Patriarhul Daniel a aniversat 66 de ani prin rugăciune

Patriarhul Daniel a aniversat 66 de ani prin rugaciune in Paraclisul istoric al Resedintei Patriarhale

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a împlinit astăzi 66 ani. Preafericirea Sa a sărbătorit momentul aniversar prin rugăciune.

În paraclisul istoric al Reşedinţei Patriarhale, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul a oficiat o slujbă de Te Deum ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Preafericirii Sale de-a lungul timpului.

Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Arhim. Paisie Teodorescu, Vicar Patriarhal, arhim. Nectarie Şofelea, Exarh Administrativ al Mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureştilor, Consilieri Patriarhali, preoţi şi diaconi s-au rugat împreună cu PS Varlaam Ploieşteanul pentru Patriarhul nostru.

La finalul ceremonialului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adus slavă Tatălui Ceresc pentru binecuvântările primite de la Dumnezeu în acest răstimp. Întâistătătorul Bisericii noastre a evidenţiat că viaţa este un dar de la Dumnezeu pe care noi trebuie să îl cultivăm, să îl înmulţim, să îi cerem ajutorul lui Dumnezeu pentru a-l face roditor.

Patriarhul nostru a subliniat că această zi reprezintă un popas duhovnicesc de mulţumire adusă lui Dumnezeu, dar şi de pomenire cu respect şi recunoştinţă a celor prin care Dumnezeu a lucrat în viaţa noastră.

În cuvântul său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre importanţa rugăciunii şi rolul ei în unitatea Bisericii. Rugăciunea este cea mai puternică forţă spirituală, a spus Preafericirea Sa:

Arhiereul se roagă pentru cler şi popor, iar clerul şi poporul se roagă pentru el. Ierarhul aduce sfânta jertfă pentru iertarea păcatelor, pentru sănătatea şi mântuirea poporului, iar poporul se roagă pentru sănătatea şi mântuirea ierarhului cerând de la Dumnezeu ajutor ca să poată păstra dreapta credinţă şi să conducă pe calea mântuirii pe cei care i-au fost încredinţaţi spre păstorire.

În încheierea cuvântului său, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a mulţumit tuturor celor care ne ajută cu sfatul bun, cu lucrarea bună, şi cu rugăciunile fierbinţi adresate Mântuitorului Iisus Hristos, Maici Domnului şi tuturor sfinţilor.


Patriarhul României aniversează 66 ani


La moment aniversar, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul a dăruit Preafericirii Sale un coş cu flori şi a evocat slujirea vrednică a Părintelui Patriarh Daniel de-a lungul celor 66 de ani.

Cu prilejul acestei binecuvântate aniversări a naşterii Preafericirii Voastre în Dobşreştiul de acum 66 ani vă dorim şi noi, ierarhi, preoţi şi credincioşi, vieţuitorii din mănăstiri, colaboratorii din cadrul Consiliului Naţional Bisericesc şi al Consiliului Eparhial al Sfintei Eparhi a Bucureştilor, viaţă îndelungată cu multă sănătate şi putere de muncă plină de împliniri şi bucurii, multă inspiraţie, mult curaj şi mult ajutor de la Dumnezeu, Părintele luminilor, în depăşirea încercărilor prin care trece neamul şi Biserica noastră. Să ne trăiţi întru mulţi şi fericiţi ani.

Cu acest prilej au fost transmise mesaje de felicitare din parte autorităților centrale și locale. Prezent la eveniment, Secretarul de stat pentru culte, Victor Opaschi, a apreciat buna colaborare dintre Biserică și Stat.

Pentru că astfel de momente sunt, mai înainte de toate, prilej de bucurie şi mulţumire aş vrea să vă exprim recunoştinţa mea pentru cooperarea cu Secretariatul de Stat pentru Culte şi pentru întreg sprijinul pe care îl acordaţi instituţiei, felul în care răspundeţi solicitărilor noastre, prompt şi riguros;  sfaturile şi sprijinul pe care ni le-aţi acordat în momente dificile m-au ajutat şi ne-au ajutat extraordinar de mult.

În cuvântul său, Victor Opaschi a evidenţiat o însuşire a Patriarhului Daniel atât de necesară în societatea de astăzi în rândul oamenilor publici.

Din întreaga activitate a Preafericirii Voastre, a spus Secretarul de stat pentru culte, se vede limpede că aveţi un dar extraordinar, care din păcate lipseşte adesea oamenilor publici, şi anume viziune, o viziune solidă, bine ancorată în tradiţie, totodată atentă, receptivă la nevoile prezentului care a făcut şi face posibilă, în vremuri nu uşoare, afirmarea importanţei şi rolului deosebit al Bisericii în Societate.  


