mică şi în Europa, încât a întemeiat o mulţime de comunităţi creştine”, a menţionat Părintele Patriarh Daniel.

Ce au în comun

Potrivit Preafericirii Sale, cei doi Apostoli „sunt diferiți ca temperament și cultură, dar au și foarte multe daruri și virtuți în comun”.

„Aici trebuie să reamintim că au, mai întâi credinţă fierbinte în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și o legătură vie cu El, astfel amândoi Apostolii mărturisesc dumnezeirea lui Iisus Hristos. Sfântul Petru a mărturisit dumnezeirea lui Iisus Hristos zicând: Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui Viu! (Matei 16:16), iar Sfântul Pavel a mărturisit că în Hristos locuieşte trupeşte toată plinătatea dumnezeirii (Coloseni 2:9); deoarece în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă (1 Timotei 3:16)”.

„Amândoi mai au în comun o puternică trăire sau experiență a pocăinței, a convertirii. Unul s‑a lepădat de trei ori de Hristos, Sfântul Apostol Petru, şi apoi a plâns cu amar și a regretat toată viața sa că s-a lepădat de Hristos. Iar celălalt, Sfântul Apostol Pavel, care se numea Saul din Tars, a prigonit Biserica și toată viața sa a regretat că a fost prigonitor sau persecutor al Bisericii”.

„Acești doi apostoli au avut în comun dragostea puternică față de Hristos și față de unitatea Bisericii. De aceea, Sfântul Apostol Petru le cere creștinilor să păstreze dreapta credinţă, zicând că au fost în popor şi proroci mincinoşi, după cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura eresuri pierzătoare şi, tăgăduind chiar pe Stăpânul Care i-a răscumpărat, îşi vor aduce lor grabnică pieire… (2 Petru 2:1-22)”.

„Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre dragostea faţă de Hristos, zice: Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? … Căci sunt încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălţimea, nici adâncul şi nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de iubirea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru (Romani 8, 35, 38-39)”.

„Iar în altă parte, el arată grija pentru Biserică în lucrarea sa misionară zicând: Pe lângă cele din afară, ceea ce mă împresoară în toate zilele este grija de toate Bisericile (2 Corinteni 11:28)”.

„Nu în ultimul rând, cei doi apostoli ai lui Hristos au în comun mucenicia lor la Roma în aceeași zi”, a precizat Patriarhul Daniel.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat că cei doi sfinţi sunt cinstiţi de Biserica noastră în mod deosebit şi prin mulţimea hramurilor pe care le au multe dintre lăcaşurile de cult ortodoxe.

„Aceasta ne arată că ei sunt luminători, dascăli ai credinţei, pocăinţei, unităţii Bisericii şi vieţii sfinte creştine. Sunt pline de învăţături şi de îndemnuri la viaţă sfântă toate scrierile lor”.

Patriarhul României i-a felicitat apoi pe cei care îşi serbează de Sf. Ap. Petru şi Pavel ziua onomastică.

„Cu prilejul acestei sărbători, care mâine va fi urmată de Soborul tuturor Apostolilor, 30 iunie, dorim tuturor celor care poartă numele de Petru sau Pavel, precum şi derivate, sănătate şi bucurie, pace şi mult ajutor de la Dumnezeu în păstrarea şi întărirea credinţei şi în săvârşirea faptelor bune, spre slava Preasfintei Treimi şi spre a noastră mântuire”.

Citeşte şi: Aproape 1.300 de Antimise au fost sfinţite de Patriarhul României

Foto credit: Ziarul Lumina

Urmăriți-ne pe Twitter: @AgentiaBasilica

Comentarii Facebook


Știri recente