Patriarhii României – evocări omagiale

Recent, sub egida Editurii BASILICA a Patriarhiei Române, a apărut albumul Patriarhii României – evocări omagiale. Noua lucrare a fost oferită cititorilor cu puţine zile înaintea Duminicii Ortodoxiei, sărbătoare cu prilejul căreia am cinstit în mod deosebit podoabele Bisericii Dreptmăritoare, iar în Catedrala Patriarhală s-au săvârşit rugăciuni de mulţumire aduse lui Dumnezeu pentru ocrotirea şi ajutorul dăruit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în slujirea Bisericii şi a poporului român, în cei 25 de ani de arhierie.

Albumul de a cărui rigoare a slovei, acurateţe lingvistică şi editorială s-au îngrijit Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, şi părintele Sorin-Vasile Tancău, ostenitor în cadrul Editurilor Patriarhiei Române, este o candelă a bucuriei efortului ce rodeşte, este o făclie ce aduce raze de lumină din istoria şi viaţa Bisericii.

Într-o perioadă în care toate aspectele sociale sunt afectate de secularizare, în care se încearcă diminuarea rolului Bisericii în viaţa cotidiană şi mai ales în educaţia tinerei generaţii, noua apariţie întruchipează în scurte medalioane efortul cu timp şi fără timp al Întâistătătorilor Bisericii noastre dornici să-şi păzească şi să-şi ocârmuiască aşa cum se cuvine turma încredinţată, în diferite vremuri.

În sensul strict al cuvântului, volumul de faţă nu este o carte de autor, nu este doar o monografie pur istorică, ci se înfăţişează ca un mic tratat de autentică istoriografie ortodoxă, o contribuţie ce oferă în sinteză date biografice şi mărturii ale celor care i-au cunoscut sau le-au fost colaboratori patriarhilor României, cititorii având astfel prilejul de a admira lucrarea şi viaţa celor care au primit, prin harul şi rânduiala lui Dumnezeu, misiunea conducerii Bisericii Ortodoxe Române.

După cum aflăm din cuvântul-înainte al volumului scris sub îndemnul paulin „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri!“, lucrarea de faţă constituie o mărturie a preţuirii clerului şi un omagiu de recunoştinţă pentru aceşti mari ierarhi, care au păstrat în vremuri grele comoara învăţăturii celei adevărate şi au împlinit cu demnitate şi înţelepciune această slujire încredinţată de Dumnezeu.

Chipul fiecărui patriarh din Istoria Bisericii noastre este deschis de cele mai importante repere biografice, precum şi de un portret zugrăvit în alese culori. Imaginea de ansamblu a activităţii celor şase patriarhi care au slujit Ortodoxia românească şi cea universală, contribuind la întărirea unităţii acesteia, este realizată prin fragmente din cuvântări oficiale, studii şi volume omagiale ale unor mari personalităţi laice şi eclesiale. Acestea au redat în diverse împrejurări chipul întâilor păstori de suflete ale românilor ce au fost, sunt şi vor fi pururea trâmbiţe mărturisitoare ale tezaurului comun al credinţei creştine.

Toate caracterizările din acest buchet, deşi sunt foarte diversificate prin stil, formă sau abordare, păstrează filonul comun al tradiţiei, al iubirii şi al jertfei marilor păstori de suflete pentru binele Bisericii şi al tuturor credincioşilor. Rândurile consemnate aici arată lucrarea dinamică a tuturor patriarhilor României, precum şi actualitatea lucrării lor misionare peste veacuri. Dacă citeşti frânturi de rând din portretul fiecărui patriarh, regăseşti evidenţiate darurile fiecăruia, dar şi firul roşu ce configurează imaginea comuniunii peste veacuri. Ca mărturie redăm în final câteva cuvinte ale Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, despre cel de-al şaselea Patriarh al României: „Ierarhul, în aparenţă sobru, în realitate blând şi disponibil până la epuizarea resurselor sale biologice de dragul misiunii şi lucrului temeinic gândit şi făcut spre binele Bisericii, este un frate bun pentru ierarhi, un părinte responsabil pentru preoţi şi un luptător dârz pentru mai binele credincioşilor“.

Comentarii Facebook


Știri recente

În imagini: Hirotonie la Mănăstirea Radu Vodă

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Radu Vodă din București, sâmbătă, 23 ianuarie 2021. În cadrul slujbei, diaconul Adrian Stolnicu a fost hirotonit preot pe seama…