Patriarhul României s-a născut în data de 22 iulie 1951, în satul Dobrești, comuna Bara, județul Timiș, fiind al treilea copil în familia învățătorului Alexie și Stela Ciobotea.

În 12 septembrie 2007 Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales în funcția de Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române și Locțiitor al Tronului Cezareei Capadociei. Întronizarea Prefericitului Patriarh Daniel a avut loc duminică, 30 septembrie 2007, la Catedrala Patriarhală din București.

Foto credit: Robert Nicolae / Agenţia de ştiri Basilica

 

Comentarii Facebook

Comentarii recente
 1. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române – la ceas omagial şi aniversar – împlinirea frumoasei vârste de 66 de ani (1951 – 2017)…

  La acest mărit praznic şi deosebit ceas aniversar – al zilei Preafericirii Voastre de naştere, a împlinirii unei frumoase vârste, de 66 de ani de viaţă rodnică şi pilduitoare, precum şi a împlinirii a zece ani de patriarhat vrednic, rodnic, îmbelşugat şi binecuvântat de Dumnezeu, doresc să vă felicit, în mod deosebit şi să vă urez, Preafericirea Voastră, să aveţi parte, în continuare, de multă sănătate, de susţinută putere de muncă, de alese realizări şi sporite împliniri duhovniceşti, toate însoţite de un sincer şi călduros „La Mulţi, Binecuvântaţi şi Fericiţi Ani!”
  Să vă bucuraţi de realizările şi împlinirile de până acum, să le cultivaţi şi să le înmulţiţi pe mai departe, îndeosebi pe cele de ordin pastoral – misionar, duhovnicesc şi cărturăresc, în această nobilă şi măreaţă ascultare de Păstor Duhovnicesc al românilor dreptslăvitori creştini, de aici şi de pretutindeni!…
  Dumnezeu să vă ajute, în continuare, în tot lucrul cel bun! Amin!…
  Aşadar, acum, la ceas de mare bucurie spirituală, îi urăm cu toţii un sincer şi călduros „La Mulţi, Binecuvântaţi şi Fericiţi Ani!” Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care, la 22 iulie anul 2017, împlineşte frumoasa şi binecuvântata vârstă de 66 de ani precum şi, în curând, adică la data de 30.09.2017, zece ani de patriarhat pilduitor, dinamic, harnic şi darnic, în slujba Bisericii Ortodoxe Române.
  Erudit de seamă şi cărturar desăvârşit, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a reuşit să dăruiască întregii comunităţi ortodoxe o rază de lumină spre calea mântuirii.
  Originar din Banat, mireanul Dan – Ilie Ciobotea avea să vadă lumina zilei în anul 1951, la 22 iulie, în localitatea Dobreşti, din judeţul Timiş, fiind cel de-al treilea copil al învăţătorului Alexie şi al Stelei Ciobotea. Crescut în casă de dascăli, micuţul a desluşit primele taine ale Abecedarului la Şcoala Primară din satul natal, urmând apoi cursurile gimnaziale de la şcoala din localitatea Lăpuşnic. Între anii 1967 şi 1970 a fost licean mai întâi la Buziaş şi apoi la Lugoj.
  Din puţinele mărturii pe care le avem despre aceste etape de viaţă ale Patriarhului Daniel, am aflat cu mare bucurie despre o dorinţă pe care mama sa, Stela, a făcut-o deseori cunoscută, aceea ca fiul său să devină preot. Vocaţia sa a fost, fără îndoială, incontestabilă.
  De la Lugoj a plecat la Sibiu, spre a-şi continua studiile la Institutul Teologic Universitar. În perioada anilor 1974 – 1976, tânărul Dan – Ilie Ciobotea a frecventat cursurile de doctorat ale Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, Secţia Sistematică, sub îndrumarea Părintelui Profesor Doctor Dumitru Stăniloae, care, cu prilejul susţinerii tezei „Teologie şi spiritualitate creştină. Raportul dintre ele şi situaţia actuală”, declara: „Spiritualitatea adevărată a preotului este să trăiască în aşa fel încât să poată răspunde şi întrebărilor omului de azi, dar să rămână şi preot adevărat. Cu o preoţime fără cultură teologică şi fără trăirea demnităţii şi misiunii sublime a preoţiei se va ajunge la îndepărtarea poporului credincios de Biserică”.
  În perioada redactării şi elaborării tezei de doctorat, tânărul Dan – Ilie Ciobotea a avut ca îndrumători şi pe alţi doi reputaţi profesori francezi, Gerard Ziegwald şi André Benoit. La 15 iunie anul 1979 şi-a susţinut teza de doctorat la Facultatea de Teologie Protestantă din Strassbourg, Franţa, cu titlul „Réflexion et vie chrétiennes aujourd’hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité”. Traiectul acestui stagiu de doctorat a fost impresionant – la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii de Ştiinţe Umane din Strassbourg şi la Universitatea Albert Ludwig din Freiburg im Breisgau, Facultatea de Teologie Catolică, Germania.
