Parohia ortodoxă română din Girona are o biserică nouă și un nou ocrotitor

Începând din ziua de 15 noiembrie 2009, prăznuirea Sfântului Grigorie Palama are o însemnătate sporită pentru parohia ortodoxă română din Girona, pentru că acest mare ierarh al ortodoxiei a devenit al doilea ocrotitor al comunității de aici, după Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul. În duminica a II- a a Marelui Post, credincioșii acestei parohii și-au cinstit duhovnicește ocrotitorul, informează cotidianul ‘Ziarul Lumina’.

Evenimentul sfințirii a fost realizat după patru luni de muncă susținută, începând din 25 mai 2009 până în data de 20 septembrie a aceluiași an, patru luni în care un spațiu închiriat, cu înfățișarea unei simple hale tip atelier de 200 mp, a devenit un loc primitor, foarte asemănător cu ceea ce înseamnă pentru noi o biserică ortodoxă, dispunând de toate utilitățile, având pronaos, naos și Altar cu proscomidiar, chiar și boltă și arcade.

„O mână de oameni, membri ai parohiei noastre, cu mult elan, cu jertfelnicie, cu dragoste, cu pricepere și râvnă, au dat formă palpabilă așteptării parohienilor noștri care au contribuit financiar și duhovnicește (prin rugăciune și sprijin moral), așteptare care s-a dovedit pe deplin împlinită”, ne-a spus părintele paroh Mihai Solomon.

În ziua de 15 noiembrie tot acest efort comun a fost încununat cu binecuvântarea arhierească prin slujba de sfințire oficiată de Preasfințitul Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, împreună cu IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, invitat de onoare al parohiei.

„Nu avem îndestulătoare cuvinte pentru a exprima măreția momentului, de a istorisi și a transmite emoția de a întâmpina și de a primi binecuvântarea a doi arhierei, lacrimile de bucurie și simțămintele celor peste 300 de credincioși prezenți, pe deplin atenți la tot ceea ce s-a întâmplat, sorbind cuvintele de învățătură ale IPS Părinte Teodosie ori ascultând cântarea tradițională bizantină executată de protopsaltul Ioan Alexandru Alexandri. Un dar duhovnicesc de neuitat al acestui eveniment a fost încredințarea, prin binecuvântarea Preasfințitului Părinte Timotei și a Înalt Preasfințitului Arhiepiscop Teodosie, a încă unui ocrotitor pentru parohia noastră, Sfântul Grigorie Palama, pe care l-am prăznuit duhovnicește în duminica ce a trecut”, a mai spus părintele Solomon.

Cu prilejul sfințirii, IPS Teodosie a dăruit pentru noua biserică icoana Mântuitorului Iisus Pantocrator, pictată în stil bizantin autentic, icoană care a fost fixată ulterior pe bolta naosului.

Pentru a marca evenimentul sfințirii noului locaș, dar și pentru că s-a desfășurat în al cincilea an de activitate al parohiei, părintele paroh a înmânat medalia jubiliară „Parohia Sfântul Ilie Tesviteanul, Girona, 2004-2009” Preasfințitului Timotei, Înalt Preasfințitului Părinte Teodosie, domnului deputat catalan Carles Puigdemont i Casamajó, prezent la eveniment, celor care au ostenit cu jertfelnicie la lucrările de construcție și amenajare a noii biserici parohiale, invitaților din țară și tuturor celor care și-au dovedit atașamentul ferm și continuu față de misiunea parohiei în răstimpul celor cinci ani parcurși de la înființarea ei. La sfârșitul Sfintei Liturghii, părintele paroh Mihai Solomon a primit hirotesia întru iconom stavrofor.

„Cine cunoaște bine sufletul, viața, zbuciumul și dorul de țară al celui înstrăinat, dar și lipsurile cu care se confruntă, sigur își va da seama cât de multă bucurie aduce un astfel de eveniment în viața membrilor unei parohii din diasporă. În numele tuturor membrilor parohiei noastre mulțumim Preasfințitului Părinte Timotei pentru binecuvântarea și sprijinul moral dăruit dintru început, mulțumim Înalt Preasfințitului Părinte Teodosie care a răspuns cu dragoste părintească invitației noastre de a ne fi alături la un eveniment atât de important pentru noi.

