Ora de religie, garant al moralităţii

Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului, prin Biroul de cateheză şi activităţi cu tineretul, intensifică în această perioadă proiectele educaţionale, informează Ziarul Lumina. Acestea au menirea de a arăta societăţii necesitatea prezenţei şi implicării Bisericii în spaţiul social.

Educarea tinerilor constituie una dintre premisele misiunii Bisericii. Un exemplu în intensificarea activităţilor cu tinerii îl constituie Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului, care, în urma hotărârii Curţii Constituţionale din noiembrie 2014, a îndemnat clerul şi credincioşii să înmulţească rugăciunea, iar pe cei responsabili să dinamizeze activitatea de cateheză, pentru „a arăta dragostea Bisericii faţă de păstrarea educaţiei religioase nealterate şi neschimbate, un act imperativ pe care istoria şi tradiţia ortodoxă milenară îl impune“, a subliniat arhid. Codruţ Dumitru Scurtu, prof. dr. la Seminarul Teologic „Neagoe Vodă Basarab“ din Curtea de Argeş şi coordonatorul Biroului de cateheză şi activităţi cu tineretul.

În acest sens, datorită parteneriatelor dintre parohie şi şcoală, au fost organizate în cele şase protopopiate ale eparhiei programe cultural-artistice, simpozioane tematice, întâlniri duhovniceşti, ateliere de pictură şi sculptură şi alte activităţi, în care au fost implicaţi profesori de religie, preoţi, profesori de la toate ariile curriculare şi personalităţi ale vieţii cotidiene. Totodată, s-a intensificat şi activitatea de învăţare la nivelul parohiei, şi anume prin participarea profesorilor de religie, împreună cu copiii, la serile catehetice organizate înainte de slujba Vecerniei cu Litie, când sunt serbate hramurile bisericilor, pentru ca elevii să cunoască activitatea eclesială. „Prin aceste activităţi, Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului, cu binecuvântarea şi implicarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Calinic, a încercat să aducă pentru edificare şi mai bună cunoaştere factorul uman implicat în educaţia religioasă din şcolile argeşene. Efectul a fost unul cât se poate de bun şi pozitiv, în tot acest timp societatea argeşeană observând cu bucurie şi recunoştinţă deasa implicare şi prezenţă a Bisericii în spaţiul social şi în nevoia aproapelui de mângâiere şi asistenţă religioasă. Aceste întâlniri au influenţat pozitiv nevoia şi percepţia desei prezenţe a preotului în societate, dar au reprezentat şi un viu temei pentru dăinuirea şi aprecierea la justa valoare a orei de religie în şcolile româneşti, aceste ore reprezentând garantul de moralitate şi atitudine în deplină pace şi armonie a omului“, a precizat arhid. prof. dr. Codruţ Dumitru Scurtu.

Tinerii, în dreapta credinţă fiind crescuţi…

În acest an, dedicat de Patriarhia Română misiunii parohiei şi mănăstirii azi, Biroul de cateheză şi activităţi cu tineretul din cadrul Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului va demara noi proiecte educaţionale şi cultural-artistice. „În perioada Postului Paştelui pregătim simpozioane şi seri duhovniceşti în care părinţii profesori ai seminariilor teologice argeşene şi ai Universităţii din Piteşti, dar şi duhovnici ai eparhiei vor lumina gândurile şi sufletele celor ce simt sfânta foame după cuvântul mântuitor. În îmbrăţişarea acestor activităţi, vor mai fi primele ediţii ale Concursului judeţean de pictură religioasă «Hristos a înviat» şi ale Festivalului de muzică religioasă pentru copii «Lăsaţi pruncii să vină la Mine!», dar şi alte importante activităţi cultural-artistice care au rolul de a aduce în primplan bucuria profesorilor de religie argeşeni pentru directa implicare şi în actul de învăţământ de tip formal şi nonformal, cât şi vocaţia lor activă şi dragostea neştirbită pentru Biserică şi misiunea social-filantropică“.