  La numai un an după susţinerea tezei de doctorat, în anul 1980, a fost numit lector la Institutul Ecumenic de la Bossey din Elveţia, fiind şi profesor asociat la Geneva şi Fribourg. În această perioadă, ca şi în cea a cursurilor doctorale, a participat la numeroase întruniri ecumenice, printre care se numără: al treilea Congres Ortodox al Europei Occidentale de la Amiens, lângă Paris (1977), Colocviul despre Filioque de la Klingenthal Franţa (1978 şi 1979), Conferinţa Studenţilor Creştini de la Wellesley, SUA (1979) şi Conferinţa ecumenică de la Cambridge Boston, SUA (1979), la cele din urmă cu tema „Credinţa, ştiinţa, viitorul”.
  De asemenea, se pot aminti Reuniunea ecumenică asupra spiritualităţii creştine de azi de la Mănăstirea Valamo din Finlanda (1981), Reuniunea ecumenică „Iisus Hristos – Viaţa lumii” de la Niederaltaich, Germania (1982), Reuniunea ecumenică asupra rugăciunii pentru unitatea creştinilor de la Veneţia (1982) şi A şasea adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Vancouver (1983).
  Pe fondul unor studii aprofundate legate de misiunea ortodoxă, este lesne de înţeles apropierea tânărului Dan – Ilie Ciobotea de cuvântul Evangheliei. Acest lucru a determinat hotărârea viitorului Patriarh de a intra în viaţa monahală. Sub îndrumarea duhovnicească a Părintelui Arhimandrit Ilie Cleopa, care i-a fost şi naş de călugărie, în anul 1987 a devenit monah, cu numele Daniel.
  Într-un interviu acordat de Preafericitul Părinte Patriarh lui Jürgen Henkel, unul dintre cunoscătorii occidentali ai ortodoxiei, se pune mare preţ pe mesajul Evangheliei: „Prin predicile şi cuvintele mele am încercat mereu să desluşesc oamenilor cât mai clar mesajul Evangheliei. Trebuie să turnăm în forma potrivită conţinutul nu întotdeauna uşor al Evangheliei. De exemplu, când întâlnesc în cadrul predicii termeni teologici precum epicleză, încerc să-i explic de îndată. La întâlnirile cu oameni simpli, de la muncitori până la ţăranii de la sate, trebuie să reuşim să găsim limbajul potrivit.
  În România, oamenii se bucură când au prilejul să discute cu teologi, preoţi sau episcopi. Activitatea pastorală trebuie să ia în considerare în mod serios acest lucru” (Sursa: Centrul de presă Basilica al Patriarhiei Române, Jürgen Henkel, în dialog cu Patriarhul ales al Bisericii Ortodoxe Române, Daniel Ciobotea).
  Activitatea ştiinţifică şi pastoral – misionară a Părintelui Patriarh Daniel a cunoscut multiple şi diverse valenţe, care i-au conturat un profil spiritual aparte.
  Ajuns Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a pus, şi pune în continuare, mare preţ pe vindecarea sufletului: „Ce-ar putea da omul în schimb pentru sufletul său? Ce-i foloseşte lui dacă câştigă lumea aceasta, dar îşi pierde sufletul său? Aici este esenţialul vieţii pe Pământ. Dacă nu avem Biserică şi nu avem preot, riscăm să ne pierdem sufletul. Degeaba construim altceva dacă nu construim în primul rând casa pentru vindecarea sufletului de păcate, pentru luminarea lui.”
  La 12 septembrie anul 2007 Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales în funcţia de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi Locţiitor al Tronului Cezareei Capadociei. Întronizarea Preafericitului Patriarh Daniel s-a făcut duminică, 30 septembrie 2007, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, moment şi eveniment de la care, iată se împlinesc, deja, zece ani…
  În activitatea sa de până acum, Părintele Patriarh Daniel s-a remarcat ca fondator de instituţii, publicaţii, organizator de simpozioane, colocvii, congrese şi expoziţii, iniţiator, sprijinitor şi coordonator a numeroase programe sociale, culturale şi educative.
  A înfiinţat şi susţinut mai multe instituţii de învăţământ teologic, facultate şi seminarii, mai multe asociaţii social – filantropice şi centre cultural – pastorale, atât în Moldova unde a fost arhipăstor 17 ani, cât şi în Arhiepiscopia Bucureştilor.
