#Pacepepământ: Pacea în 12 citate filocalice

În cadrul campaniei #pacepepământ, vă prezentăm 12 citate ale părinților filocalici, câte unul pentru fiecare volum al colecției.


„Pacea este izbăvirea de patimi. Dar ea nu poate fi aflată fără lucrarea Duhului Sfânt” – Marcu Ascetul, Despre legea Duhovnicească 192, Filocalia 1.


„Pacea negrăită a Sfinților Îngeri se susține prin aceste două dispoziții: prin dragostea față de Dumnezeu și prin dragostea întrelalolaltă” – Sfântul Maxim Mărturisitorul, Capete despre Dragoste (a patra sută), Filocalia 2.


„El (Dumnezeu n. red.) este şi pacea fiindcă slobozește pe cei ţinuţi în robia amară a păcatului” – Sfântul Maxim Mărturisitorul, Întrebarea 65, Filocalia 3.


„Cel ce urmărește și caută în fiecare zi pacea și liniștea minții, acela va disprețui cu ușurință tot ce e supus simțurilor ca să nu se ostenească în deșert” – Isihie Sinaitul, Cuvânt despre trezvie și virtute 26, Filocalia 4.


„Sufletul are pace cu Dumnezeu când are pace cu sine însuși și se face întreg după voia lui Dumnezeu” – Sfântul Petru Damaschinul, Învățături Duhovnicești 21, Filocalia 5.


„Duhul este lumină, viață și pace” – Cuviosul Nichita Stithatul, A treia sută a capetelor despre făptuire, fire și despre conștiință, Filocalia 6.


„Leapădă cu totul orice bănuială ce se mișcă în inimă împotriva cuiva, ca pe una ce risipește dragostea și pacea” – Teolipt, Mitropolitul Filadelfiei, Despre lucrarea cea ascunsă întru Hristos, Filocalia 7.


„Pacea este roada adevărată a Duhului” – Patriarhul Calist, Capete care au lipsit 17-18, Filocalia 8.


„Omul face binele fiind războit și luptând și bătându-se cu vrăjmașul, de aceea îl face cu mult necaz și cu multă zdrobire de inimă. Iar când îi vine ajutor de la Dumnezeu și începe să câștige o deprindere în bine, atunci vede odihna, atunci începe să guste treptat pacea, atunci simte ce este necazul războiului și ce este bucuria și veselia păcii” – Avva Dorotei, Despre frica de Dumnezeu, Filocalia 9.


„Cunoaște că a ierta păcatele celor ce au greșit ține de faptele dreptății. Atunci vei vedea pacea strălucind din toate părțile în mintea ta” – Sfântul Isaac Sirul, Cuvântul 23, Filocalia 10.


„Iată acesta este un lucru bun: să trăiești, după putință, în pace cu fratele care este cu tine” – Sfântul Varsanufie, Răspunsul 506, Filocalia 11.


„Pacea constă în a dobândi stăpânire peste simțurile (simțirile) tale”, Cuviosul Isaia Pustnicul, Cuvântul 22, Filocalia 12.


Scopul Campaniei #pacepepământ este să pregătirea pentru primirea Celui numit „Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie” (Isaia 9:5). Pregătirea pentru a-l primi pe Domnul păcii constă în a deveni făcători de pace într-o lume încercată de conflicte și dezbinare.

Foto credit: Doxologia / Pr. Silviu Cluci

Comentarii Facebook


Știri recente