În atenţia responsabililor argeşeni de cateheză şi activităţi cu tineretul mai sunt zilele internaţionale omagiale, precum Ziua Mondială a Rugăciunii Femeilor Creştine (4 martie), Brâncuşi 58 (16 martie), Ziua Internaţională a Poeziei (21 martie), când se pune accent strict pe poezia religioasă, sau Ziua Internaţională a Teatrului (27 martie), când vor fi activităţi cultural-artistice cu tematică religioasă. „Pe lângă etapele concursurilor naţionale, derulate de Patriarhia Română, şi activităţile de cateheză parohială, care au caracter prioritar în programul activităţilor Biroului de cateheză al Eparhiei Argeşului şi Muscelului, agenda lunilor ce vin va fi cât se poate de activă, însumând numeroase proiecte menite să implice deopotrivă Biserica şi Şcoala într-o caldă şi permanentă frăţietate. În acest sens, gândim şi activităţi tematice lunare, dar şi şcoli de vară cu programe recreative pentru elevii şi profesorii implicaţi în proiectul catehetic. Dorim astfel să punem în lucrare un proiect prin care elevii talentaţi şi premiaţi la concursurile organizate să aibă bucuria de a-şi picta propria troiţă, proiectul fiind denumit generic «Troiţa elevului». După aceste activităţi, conlucrarea Bisericii şi Şcolii a evidenţiat factorul de coeziune dintre cele două instituţii, poziţia profesorului de religie şi importanţa orei de religie în şcoala românească. Reprezentând un corolar al activităţii catehetice a Bisericii, adevăratele roade au fost culese când sute de semnături au bucurat sufletele ostenitorilor din tot acest timp şi au constituit filiala Argeş a Asociaţiei Părinţi pentru Ora de Religie (APOR). Având bucurie şi nădejde pe măsură, ne exprimăm încrederea şi pozitivismul că ora de religie va rămâne o activitate educaţională de vârf a şcolii româneşti şi că Bunul Dumnezeu, Blândul Păstor, va binecuvânta poporul român, prin aleşii Săi, atât de la Sfântul Altar, cât şi de la catedră“, a subliniat coordonatorul Biroului de cateheză şi activităţi cu tineretul al Eparhiei Argeşului şi Muscelului.

Prima şcoală din Ţările Române a fost la Curtea de Argeş

Lucrarea educaţională a Bisericii Ortodoxe Române are, necontestabil, o tradiţie de aproape două milenii. De aceea, lucrarea educaţională a Bisericii de azi este o continuare firească, iar un atestat al calităţii învăţământului, predat de Biserică, se certifică şi azi la Biserica Domnească de la Curtea de Argeş, şi anume fresca din pronaosul ctitoriei care reprezintă trei personaje implicate într-un act educaţional. „Acelaşi tip de reprezentaţie grafică îl întâlnim, tot în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, pe un manuscris realizat la Mănăstirea Cutlumuş din Athos, păstrat în Arhiva «Uspensky» a Bibliotecii Publice de Stat din Petersburg (Rusia), unde sunt prezentate tot trei personaje, similare, şi anume Ioannnes Glykys, un bătrân cu barba albă şi toiag care cu ambele mâini predă arta cheironomică (dirijării) a isonului şi a oxiei (oligon) celor doi ucenici Xenos Korones şi Ioannes Koukouzeles. Probabil, fresca din Biserica Domnească de la Curtea de Argeş a reprezentat un atestat al calităţii învăţământului şi girul că meşteşugul muzical, predat ulterior şi la Curtea de Argeş, are serioase rădăcini. O altă dovadă în acest sens este şi scrisoarea din cea de-a doua jumătate a secolului al XIV-lea trimisă de domnitorul Vladislav Vlaicu egumenului Hariton din Mănăstirea Cutlumuş-Athos, în care se evidenţiază prezenţa călugărilor argeşeni în Athos, pentru desăvârşirea ştiinţei de carte. În consecinţă, domnitorul Vladislav Vlaicu (1364 – c.1377) va fi înfiinţat, la întoarcerea monahilor, în chiliile Bisericii Domneşti de la Curtea de Argeş, o şcoală de renume cu mai bine de un secol înaintea celor de la mănăstirile Putna (1497), Neamţ (1497) şi Şcheii Braşovului (1495)“, a explicat arhid. prof. dr. Codruţ Dumitru Scurtu.

Comentarii Facebook


Știri recente