  O grijă deosebită a arătat pentru monahism, numărul mănăstirilor şi schiturilor crescând în timpul păstoririi Preafericirii Sale.
  Tot în timpul arhipăstoririi Sale, au fost canonizaţi mai mulţi sfinţi români, au fost înfiinţate sau reactivate eparhii, iar mai multe episcopii istorice din ţară au fost ridicate la rangul de arhiepiscopie.
  A efectuat o vizită irenică la Constantinopol, vizite pastorale în Austria, Franţa, Germania, Austria şi Spania, precum şi vizite canonice în mai multe arhiepiscopii şi episcopii din ţară.
  De asemenea, în cursul şi vara anului trecut – 2016, a avut un rol deosebit şi o contribuţie esenţială, substanţială şi consistentă la buna organizare, desfăşurare, lămurire şi clarificare a temelor, subiectelor, discuţiilor şi dezbaterilor în cadrul Întâlnirii Pan – Ortodoxe din Insula Creta – Grecia.
  Totodată, între multe altele, remarcăm şi reţinem faptul că la Bucureşti, Părintele Patriarh Daniel a pus bazele primului Centru de Presă al Bisericii Ortodoxe Române, BASILICA, care cuprinde Radio TRINITAS, TV TRINITAS, Ziarul LUMINA, Agenţia de ştiri BASILICA şi Biroul de Presă al Patriarhiei Române, despre care a spus şi afirmat că: „Acestea sunt mijloace pastorale extraordinare care aduc noutatea acestei lucrări pe care Biserica trebuie să o împlinească astăzi cu alte mijloace.
  Altfel spus, întreaga activitate a Bisericii este oglindită zilnic, este urmărită şi este făcută cunoscut tuturor credincioşilor din Biserică pentru ca să se exprime în acelaşi timp şi unitatea în această acţiune”.
  De reţinut şi subliniat, însă, faptul, că marele demers şi proiect al actualului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române este şi rămâne construirea Catedralei Mânturii Neamului care se află, în momentul de faţă, într-un avansat stadiu de realizare şi finalizare a lucrărilor.
  Cu alte cuvinte, toate acestea nu sunt altceva decât nişte lucruri pilduitoare acum, la acest moment aniversar, când fiecare dintre noi, începând cu ierarhii, apoi cu preoţii şi cu noi, credincioşii, suntem alături de Întâistătătorul Bisericii noastre.
  Patriarhul nostru deţine mai multe funcţii şi onoruri, cum ar fi cea de membru titular al Academiei Internaţionale de Ştiinţe Religioase de la Bruxelles, şi a obţinut mai multe titluri şi distincţii. Este Doctor Honoris Causa al mai multor universităţi din ţara noastră, precum şi al Universităţii Catolice ‘Sacred Heart’, Fairfield, Connecticut – S.U.A., iar la 30 septembrie anul 2007, când a fost întronizat ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, a primit, din partea Preşedintelui României de atunci – Domnul Traian Băsescu, Ordinul ‘Steaua României’ în grad de mare Cruce, de atunci, împlinindu-se, iată, în această toamnă, rotund, zece ani…
  Părintele Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române a fondat mai multe publicaţii şi a participat la peste 130 de simpozioane, congrese, conferinţe, colocvii sau întruniri naţionale şi internaţionale şi a publicat mai multe volume. Este autorul a peste 1300 de articole, studii în română, franceză, engleză şi germană, cuvântări şi prefeţe. Mai multe studii şi articole au apărut în alte limbi, după cum ne informează (şi) Ziarul Lumina – Cotidianul Patriarhiei Române.
  Aşadar, acum, în încheierea acestei modeste dar sincere evocări, cu caracter omagial şi aniversar, vă mărturisesc faptul, Preafericirea Voastră că eu personal, mă simt foarte onorat pentru faptul că am avut fericitul prilej şi marea şansă de vă întâlni şi de vă cunoaşte, motiv pentru care am ţinut neaparat să-mi exprim, (şi) în scris, recunoştinţa, gratitudinea şi respectul meu la acest ceas aniversar, când vă doresc să aveţi parte, în continuare, de multă sănătate, de mult spor şi de multe împliniri duhovniceşti!…

  Dumnezeu să vă poarte de grijă şi să vă ajute, în continuare, în tot lucrul cel bun! Amin!…

  Un sincer şi călduros „La Mulţi, Binecuvântaţi şi Fericiţi Ani!” Preafericite Părinte Patriarh Daniel!…

  Bucureşti – 22.07.2017

  Cu aleasă preţuire şi deosebită consideraţie,
  Dr. Stelian Gomboş

  https://steliangombos.wordpress.com/

Lasă un răspuns


Știri recente