Patriarh puternic pentru vremuri dificile

N-am fi sinceri dacă n-am recunoaște că vremurile pe care le trăim sunt dificile. Și, când spunem dificile, nu ne referim doar la situația economică precară, care este evidentă, ci ne referim și la cea spirituală. Referindu-se la aceste vremuri, Sfântul Apostol Pavel zicea: „În zilele din urmă, vor veni vremuri grele; că vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginți, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără cucernicie” (2 Timotei 3, 1-2). Avva Pamvo, în același spirit, spunea profetic: „În astfel de vremuri se va răci dragostea multora și va fi mult necaz […] va intra încă și în norod necredință, desfrânare, urâciune, vrajbă, zavistie, întărâtări, furtișaguri și beție” 1.

Atât profețiile biblice, cât și cele patristice se referă la patimile de lăcomie, de individualism exacerbat și de senzualism care-l robesc pe omul secularizat și lipsit de preocupări duhovnicești. În această stare de lucruri, lupta omului credincios „nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății, care sunt în văzduhuri” (Efeseni 6, 12). Lupta e spirituală, împotriva unui vrăjmaș nevăzut, împotriva duhului veacului și pentru a se finaliza cu biruința binelui e nevoie de un mare strateg. Și strategul de care Biserica Ortodoxă Română avea nevoie este Patriarhul Daniel. Este un Patriarh puternic, pentru vremuri dificile. [†¦]

Nu intră în iconomia acestui eseu intenția de a face o biografie a Preafericirii Sale, dar voi creiona totuși câteva date esențiale. S-a născut la 22 iulie 1951 în Dobrești, județul Timiș. A făcut liceul la Lugoj, Institutul Teologic la Sibiu, doctoratul la București și studii de înaltă teologie la Strasbourg și Freiburg im Breisgau.

Mentorul tânărului Dan Ilie Ciobotea a fost marele teolog Dumitru Stăniloae, care, la susținerea tezei de doctorat, a spus: „Examenul tezei a dovedit Comisiei de examinare că are în fața sa un candidat bine pregătit, bine informat și mai ales pătruns de dorința și râvna de a trăi o viață teologică de adâncime duhovnicească. Nouă asemenea oameni ne trebuie, oameni care să trăiască învățătura Bisericii noastre. Spiritualitatea adevărată a preotului aceasta este: să trăiască în așa fel încât să poată răspunde întrebărilor omului de azi, dar să rămână un preot adevărat”2.

Mai apoi, ca dascăl la Bossey, București și Iași, s-a validat ca profund și fin teolog. Însă, cum rar se întâmplă, teologul de marcă a fost dublat și de un excepțional om cu harismă pastorală și administrativă. S-a călugărit la Sihăstria, a fost consilier patriarhal, pentru scurtă vreme Episcop-vicar la Timișoara, dar mai ales un Mitropolit de marcă al Moldovei și Bucovinei. Nu voi face eu acum bilanțul realizărilor de acolo, dar voi spune atât: au fost multe și minunate.

A devenit Patriarh al României într-o zi blândă de toamnă, pe 12 septembrie 2007. Cu nostalgie îmi aduc aminte că tot într-o asemenea zi l-am întâlnit prima dată: era consilier patriarhal. Cu multă bunăvoință și ospitalitate m-a primit în reședința sa de la Mănăstirea Antim, dându-mi câteva sfaturi inteligente, într-un moment mai dificil de pe calea vieții. Obișnuim noi, oamenii, dintr-o anume emotivitate interioară, să ne aducem aminte că pe calea vieții pașii ni s-au intersectat cu ai unor mari personalități. În virtutea unei asemenea slăbiciuni îmi aduc și eu aminte cu sfială că Mântuitorul ne-a chemat la slujirea arhierească, pe Preafericirea Sa și pe mine, în aceeași lună: martie 1990. Apoi, în luna iunie a aceluiași an, și în aceeași zi, Preafericirea Sa era ales Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, iar eu Episcop al Alba Iuliei.

Când la sfârșit de ianuarie 2011 Dumnezeu l-a chemat pe vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu al Clujului, cu multă înțelepciune și echilibru a gestionat interimatul și alegerile ce au urmat. În mod direct am fost eu cel care am beneficiat de atitudinea duhovnicească și binevoitoare a Preafericirii Sale.

În zbuciumatele vremuri ale reașezării lucrurilor pe un făgaș spiritual normal, în multe momente, atitudinea fermă a Preafericirii Sale ne-a fost de mare folos. Pomenesc doar câteva din ele: reintroducerea religiei în școlile de stat, legea cultelor, legi ce prevedeau recuperarea proprietăților Bisericii și salarizarea clerului și multe, multe altele.

Dar, dintre toate realizările importante, una strălucește: construirea Catedralei Mântuirii Neamului. Ea va fi o mărturie peste sute de ani a unui zbucium mărturisitor care s-a finalizat cu o mare ctitorie. Însă nici o problemă majoră a lumii contemporane nu i-a scăpat Patriarhului Daniel. De aceea, fiecare an liturgic, din inițiativa Preafericirii Sale, este dedicat unei frământări ce preocupă societatea. [†¦]

Din crizele în care se găsește, lumea nu se poate reabilita altfel decât apropiindu-se de Dumnezeu. „Din cauza crizei spirituale profunde a civilizației contemporane, mai ales europene și nord-americane, în care descreștinarea și secularizarea devin o notă dominantă a vieții umane individuale și sociale”3, a-i îndemna pe oameni să se întoarcă la practicile religioase este o dificultate, spune Preafericirea Sa, dar este și o necesitate.

Această atitudine fermă ne dă curaj și nouă în lupta cu răul și-L rugăm pe Dumnezeu, la acest frumos popas aniversar, să-l păzească „întreg, cu cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Său”. (Text preluat din „Euharistirion Patriarhului Daniel al României”, Editura Basilica, București, 2011, pp. 276-279)

Note: 1 Pateric, Ed. Reîntregirea, Alba lulia, 1990, p. 193.

2 † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Teologie și Spiritualitate, Ed. Basilica, București, 2009, p. 10.

3 † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Foame și sete după Dumnezeu – înțelesul și folosul postului, Ed. Basilica, București, 2008, p. 11.

(Articol publicat în săptămânalul Lumina de Duminică din data de 29 septembrie 2013, semnat de Andrei Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului)

Comentarii Facebook


Știri recente