Am dorit să împărtășim această bucurie tuturor, mai ales că Duminica a doua din Post ne va fi mereu ca un hram duhovnicesc, prăznuit cu rugăciune, cu recunoștință față de Dumnezeu și față de Sfântul Grigorie Palama care nu de puține ori ne-a fost alături împreună cu Sfântul Ilie Proorocul”, a mărturisit parohul de la Girona.

Duminica trecută, mulți credincioși au umplut noua biserică pentru a aduce rugăciuni de mulțumire sfântului protector. La sfârșitul Sfintei Liturghii, toți cei prezenți au primit iconițe cu sfântul ocrotitor, marele ierarh Grigorie Palama. „Deja am parcurs o primă săptămână din Sfântul și Marele Post al Paștilor, deja slăvita sărbătoare a Duminicii Ortodoxiei ne-a înmiresmat de bucuria biruinței asupra tuturor rătăcirilor, deja ne-am împuternicit din nou prin pomenirea slăviților apărători ai mântuirii noastre, profeții, sfinții ierarhi, sfinții mărturisitori ai dreptei noastre credințe. Avem, așadar, o înnoită încredințare, o înnoită forță și un înnoit elan duhovnicesc pentru a putea continua drumul nostru statornic spre Înviere. Pomenirea Sfântului Grigorie este pricină de bucurie duhovnicească, de întărire și de adâncă și curată trăire pentru tot creștinul rugător, pentru tot creștinul conștient sau măcar preocupat de înțelegerea puterii vindecătoare, luminătoare și mântuitoare a pomenirii Cinstitului Nume al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, într-o continuă împărtășire cu Sfintele Taine ale Celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolești Biserici, Trupul cel Tainic al Mântuitorului Hristos. Pe de altă parte, bucurie ne este pomenirea Sfântului Grigorie ca și altă prăznuire a biruinței Ortodoxiei, a biruinței luminii cunoștinței asupra întunericului deșartei filosofii omenești”, a spus părintele paroh Mihai Solomon.

Parohia ortodoxă română din Girona are începutul în primăvara anului 2004, în Duminica Floriilor, când părintele Mihai Solomon a săvârșit, cu binecuvântarea IPS Iosif, prima Sfântă Liturghie în capela catolică „Sant Cugat” din strada Doctor Ferran, 34, Salt-Girona.

Pe parcursul lunilor ce au urmat, și-au exprimat dorința de a se afilia parohiei, în formare în acea perioadă, cca 200 de persoane rezidente în diverse localități din zona limitrofă orașului Girona. Astfel, s-a trecut la întocmirea unor liste de adeziuni, în vederea înființării în mod oficial a unei parohii pentru Girona, care să răspundă nevoilor duhovnicești ale credincioșilor ortodocși români din zonă.

În data de 23 mai 2004 a fost convocată Adunarea Parohială constituantă și au fost alese consiliul parohial, comisia de cenzori și comitetul de femei, procesul- verbal al acestei adunări împreună cu listele de adeziuni fiind apoi trimise prin poștă la sediul Mitropoliei de la Paris.

Urmare acestor evenimente, IPS Iosif a hotărât înființarea parohiei „Sf.Prooroc Ilie Tesviteanul” la data de 1 august 2004 pentru orașul Girona și împrejurimi, pe o rază de aproximativ 50 km.

De la 1 noiembrie 2005 funcționează în cadrul parohiei școala parohială cu obiectivul principal de a se ocupa de educația religioasă a copiilor credincioșilor români din Girona. Activitățile școlii parohiale sunt coordonate de doamna preoteasă ing. Camelia Solomon, susținută de dna Alina Paraschiv, învățător. Cursurile școlii se desfășoară de atunci neîntrerupt până în prezent și au ca scop predarea cunoștințelor de religie creștină ortodoxă, de limbă și literatură română, de istorie a românilor și, în general, de tot ceea ce înseamnă cultură și civilizație românească. Pe lângă acestea au mai fost inițiate un cerc de desen și icoane și un cerc de cultură și tradiții românești, dorindu-se astfel ca micuții parohiei să nu își uite rădăcinile românești. Este deja cunoscută în parohie prezența activă a elevilor școlii parohiale în organizarea momentelor legate de sărbătoarea Crăciunului și a hramului parohiei. În prezent, școala parohială are 18 copii care frecventează în mod regulat cursurile.

Comentarii Facebook


Știri recente