Patriarhul: Ce este inima curată și bună și cum putem împlini rostul vieții noastre

„Rostul vieții este primirea și rodirea cuvântului lui Dumnezeu”, a spus duminică Patriarhul Daniel. Doar oamenii cu inima curată și bună fac cuvântul lui Dumnezeu să rodească gânduri, cuvinte și fapte bune. Preafericirea Sa a explicat ce înseamnă să ai inimă curată și bună, terenul fertil pentru roadele spirituale.

Vorbind despre cele patru categorii de oameni prezentate de Mântuitorul Iisus Hristos în Pilda semănătorului, Patriarhul României a subliniat că „numai a patra categorie, și anume oamenii cu inima curată și bună, fac roditor cuvântul lui Dumnezeu”.

„Inimă curată înseamnă inimă sinceră și smerită, iar inimă bună înseamnă inimă milostivă, darnică, generoasă. Cu alte cuvinte, nu e suficient ca omul să fie sincer și evlavios, să aibă inimă curată, ci trebuie să fie și milostiv, să arate bunătatea sa prin fapte ale iubirii milostive și smerite”, a precizat părintele patriarh.

„Inima aceasta curată și bineplăcută lui Dumnezeu este o inimă curățită. Ea se curățește de păcate, de gânduri rele, de planuri păcătoase, de aspirații greșite, prin pocăință”, a explicat Preafericirea Sa.

„«Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele» se spune în cel mai cunoscut psalm de pocăință, Psalmul 50, pe care noi îl rostim foarte adesea în timpul rugăciunilor particulare, dar și al rugăciunilor Bisericii.”

„Inima aceasta despre care vorbește Psalmul 50 nu se referă la organul care pulsează sângele în corp, ci inima înseamnă aici centrul vieții spirituale, locul – sau starea mai bine zis – în care se unesc gândirea, simțirea și voința omului”, a explicat patriarhul.

„De aceea există expresia în Sfânta Scriptură: «ce cugetați în inimile voastre». Este vorba despre inima gânditoare: este gândirea unită cu simțirea.”

„Deci cele dinlăuntru ale mele înseamnă viața duhovnicească interioară, viața spirituală a omului, acolo unde gândurile bune se luptă cu gândurile rele. Iar gândurile bune, atunci când stăpânesc sufletul omului, dau naștere la cuvinte bune și la fapte bune”, a adăugat Patriarhul Daniel.

„Evanghelia de astăzi ne arată că omul cu inima curată, adică omul sincer și smerit, dacă practică și faptele bune și este milostiv, se aseamănă cu Dumnezeu cel sfânt și milostiv”, a adăugat Preafericirea Sa. „Omul cu inimă curată și bună se comportă tot timpul cu sinceritate și cu bunătate, cu milostenie.”

„Care sunt oamenii cei mai cunoscuți ca având inimă curată și bună? Sunt sfinții lui Dumnezeu din calendarul Bisericii. Aceștia și-au curățit inima prin pocăință, prin spovedanie. Au luminat-o și au sfințit-o prin Sfânta Împărtășanie și au săvârșit fapte bune, ca o confirmare vizibilă a inimii lor curate și bune.”

„Roadele Duhului Sfânt sunt rodirile harului în inima curată și bună”, a continuat Patriarhul României. Sf. Ap. Pavel „amintește că acestea sunt bunătatea, dragostea, curăția, îndelunga-răbdare, credința și, în mod deosebit, fapta cea bună, sau milostenia”.

Pentru a le primi, „noi avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, ca să curățim permanent inima noastră, adică gândurile, simțirea și voința, și să arătăm fapte de milostenie, pentru ca astfel să ne asemănăm cu Dumnezeu cel sfânt și milostiv și să împlinim îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos, Care zice: «Fiți milostivi, precum Tatăl vostru din ceruri milostiv este»”, a încheiat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente